Utvecklat teckenspråk viktigt för språkinlärning för döva

Krister Schönström

Född 1976
i Stockholm

Disputerade 2010-10-08

vid Stockholms Universitet
med avhandlingen:


AVHANDLING
Tvåspråkighet hos döva skolelever. Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av språk och språkinlärning. Eftersomjag själv är döv känns det extra angeläget att forska om dövas språk för att få en bättreförståelse för hur de lär sig och utvecklar språk.

Vad handlar avhandlingen om?

– I korta drag om dövas tvåspråkiga utveckling närmare bestämt hurde utvecklar sin svenska och sitt svenska teckenspråk. I första handundersöker jag dövas skrivna svenska genom att studera hur deutvecklar sin grammatik utifrån ett andraspråksperspektiv. Men jagtillägger också ett färdighetsperspektiv när jag jämför deras nivåer isvenska och teckenspråk.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att de utvecklar svenska på samma sätt som hörande andraspråksinlärare av svenska trots avsaknaden av hörseln och därmed enbart kan tillägna sig svenska genom skrift. Ett annat intressant resultat som framkommer också är att de som har höga nivåer i svenska i större utsträckning berättar mer levande på teckenspråk, det vill säga deras teckenspråkär mer fylligt. Något slags samband mellan färdighet i teckenspråk ochsvenska kan alltså påvisas. Det bevisar dels att teckenspråk inteutgör något hinder för att lära sig svenska dels att ett välutvecklatteckenspråk är viktigt för inlärningen av svenska.

Vad överraskade dig?

– Egentligen blev jag inte direkt överraskad förutom att det på ett sättvar förvånande att deras grammatiska utveckling i svenska var helt ilinje med hur hörande andraspråksinlärare utvecklar sin svenska. Jaghade nog förväntat mig lite avvikelser trots allt.

Vem har nytta av dina resultat?

– Främst döva barn. Idag blir det lätt fokus på att barn ska lära sig svenska i första hand ochteckenspråk i andra hand. I många sammanhang får teckenspråk en underordnad betydelse. Minstudie visar att det inte är farligt att använda teckenspråk – snararetvärtom. Språkpedagoger kan förstås ha nytta av mina resultat också. De kanläsa om hur de döva skolbarnen utvecklar svenska. Avhandlingen är riktillustrerad med exempel och hela det svenska materialet följer med sombilaga.

Sidan publicerades 2010-10-22 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 16:20 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.