Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Undervisningen på folkhögskolan utgår från mötet

Publicerad:25 maj
Uppdaterad:29 september
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson
Filippa Millenberg

Bor i Bankeryd
Född år 1979

Disputerade 2023-03-31
vid Linköpings universitet

Avhandling

Att mötas på folkhögskola. En studie om folkhögskollärares pedagogiska hållning

Det finns en stark tilltro till möten som utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan. Det visar Filippa Millenbergs avhandling om folkhögskollärares pedagogiska hållning.

Varför blev du intresserad av ämnet?

− Jag har arbetat som folkhögskollärare och har länge haft ett intresse för frågor som rör folkhögskolan. Det saknas forskning om folkhögskolans pedagogiska praktik och lärares arbete. När folkhögskolan själv beskriver sin praktik så är det ofta med värdeladdade ord, som exempelvis folkhögskolemässighet, som kan vara svåra att greppa för utomstående. Samtidigt anses folkhögskolan ha ett värde både för individer och samhället. Jag blev nyfiken på att ta reda på hur undervisningen går till och hur lärares arbete ser ut.

Vad handlar avhandlingen om?

− Avhandlingen beskriver och synliggör möten mellan lärare och kursdeltagare i hantverkskurser på en folkhögskola. Att jag valde att fokusera på just möten beror på att de visade sig vara väldigt viktiga i det här pedagogiska sammanhanget. Jag har gjort deltagande observationer och intervjuer samt studerat olika typer av dokument på skolan som utvärderingar och verksamhetsberättelser.

Vilka är de viktigaste resultaten?

− Att det finns en stark tilltro till möten som utgångspunkt för undervisning och lärande på folkhögskolan. De utgör ett pedagogiskt verktyg för lärarna, och är en förutsättning för deras arbete i att exempelvis utforma kursers innehåll och iscensättande. Men de är också ett redskap som innebär att lärare kan möta upp kursdeltagare där de befinner sig snarare än var en kursplan säger att de borde vara. Det finns en relationell dimension som tar sig uttryck i undervisningen, en pedagogisk hållning och ett sätt att vara lärare på som handlar om att erfara en annan människa.

– En förutsättning för det erfarandet är att vara öppen, nyfiken och lyhörd i möten, vilket borgar för undervisning som en process snarare än en produkt. För kursdeltagarna handlar det om att lära sig ett hantverk och bli till som människa i en process, och följsamheten i den här processen är en del av lärares arbete. Det handlar inte bara om att ge kursdeltagarna vad de vill, utan också om att utmana deras föreställningar och perspektiv om både hantverket och om att vara människa.

− Avhandlingen visar också på kroppens betydelse i möten. Att vara i ett möte innebär att man har med sig alla sina erfarenheter, känslor, kroppsliga uttryck och stämningar i rummet.

Vad överraskade dig?

− Den här enormt starka tilltron till möten som en plats för lärande, och lärares envisa arbete att ständigt söka efter och möjliggöra dem. Mötena kan också förstås som ett ganska ensidigt pedagogiskt verktyg, om deltagare inte vill synliggöra sin livsvärld eller mötas. Då kan det bli ganska svårt att vara lärare.

Vem har nytta av dina resultat?

− Folkhögskollärare har nytta av dem eftersom avhandlingen synliggör något av deras yrkeskunnande, som inte har beskrivits tidigare. Men även politiker, om de ställer sig frågan vad vi ska med utbildning till. Forskare som är intresserade av relationell pedagogik och kroppens roll och betydelse i undervisningen kan också tycka att avhandlingen är intressant.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! Du får 30% rabatt på fysiska konferensen och 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev