Hoppa till sidinnehåll
Engelska

Very good – svenska studenter hittar ofta rätt i engelskans modifierare

Publicerad:2014-09-16
John Miller
Skribent:John Miller
Viktoria Börjesson

Född 1969
i Göteborg

Disputerade 2014-05-23
vid Göteborgs universitet

Avhandling

”Completely Headless”. Modification of adjectives in Swedish advanced learners’ English

Svenska studenter är bra på att kombinera engelska adjektiv med passande modifierare som very nice och kind of false. De är däremot sämre på att veta hur modifiering av adjektiv skiljer sig i tal respektive skrift, visar Viktoria Börjesson i sin avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det var framför allt den empiriska forskningsmetoden som intresserade mig. Att forska på vad människor faktiskt sagt och skrivit, korpuslingvistik, var något jag blev intresserad av när jag skrev mina C- och D-uppsatser.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur svenska universitetsstudenter i engelska använder adjektiv och förstärkare respektive försvagare av adjektiv, som exempelvis really, very och guite och kind of. Jag har tittat på hur de används i både tal och skrift, hur ofta modifierare används och hur de kombineras med adjektiv och jämfört svenska studenter med studenter med engelska som modersmål. Materialet har jag hämtat från databaser, så kallade korpusar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett allmänt resultat är att svenska studenter inte har full koll på olika engelska språkgenrer, hur adjektiv och modifierare används i tal- respektive akademiskt skriftspråk. Typiska uttryck för talspråk blandas ihop med uttryck som är mer vanliga i skriftspråk och vice versa.

– Svenska studenter överanvänder modifierare när de skriver och underanvänder i dem i talspråk i jämförelse med studenter med engelska som modersmål. Det här är inget unikt för svenska studenter, liknande resultat syns i studier från andra länder. Min studie visar att svenska studenter är bra på att kombinera adjektiv med passande modifierare.

Vad överraskade dig?

– Förstärkare som quite och fairly användes oftare i skrift än i tal av de svenska studenterna. Det överraskande var att just dessa ord ofta förekommer i det engelska talspråket men mer sparsamt i det skrivna språket.

Vilka har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas de kan hjälpa studenter att bli mer medvetna om hur de använder engelskan. Men även lärare kan dra nytta av resultaten och lägga in mer skrivträning i undervisningen. Jag hoppas också att andra forskare ska inspireras och kanske hitta nya forskningsuppslag.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev