Värdegrundsarbetet involverar emotioner

David Lifmark

Född 1971
i Göteborg

Disputerade
2010-12-17

vid Umeå universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola

Varför blev du intresserad av ämnet?

Det började för flera år sedan när jag arbetade i en mångkulturell skola. Jag märkte att devärderingar som skrevs fram i läroplanen framställdes som svenska värderingar, vilket varproblematiskt när mina elever kom från många olika länder. Tolkningen av värdegrundenär delegerad till varje enskild skola och lärare, och därför ville jag synliggöra och diskuteralärares olika sätt att tänka om värdegrundsarbetet.

Vad handlar avhandlingen om?

Jag har samlat in mitt empiriska material genom att jag under ett års tid har träffat sjulärare i grupp. Avhandlingen handlar om dilemman och glädjeämnen som de har upplevt iarbetet med värdegrundsfrågor, utifrån att arbetet på olika sätt påverkar lärares och eleversemotioner. Avhandlingen är indelad i tre delar. En handlar om hur främlingsfientlighetkan förstås och motverkas, den andra om föreställningar om religiositet och den tredje omsexuell läggning och lärares uppdrag på det området.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Hur olika kön, etnicitet, samhällsklass och andra aspekter kan hänga samman i en människa.Det är det som gör det så komplicerat för lärare att arbeta med elevers värderingar. Eleverskunskaper och värderingar är en del av hela deras emotionella liv.
Om man till exempel vill förstå en elevs attityd till homosexuella kan man behöva setill flera faktorer, som värderingar i familjen, föreställningar om kön och attityder blandkompisar. Sammantaget skapar det en komplex bild som kan inbegripa hela livssituationen.Värdegrundsuppdraget innebär ett ansvarsfullt och mångfacetterat arbete som kräverkunskaper inom flera olika områden, vilket behöver uppmärksammas i både lärarutbildningoch i fortbildning av verksamma lärare. Det är dessutom viktigt att lärare ges tid attsinsemellan diskutera målen och villkoren för detta arbete.

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som jobbar i skolan och inte minst de som försöker styra lärares arbete.

Sidan publicerades 2010-12-28 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 15:08 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Skolornas intagning segregerar eleverna

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!