Ungdomars sociala relationer viktiga för hälsan

Daniel Bergh

Född 1974
i Osby

Disputerade
2011-06-07
vid Karlstads universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Social Relations and Health: How do the associations vary across contexts and subgroups of individuals?

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Sociala relationer har alltid intresserat mig. Intresset grundar sig i att sociala relationerär så centralt för människor, något man måste ha för att överleva.

Vad handlar avhandlingen om?

– Sambandet mellan sociala relationer och hälsa. Människor har relationer i en mängdolika sammanhang och med olika typer av personer. Jag har fokuserat på hur olika typerav sociala relationer påverkar hälsan. En central frågeställning har varit att tareda på om hälsoeffekten av relationer i ett sammanhang påverkas av relationer i ettannat sammanhang.
– Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med fyra artiklar där en artikelhandlar om vuxna. Tre av artiklarna handlar om ungdomar, elever i nionde klass iVärmland.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste är att det inte är helt lätt att dra en generell slutsats om hur socialarelationer påverkar hälsan. Man måste istället ta hänsyn till sociala relationer i olikasammanhang och hur de är relaterade till varandra för att förstå sambandet. Dessutomskiljer sig sambandet åt mellan olika undergrupper av individer, vilket tyder på attungdomar inte bör ses som en homogen grupp i detta sammanhang.

Vad överraskade dig?

– I andra artikeln kommer det fram att ungdomar som har valt teoretiskagymnasieprogram skiljer sig åt från de som valt icke-teoretiska. Lärarkontaktenär viktigare för de som valt teoretiska program. De drabbas hårdare av bristandelärarkontakter.
– Tidigare har man kunnat visa att relationer med kamrater bidrar till ökadalkoholanvändning bland ungdomar och att föräldrar har en skyddande effekt. Menjag har i tredje artikeln kunnat visa att oberoende av hur ofta de unga umgås med sinakamrater har föräldrakontakten en skyddande effekt.

Vem har nytta av dina resultat?

– De tre artiklarna om ungdomar är till nytta för alla som kommer i kontakt medungdomar, särskilt folk verksamma i skolan. Förhoppningsvis är resultaten till hjälp iarbetet med att skapa en social miljö i skolan som gör att ungdomar faktiskt vill gå dit,trivs och mår bra där.

Sidan publicerades 2011-09-08 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-22 13:35 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser