Värdegrundsarbetet involverar emotioner

David Lifmark

Född 1971
i Göteborg

Disputerade
2010-12-17

vid Umeå universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola

Varför blev du intresserad av ämnet?

Det började för flera år sedan när jag arbetade i en mångkulturell skola. Jag märkte att devärderingar som skrevs fram i läroplanen framställdes som svenska värderingar, vilket varproblematiskt när mina elever kom från många olika länder. Tolkningen av värdegrundenär delegerad till varje enskild skola och lärare, och därför ville jag synliggöra och diskuteralärares olika sätt att tänka om värdegrundsarbetet.

Vad handlar avhandlingen om?

Jag har samlat in mitt empiriska material genom att jag under ett års tid har träffat sjulärare i grupp. Avhandlingen handlar om dilemman och glädjeämnen som de har upplevt iarbetet med värdegrundsfrågor, utifrån att arbetet på olika sätt påverkar lärares och eleversemotioner. Avhandlingen är indelad i tre delar. En handlar om hur främlingsfientlighetkan förstås och motverkas, den andra om föreställningar om religiositet och den tredje omsexuell läggning och lärares uppdrag på det området.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Hur olika kön, etnicitet, samhällsklass och andra aspekter kan hänga samman i en människa.Det är det som gör det så komplicerat för lärare att arbeta med elevers värderingar. Eleverskunskaper och värderingar är en del av hela deras emotionella liv.
Om man till exempel vill förstå en elevs attityd till homosexuella kan man behöva setill flera faktorer, som värderingar i familjen, föreställningar om kön och attityder blandkompisar. Sammantaget skapar det en komplex bild som kan inbegripa hela livssituationen.Värdegrundsuppdraget innebär ett ansvarsfullt och mångfacetterat arbete som kräverkunskaper inom flera olika områden, vilket behöver uppmärksammas i både lärarutbildningoch i fortbildning av verksamma lärare. Det är dessutom viktigt att lärare ges tid attsinsemellan diskutera målen och villkoren för detta arbete.

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som jobbar i skolan och inte minst de som försöker styra lärares arbete.

Sidan publicerades 2010-12-28 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 15:08 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Får vi titta på Youtube? Viktigt att fritidshem främjar barns medieintressen visar studie

Många elever har ett stort intresse för dataspel, att titta på Youtube-klipp och snacka på Tiktok. Hur ska lärarna på fritidshem förhålla sig till det? En ny studie visar att lärare som integrerar barnens medieintresse i fritidsverksamheten kan ha mer utvecklande samtal med eleverna om deras vardag.

Blandade känslor – om barn och ungas psykiska hälsa

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

”Hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven”

45 forskare är kritiska till Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och statsbidraget ”Anpassade lärmiljöer som del av särskilt stöd”. Men hur stödet ges bäst måste alltid utgå från eleven, skriver Åsa Vikström-Nilsson, verksamhetsområdeschef Specialpedagogiskt stöd vid SPSM, i en replik.

Schooling in the Nordic countries during the COVID-19 pandemic

Sämre undervisningskvalitet och sämre inlärning är två sannolika följder av perioder av undervisning på distans under covid 19-pandemin. Det kan leda till lägre framtida inkomster för dem som är unga idag. (pdf)

Förskolläraren som gör fysisk aktivitet jämställd

Reihaneh Jansson, förskol­lärare på Stadsskogens för­skola i Alingsås, har nyligen lett ett utvecklings­arbete om fysisk aktivitet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.