Hoppa till sidinnehåll
Elevinflytande

Värdegrundsarbetet involverar emotioner

Publicerad:2010-12-28
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Att arbeta med värdegrundsfrågor i skolan är ett komplext uppdrag som kan inbegripa elevens helaidentitet. I avhandlingen ”Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran och elever i enmångkulturell skola”, undersöker David Lifmark hur sju lärare arbetat med elevers värderingar.

David Lifmark

Född 1971
i Göteborg

Disputerade
2010-12-17

vid Umeå universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola

Varför blev du intresserad av ämnet?

Det började för flera år sedan när jag arbetade i en mångkulturell skola. Jag märkte att devärderingar som skrevs fram i läroplanen framställdes som svenska värderingar, vilket varproblematiskt när mina elever kom från många olika länder. Tolkningen av värdegrundenär delegerad till varje enskild skola och lärare, och därför ville jag synliggöra och diskuteralärares olika sätt att tänka om värdegrundsarbetet.

Vad handlar avhandlingen om?

Jag har samlat in mitt empiriska material genom att jag under ett års tid har träffat sjulärare i grupp. Avhandlingen handlar om dilemman och glädjeämnen som de har upplevt iarbetet med värdegrundsfrågor, utifrån att arbetet på olika sätt påverkar lärares och eleversemotioner. Avhandlingen är indelad i tre delar. En handlar om hur främlingsfientlighetkan förstås och motverkas, den andra om föreställningar om religiositet och den tredje omsexuell läggning och lärares uppdrag på det området.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Hur olika kön, etnicitet, samhällsklass och andra aspekter kan hänga samman i en människa.Det är det som gör det så komplicerat för lärare att arbeta med elevers värderingar. Eleverskunskaper och värderingar är en del av hela deras emotionella liv.
Om man till exempel vill förstå en elevs attityd till homosexuella kan man behöva setill flera faktorer, som värderingar i familjen, föreställningar om kön och attityder blandkompisar. Sammantaget skapar det en komplex bild som kan inbegripa hela livssituationen.Värdegrundsuppdraget innebär ett ansvarsfullt och mångfacetterat arbete som kräverkunskaper inom flera olika områden, vilket behöver uppmärksammas i både lärarutbildningoch i fortbildning av verksamma lärare. Det är dessutom viktigt att lärare ges tid attsinsemellan diskutera målen och villkoren för detta arbete.

Vem har nytta av dina resultat?

Alla som jobbar i skolan och inte minst de som försöker styra lärares arbete.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev