Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Varför väljer en lärare i fysik att undervisa som den gör?

Publicerad:2011-08-15
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Det har Susanne Engström sökt svar på i sin avhandling Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa – gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning .
– En fysiklärares sociala bakgrund, hans/hennes erfarenheter och värderingar har betydelse för hur han eller hon väljer att undervisa, menar Susanne Engström.

Susanne Engström

Född 1962

Disputerade
2011-06-10

vid Mälardalens högskola

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa – gymnasiefysiken, undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Fysikämnet har intresserat mig, varför så många elever tycker att det är svårt och tråkigt när jag själv tycker att det innehåller så många fantastiska förklaringar av det vi ser i livet. Jag fokuserade på energiundervisning eftersom kunskaper om energi är så viktiga för vår mänskliga existens och att fysikkunskaper kan vara viktiga att relatera till en hållbar energiutveckling. Ju mer jag har undersökte energiundervisningen inom fysikämnet desto mer fascinerad blev jag av fysiklärarens val av ämnesinnehåll och arbetssätt. Jag övergick till att undersöka varför fysikläraren väljer att undervisa som han/hon gör.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om vad energiundervisningen inom första fysikkursen på gymnasiet tar upp, hur fysiklärare undervisar och varför. Alltså hur skolfysiken som undervisningspraktik ser ut. När jag studerat varför har jag använt mig av ett utbildningssociologiskt perspektiv genom att jag använt Pierre Bourdieus habitusbegrepp för att förklara de val som fysiklärare gör.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att en fysiklärares sociala bakgrund, hans/hennes erfarenheter och värderingar har betydelse för hur han eller hon väljer att undervisa, i detta fall energi inom fysikämnet och att fysikämnet i skolan befinner sig i ett gränsland mellan politik och naturvetenskap när det gäller synsätt och vad som värderas högt, vad som ska tas upp och hur man bör göra det.
– Att det är viktigt att både verksamma lärare och lärarstudenter reflekterar över hur de ser på fysikämnet som sådant och varför de tar ställning som de gör samt hur deras syn och ställningstaganden påverkar undervisningen.

Vad överraskade dig?

– Först och främst att så stor del av de undersökta fysiklärarna väljer att undervisa genom att strikt följa en lärobok, förklara basfakta och låta elever genomföra beräkningsuppgifter, utan att lyfta fram aktuella frågeställningar inom energi eller relatera till elevers egen verklighet. Men även att det i det habitusrekonstruktioner som jag gör kan se förklaringar till att olika lärartyper väljer att undervisa olika och att olikheterna kan förklaras av deras erfarenheter och livsbakgrund.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärarutbildningar och lärarfortbildningar, där det är möjligt att lyfta fram olika skolämnens högt värderande ställningstaganden och hur dessa har vuxit fram samt där låta studenter och lärare reflektera över sina egna ställningstaganden i relation till allt detta.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör bland annat AI-litteracitet och kontextualiserad grammatikundervisning. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
6–7 feb 2024

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev