Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Varje skolämne är en språkvärld

Publicerad:2011-06-13
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Det är viktigt att vi inte har en förenklad bild av olika skolämnens uttrycksmedel utan är medvetna om att varje skolämne i sig utgör en rik språk- och textvärld.
Det menar Pia Nygård Larsson som doktorerar med avhandlingen Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass .

Pia Nygård Larsson

Född 1968
Disputerade 2011-06-08

vid Lunds universitet/Malmö högskola

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Biologiämnets texter. Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymnasieklass

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag intresserar mig för språket som verktyg för lärande och kommunikation. I den meningen är svenska språket något som går utöver svenskämnet. Språket får dessutom större betydelse för elever som lär på sitt andraspråk, och vad detta innebär i olika skolämnen intresserar mig. Även ur ett mer generellt perspektiv är jag intresserad av vilket språkbruk och vilka texter som olika ämnen använder sig av och som eleverna därför behöver kunna hantera. Att det blev just biologiämnet är mer slumpmässigt.

Vad handlar avhandlingen om?

Avhandlingen handlar om text, språk och lärande i en naturvetarklass som läser gymnasiekursen Biologi A. Jag har analyserat klassens lärobok, undervisningen och olika elevtexter. Utöver rent språkliga analyser har jag även undersökt multimodala uttryckssätt, främst biologiämnets bilder. Klassen är språkligt heterogen, och hälften av eleverna har utländsk bakgrund.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Ett skolämne som biologi rymmer en mångfald texter och olika typer av språkbruk. Den lärobok som analyserades innehåller många olika typer av texter som i varierande grad är multimodala, liksom i olika grad beskrivande, förklarande eller argumenterande.Undervisningen är tillika i stor utsträckning multimodal, och lärarens stöttning i form av exempelvis bilder är betydande. Läraren rör sig även mellan ett mer vardagligt och ett mer vetenskapligt språkbruk, vilket jag menar är en stor lärandepotential. I stor utsträckning tolkas läroboken för eleverna.
Elevtexterna visar även på språkets betydelse för betygsnivån. Högre betygsnivåer ställer högre krav på språkliga kunskaper, det vill säga förmåga att hantera det språk som skolarbetet kräver. Skillnaden mellan eleverna i klassen är stor, och de flerspråkiga eleverna når sällan högre betygsnivåer. Språkliga kunskaper får ännu större betydelse genom de nya ämnesplanerna för 2011. Detta ställer krav på språklig stöttning och att eleverna får många tillfällen till egen språklig produktion.

Vad överraskade dig?

Bildernas betydelse, överhuvudtaget mångfalden av texter och språkbruk. Det är viktigt att vi inte har en förenklad bild av olika skolämnens uttrycksmedel utan är medvetna om att varje skolämne i sig utgör en rik språk- och textvärld.

Vem har nytta av dina resultat?

Lärare, lärarutbildare och lärarstudenter. Alla som intresserar sig för språk och text i olika skolämnen.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev