Ungdomars sociala relationer viktiga för hälsan

Daniel Bergh

Född 1974
i Osby

Disputerade
2011-06-07
vid Karlstads universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Social Relations and Health: How do the associations vary across contexts and subgroups of individuals?

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Sociala relationer har alltid intresserat mig. Intresset grundar sig i att sociala relationerär så centralt för människor, något man måste ha för att överleva.

Vad handlar avhandlingen om?

– Sambandet mellan sociala relationer och hälsa. Människor har relationer i en mängdolika sammanhang och med olika typer av personer. Jag har fokuserat på hur olika typerav sociala relationer påverkar hälsan. En central frågeställning har varit att tareda på om hälsoeffekten av relationer i ett sammanhang påverkas av relationer i ettannat sammanhang.
– Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med fyra artiklar där en artikelhandlar om vuxna. Tre av artiklarna handlar om ungdomar, elever i nionde klass iVärmland.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste är att det inte är helt lätt att dra en generell slutsats om hur socialarelationer påverkar hälsan. Man måste istället ta hänsyn till sociala relationer i olikasammanhang och hur de är relaterade till varandra för att förstå sambandet. Dessutomskiljer sig sambandet åt mellan olika undergrupper av individer, vilket tyder på attungdomar inte bör ses som en homogen grupp i detta sammanhang.

Vad överraskade dig?

– I andra artikeln kommer det fram att ungdomar som har valt teoretiskagymnasieprogram skiljer sig åt från de som valt icke-teoretiska. Lärarkontaktenär viktigare för de som valt teoretiska program. De drabbas hårdare av bristandelärarkontakter.
– Tidigare har man kunnat visa att relationer med kamrater bidrar till ökadalkoholanvändning bland ungdomar och att föräldrar har en skyddande effekt. Menjag har i tredje artikeln kunnat visa att oberoende av hur ofta de unga umgås med sinakamrater har föräldrakontakten en skyddande effekt.

Vem har nytta av dina resultat?

– De tre artiklarna om ungdomar är till nytta för alla som kommer i kontakt medungdomar, särskilt folk verksamma i skolan. Förhoppningsvis är resultaten till hjälp iarbetet med att skapa en social miljö i skolan som gör att ungdomar faktiskt vill gå dit,trivs och mår bra där.

Sidan publicerades 2011-09-08 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:35 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

Därför får inte alla barn rätt stöd i förskolan

En bra förskola är som huvudregel bra för barns utveckling och välmående. Samtidigt ”missar” förskolan en del barn som behöver extra stöd. Varför? Så här säger forskningen.

ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

Hur ser lärares utmaningar ut på specifika förskolor och skolor idag? Den frågeställningen undersöks i ULF-projekt vid Högskolan i Borås.    

AI i skolan – fusk eller verklighetsanpassning?

Den senaste tiden har debatten inom skolan varit intensiv vad gäller användandet av AI i klassrummet. Är det fusk eller inte? Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, menar att frågan är felställd och att fokus i stället bör ligga på hur tekniken kan bidra till elevernas lärande.

Mobilforbud på skolen førte til bedre karakterer

Skoler med mobilforbud har mindre mobbing og bedre karakterer enn de uten. Størst effekt er det blant jentene, viser en ny studie.

SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser