Undervisning om Förintelsen riskerar att missa sitt mål

Ylva Wibaeus

Född 1955i Sollentuna

Disputerade 2010-10-22

vid Stockholms universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Att undervisa om det ofattbara: En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Skolan har givits ett särskilt uppdrag att belysa Förintelsen. Jag ville undersöka vilka didaktiskaproblem och utmaningar som kan rymmas i det uppdraget.

Vad handlar avhandlingen om?

– Hur några historielärare beskriver sina intentioner med kunskapsområdet Förintelsen i sinundervisning, hur detta gestaltas och hur det uppfattas av eleverna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Även om det finns en stor variation i vad lärarna uttrycker att de vill uppnå med sin undervisningom kunskapsområdet Förintelsen liksom vad de väljer att fokusera på, finns en samsyn om attundervisningen ska generera förståelse och insikter om betydelsen av demokratiska värden. Menden förståelse som lärarna vill åstadkomma äger inte alltid rum. Det synliggörs inte för eleverna vadolika resonemang syftar till i slutändan och att de förväntas förstå relationen som finns mellan dåtid,nutid och framtid.

Vad överraskade dig?

– Eleverna möter den här tiden i historien i olika sammanhang utanför skolan, exempelvis via filmerom andra världskriget, men detta tas inte tillvara som en resurs. Något annat som överraskade migvar att man inte diskuterar historia kontrafaktiskt i historieundervisningen. Det saknas en diskussionom vad som hade krävts för att utvecklingen skulle ha tagit en annan riktning och vad frånvaron avdemokratiska värden kan innebära för enskilda, för grupper av människor och för hela samhället.Fokus ligger på att veta mycket om ett fenomen, mindre om hur vi kan vi veta det vi vet och sällanom vilka implikationer det innebär att vi vet det vi vet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framförallt verksamma och blivande SO- och historielärare i grundskolans senare år, men ävenhistorielärare på gymnasiet.

Sidan publicerades 2010-12-02 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 15:36 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

”Rektorer tror på sig själva – för mycket”

Svensk skola sätter inte bara överbetyg på sina elever. Även rektorer har för höga tankar om sig själva, säger Mats Alvesson, professor och organisationsforskare vid Lunds universitet.

Kollegialt lärande om lek i förskolan

Arbetet med ”Stödmaterial förskola” ledde inte bara till att leken fick mer utrymme på förskolan Örtagården i Botkyrka. Pedagogerna insåg också hur viktiga de är för barnen och att de inte är utbytbara.

”Uppdraget måste förändras i grunden”

Det var betydligt lättare att vara skolledare före 90-talskrisen. Sedan dess har både resurserna krympt och kraven höjts. ”Nu måste förutsättningarna för uppdraget förändras i grunden”, säger forskaren Annika Härenstam som studerat ämnet i decennier.

Förtroende och dialog är nyckeln till framgång

Generella åtgärder på specifika problem leder ofelbart till att alla kommer i kläm. Förtroende och dialog – i alla led – är nycklarna till en framgångsrik skola.