Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Verksamheter har olika syn på kvalitetsarbete

Publicerad:2016-01-07
Uppdaterad:2016-01-21
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Författare

Karin Lager

Född 1974
i Lidköping

Disputerade 2015-12-11
vid Göteborgs universitet

Avhandling

I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet.

Uppdraget med systematiskt kvalitetsarbete tolkas, anpassas och omformuleras utifrån tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. Det visar Karin Lager i sin avhandling om hur kommunen, förskolan och fritidshemmen arbetar med ämnet.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat som fritidspedagog och alltid varit intresserad av kvalitetsarbete, mål och utvärderingar av verksamheten. Ett uppdrag för Myndigheten för skolutveckling* där jag utvärderade kommuners kvalitetsarbete av skolan gav mig en djupare förståelse för vilken komplex process detta är.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur det nationella uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete genomförs i kommuner, förskolor och fritidshem. Jag har undersökt alla faser, från planering, genomförande till dokumentation och utvärdering. Fokus ligger på själva genomförandet, alltså hur kommun respektive förskolor och fritidshem gör.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Målformuleringarna i läroplanerna med framför allt måluppfyllelse påverkar hur kommunen förväntar sig att förskolan ska dokumentera sitt kvalitetsarbete. På kommunnivå lägger man stor vikt vid att finna mallar och modeller för att mäta resultat i förskolan. Men den dokumentation förskolan gör är i regel mer en beskrivning av verksamhetens måluppfyllelse och saknar oftast just de konkreta och mätbara resultat på individnivå som ibland efterfrågas.

– Vad gäller fritidshemmen finns inte någon tydlig förväntning på hur dokumentationen ska se ut. Här utvecklas också många egna system och modeller för utvärdering med systematiskt kvalitetsarbetet. Arbetet med frågan tolkas, anpassas och omformuleras till praktikens specifika förutsättningar men också utifrån tidigare erfarenheter av liknande uppdrag.

– Tydligt är också förskolans respektive fritidshemmens olika synsätt. Kommuners arbete med förskolans systematiska kvalitetsarbete präglas av en mer individfokuserad skoldiskurs medan fritidshemmen har en tydlig inriktning mot arbete med barns sociala utveckling där lek, nya relationer och kollektiv verksamhet får mest plats.

Vad överraskade dig?

– Jag såg just inget av den så kallade skolifieringen av fritidshemmen som det diskuterats en hel del om. Jag hade förväntat mig mer att verksamheten innehöll exempelvis språkutveckling eller problemlösning som kan kopplas till matematik, men fann i stället en traditionell verksamhet med fokus på sociala relationer.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Min studie synliggör hur arbetet görs men också de förväntningar som finns på olika nivåer.

Susanne Sawander

Foto: Christian Werdinius

*Myndigheten för skolutveckling lades ner år 2008.

Intervju
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Boka till bästa pris, 4 285 kr ex. moms innan 9 oktober!
Läs mer & boka
Åk 4–9
9–10 nov

Trygga talare i svenska

Kursledare Klara Härgestam ger dig i denna kurs effektiva verktyg och konkreta övningar som stärker elevernas retoriska förmåga och gör dem trygga i sig själva vid muntliga presentationer. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i sex månader.
Mer info
Åk 7–Gy
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev