Hoppa till sidinnehåll
Demokrati

Utvidgad tolkning av kosmopolitisk utbildning

Publicerad:2020-03-23
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Claudia Schumann

Född 1980
Bor i Stockholm

Disputerade 20202-01-17
vid Stockholms universitet

Avhandling

Becoming things, becoming-world: On Cosmopolitanism, Reification and Education

Kosmopolitisk utbildning handlar om mer än flerspråkighet, det konstaterar Claudia Schumann som i sin avhandling går på jakt efter en mer progressiv och utmanande tolkning av begreppet.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag tyckte att det låg i tiden. Inom utbildningsfilosofin har kosmopolitism diskuterats länge men innebörden har kommit att begränsas. Nu ligger mycket fokus på att möjliggöra ökad mobilitet för en rätt priviligerad grupp av barn men utifrån begreppets innebörd genom tiderna går det att hitta andra spännande dimensioner och betydelser.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en kritik och en utvidgning av vår tolkning av kosmopolitisk utbildning i dag, och av de ekonomiska strukturer som omgärdar den.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det behövs en mer utmanande tolkning av begreppet. Vi kan inte bara bejaka att den kosmopolitiska utbildningen är flerspråkig och gränsöverskridande utan behöver diskutera även andra betydelser. Dagens utmaningar, med en populistisk och nationalistisk motreaktion mot globaliseringens konsekvenser, en växande antiintellektualism och antidemokratiska strömningar, kräver en utbildningsfilosofi som förmår reflektera över hur utbildningen kan bidra till att främja och värna själva möjligheten till demokratisk praktik.

Vad överraskade dig?

– Den politiska utvecklingen efter att jag började arbetet med avhandlingen har gjort att det känts allt mer angeläget att formulera andra idéer om vad en kosmopolitisk utbildning är. Det behövs ett djupare arbete och reflektion över förutsättningarna för en fungerande demokrati, och hur en utbildning för demokrati ska utformas. Vi behöver diskutera bildningsidén igen men på ett progressivt sätt.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare, rektorer och även politiker – alla som är intresserade av att tänka kring, och diskutera vad utbildning för demokrati är i dag. Jag menar inte att vi ska gå tillbaka till något som var förr, utan vi behöver fundera på vad bildning i en globaliserad värld är. Och göra om.

Annika Larsson Sjöberg

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev