Varför arbeta ämnesintegrerat?

Helena Persson

Född 1967
i Umeå

Disputerade
2011-12-02

vid Umeå universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av NO. I mitten av 90-talet arbetade jag på Komvux och fick en klass som skulle läsa in både A och B-kursen på en termin. Jag var tvungen att tänka i andra banor och gjorde ett ämnesintegrerat upplägg. Jag har under årens lopp mött kollegor som är både för och emot att arbeta ämnesintegrerat och på så sätt har frågan om vad det egentligen innebär att arbeta ämnesintegrerat vuxit fram.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har tittat på lärares intentioner och kunskapsfokus när de arbetar ämnesintegrerat i NO i årskurs 7-9. När jag intervjuade lärare som har arbetat ämnesintegrerat och de berättade hur de organiserar, och hur de tänker kring sin undervisning visade det sig att det såg väldigt olika ut.I avhandlingen har jag följt två lärare som arbetar ämnesintegrerat under ett arbetsområde i årskurs 9. Jag tittade på vad de hade för intentioner med undervisningen, hur det ser ut i handling, och var kunskapsbetoningen ligger. En viktig aspekt i min avhandling har varit elevernas syn på den ämnesintegrerade undervisningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att lärare ser olika på vad man vill uppnå med ett ämnesintegrerat arbetssätt, det finns ingen samsyn. Det uttalade syftet med den ämnesintegrerade undervisningen är att eleverna ska få en helhetssyn på det naturvetenskapliga innehållet och att de ska få tillämpa och vardagsanknyta sina kunskaper. Men det är inte endast för elevernas skull man undervisar ämnesintegrerat, det visade sig att det är ett stimulerande arbetssätt för lärare. I analysen såg jag att lärare kunde vardagsanknyta undervisningen oavsett om de arbetade ämnesintegrerat eller ämnesspecifikt. Kunskapsbetoningen i ämnesintegrerade sammanhang respektive i ämnesspecifika sammanhang betonas på olika sätt. I de ämnesintegrerade sammanhangen låg fokus på att värdera och analysera fakta och begreppskunskap i större utsträckning.

Vad överraskade dig?

– Det framkom att flickor och pojkar har olika uppfattning om ämnesintegrering. Båda grupperna tycker det är viktigt att få tillämpa och få en vardagsanknytning till sina kunskaper. Pojkarna ansåg däremot att arbetssättet kräver mer av dem, och de var rädda för att de skulle få mindre teoretiska kunskaper än i den ämnesspecifika undervisningen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Det finns få svenska studier gjorda på området och jag hoppas att forskningen kan ha nytta av mina resultat. Men avhandlingen är viktig för lärare och skolledare eftersom den visar att det finns både inre drivkrafter och förmågor hos lärare och yttre drivkrafter som organisation och styrdokument som har betydelse för utfallet av undervisningen. Det är viktigt att man få en samsyn om man vill ha alla lärare med sig.

Sidan publicerades 2012-01-18 00:00 av Ebba Reinolf
Sidan uppdaterades 2021-10-26 14:07 av Ebba Reinolf


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.