Utvecklat teckenspråk viktigt för språkinlärning för döva

Krister Schönström

Född 1976
i Stockholm

Disputerade 2010-10-08

vid Stockholms Universitet
med avhandlingen:


AVHANDLING
Tvåspråkighet hos döva skolelever. Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av språk och språkinlärning. Eftersomjag själv är döv känns det extra angeläget att forska om dövas språk för att få en bättreförståelse för hur de lär sig och utvecklar språk.

Vad handlar avhandlingen om?

– I korta drag om dövas tvåspråkiga utveckling närmare bestämt hurde utvecklar sin svenska och sitt svenska teckenspråk. I första handundersöker jag dövas skrivna svenska genom att studera hur deutvecklar sin grammatik utifrån ett andraspråksperspektiv. Men jagtillägger också ett färdighetsperspektiv när jag jämför deras nivåer isvenska och teckenspråk.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att de utvecklar svenska på samma sätt som hörande andraspråksinlärare av svenska trots avsaknaden av hörseln och därmed enbart kan tillägna sig svenska genom skrift. Ett annat intressant resultat som framkommer också är att de som har höga nivåer i svenska i större utsträckning berättar mer levande på teckenspråk, det vill säga deras teckenspråkär mer fylligt. Något slags samband mellan färdighet i teckenspråk ochsvenska kan alltså påvisas. Det bevisar dels att teckenspråk inteutgör något hinder för att lära sig svenska dels att ett välutvecklatteckenspråk är viktigt för inlärningen av svenska.

Vad överraskade dig?

– Egentligen blev jag inte direkt överraskad förutom att det på ett sättvar förvånande att deras grammatiska utveckling i svenska var helt ilinje med hur hörande andraspråksinlärare utvecklar sin svenska. Jaghade nog förväntat mig lite avvikelser trots allt.

Vem har nytta av dina resultat?

– Främst döva barn. Idag blir det lätt fokus på att barn ska lära sig svenska i första hand ochteckenspråk i andra hand. I många sammanhang får teckenspråk en underordnad betydelse. Minstudie visar att det inte är farligt att använda teckenspråk – snararetvärtom. Språkpedagoger kan förstås ha nytta av mina resultat också. De kanläsa om hur de döva skolbarnen utvecklar svenska. Avhandlingen är riktillustrerad med exempel och hela det svenska materialet följer med sombilaga.

Sidan publicerades 2010-10-22 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 16:20 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer