Ungdomars sociala relationer viktiga för hälsan

Daniel Bergh

Född 1974
i Osby

Disputerade
2011-06-07
vid Karlstads universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Social Relations and Health: How do the associations vary across contexts and subgroups of individuals?

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Sociala relationer har alltid intresserat mig. Intresset grundar sig i att sociala relationerär så centralt för människor, något man måste ha för att överleva.

Vad handlar avhandlingen om?

– Sambandet mellan sociala relationer och hälsa. Människor har relationer i en mängdolika sammanhang och med olika typer av personer. Jag har fokuserat på hur olika typerav sociala relationer påverkar hälsan. En central frågeställning har varit att tareda på om hälsoeffekten av relationer i ett sammanhang påverkas av relationer i ettannat sammanhang.
– Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med fyra artiklar där en artikelhandlar om vuxna. Tre av artiklarna handlar om ungdomar, elever i nionde klass iVärmland.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste är att det inte är helt lätt att dra en generell slutsats om hur socialarelationer påverkar hälsan. Man måste istället ta hänsyn till sociala relationer i olikasammanhang och hur de är relaterade till varandra för att förstå sambandet. Dessutomskiljer sig sambandet åt mellan olika undergrupper av individer, vilket tyder på attungdomar inte bör ses som en homogen grupp i detta sammanhang.

Vad överraskade dig?

– I andra artikeln kommer det fram att ungdomar som har valt teoretiskagymnasieprogram skiljer sig åt från de som valt icke-teoretiska. Lärarkontaktenär viktigare för de som valt teoretiska program. De drabbas hårdare av bristandelärarkontakter.
– Tidigare har man kunnat visa att relationer med kamrater bidrar till ökadalkoholanvändning bland ungdomar och att föräldrar har en skyddande effekt. Menjag har i tredje artikeln kunnat visa att oberoende av hur ofta de unga umgås med sinakamrater har föräldrakontakten en skyddande effekt.

Vem har nytta av dina resultat?

– De tre artiklarna om ungdomar är till nytta för alla som kommer i kontakt medungdomar, särskilt folk verksamma i skolan. Förhoppningsvis är resultaten till hjälp iarbetet med att skapa en social miljö i skolan som gör att ungdomar faktiskt vill gå dit,trivs och mår bra där.

Sidan publicerades 2011-09-08 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:35 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!