Ungdomars sociala relationer viktiga för hälsan

Daniel Bergh

Född 1974
i Osby

Disputerade
2011-06-07
vid Karlstads universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Social Relations and Health: How do the associations vary across contexts and subgroups of individuals?

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Sociala relationer har alltid intresserat mig. Intresset grundar sig i att sociala relationerär så centralt för människor, något man måste ha för att överleva.

Vad handlar avhandlingen om?

– Sambandet mellan sociala relationer och hälsa. Människor har relationer i en mängdolika sammanhang och med olika typer av personer. Jag har fokuserat på hur olika typerav sociala relationer påverkar hälsan. En central frågeställning har varit att tareda på om hälsoeffekten av relationer i ett sammanhang påverkas av relationer i ettannat sammanhang.
– Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med fyra artiklar där en artikelhandlar om vuxna. Tre av artiklarna handlar om ungdomar, elever i nionde klass iVärmland.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste är att det inte är helt lätt att dra en generell slutsats om hur socialarelationer påverkar hälsan. Man måste istället ta hänsyn till sociala relationer i olikasammanhang och hur de är relaterade till varandra för att förstå sambandet. Dessutomskiljer sig sambandet åt mellan olika undergrupper av individer, vilket tyder på attungdomar inte bör ses som en homogen grupp i detta sammanhang.

Vad överraskade dig?

– I andra artikeln kommer det fram att ungdomar som har valt teoretiskagymnasieprogram skiljer sig åt från de som valt icke-teoretiska. Lärarkontaktenär viktigare för de som valt teoretiska program. De drabbas hårdare av bristandelärarkontakter.
– Tidigare har man kunnat visa att relationer med kamrater bidrar till ökadalkoholanvändning bland ungdomar och att föräldrar har en skyddande effekt. Menjag har i tredje artikeln kunnat visa att oberoende av hur ofta de unga umgås med sinakamrater har föräldrakontakten en skyddande effekt.

Vem har nytta av dina resultat?

– De tre artiklarna om ungdomar är till nytta för alla som kommer i kontakt medungdomar, särskilt folk verksamma i skolan. Förhoppningsvis är resultaten till hjälp iarbetet med att skapa en social miljö i skolan som gör att ungdomar faktiskt vill gå dit,trivs och mår bra där.

Sidan publicerades 2011-09-08 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:35 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Den bredaste pedagogiken

Specialpedagogik ska genomsyra hela skolan och inte bara beröra de specialpedagogiska professionerna. Det är huvudbudskapet i en ny intressant antologi.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!