Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

Ungdomars upplevelser av demokratifostran

Publicerad:2012-08-14
Uppdaterad:2012-08-16
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Jan Grannäs

Född 1967
i Kiruna

Disputerade 2011-12-02
vid Uppsala universitet

Avhandling

Framtidens demokratiska medborgare: Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola

Ungdomars kritiska förhållningssätt till skol- och samhällsfrågor var något som överraskade Jan Grannäs i avhandlingsarbetet. – Jag blev väldigt imponerad, säger han.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är i grunden gymnasielärare i samhällskunskap och har länge varit intresserad av demokratifrågor. Jag var lärare år 1999-2000 under värdegrundssatsningen. Jag ville veta mer och kom med i värdegrundsprojektet ”Att lära sig demokrati”. Avhandlingen är en del av det projektet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Ungdomars erfarenhet av skolans demokratiska uppdrag. Jag har ett elevperspektiv i avhandlingen, inte lärares. Det är en flerfallsstudie. Jag har samlat in olika typer av data såsom observationer, intervjuer, bakgrundsdata från Skolverket, kvalitetsrapporter och tidningsartiklar. En stor mängd data har använts som bakgrund till intervjuer av 16-19-åringar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att demokratiuppdraget är mycket komplext. Många faktorer påverkar vad som händer och vad som är möjligt att göra. Villkoren skiljer sig åt mellan skolor, vilket bland annat är kopplat till socioekonomiska faktorer.

– Jag visar på en tydlig relevans i form av tydliga regler, förväntningar, uppföljning och konsekvent uppträdande. Det är betydelsefulla faktorer för att skapa en skolmiljö som är acceptabel, med en god arbetsmiljö och möjligheter för elever att ha inflytande.

Vad överraskade dig?

– Skillnaden mellan skolor. En positiv överraskning var att ungdomarna har ett kritiskt förhållningssätt. Vissa har en kritisk distans till skol- och samhällsfrågor i stort, till exempel till EU. Jag blev väldigt imponerad, vi talar om 16-åringar. Andra är mer fokuserade på relationer och har ett kritiskt förhållningssätt till hur de blir bemötta av lärare, skolledare och andra elever.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att resultaten ska vara ett bidrag till samtalet om svenska skolans demokratiuppdrag. Och att elever, föräldrar, lärare, skolledare och beslutsfattare kan finna ledning i mina resultat.

Blir det någon fortsättning av din forskning?

– Jag deltar i ett nytt forskningsprojekt med titeln ”Skolans mellanrum”, om hur man kan arbeta för att undvika hot och trakasserier i skolor.

Gunilla Nordin

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev