Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Viktigt förstå studenternas begreppsvärld

Publicerad:2010-06-10
Uppdaterad:2012-03-28
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Jonas Boustedt studerar i sin avhandling, On the Road to a Software Profession, studenters förståelse av olika begrepp inom datavetenskap. Han visar resultat som kan vara värdefulla vid utformandet av kurser i datavetskap, och som kan förbättra undervisningen.

Jonas Boustedt

Född 1965
i Stockholm

Disputerade
2010-06-04

vid Uppsala universitet med avhandlingen:

Avhandling

On the Road to a Software Profession.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har undervisat i datavetenskap under många år. I ett projekt vid Uppsala universitet fick jag möjlighet att forska inom datavetenskapens didaktik och studera den komplexa lärmiljö som ämnet utgör, med studenter med skiftande förutsättningar och många krångliga begrepp.

Vad handlar avhandlingen om?

Den handlar om datavetenskapens didaktik och om studenternas olika uppfattningar av olika begrepp, främst inom programmering. Vi har samlat data genom empiriska undersökningar, fördelade på två teman. I det ena har jag och en forskargrupp undersökt om det finns så kallade tröskelbegrepp inom datavetenskapen; begrepp och företeelser som studenterna uppfattar som utmärkande genom att de kan vara svåra att lära sig, att de förändrar och integrerar synen på ämnet och därför är oförglömliga. I det andra har jag intervjuat studenter om deras upplevelser av några lärandebegrepp som är intressanta ur det professionella perspektivet. Genom en fenomenografisk ansats har jag analyserat svaren för att se vilka kvalitativt skilda uppfattningar som finns och vad som skiljer uppfattningarna åt.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad gäller tröskelbegrepp kunde vi konstatera att sådana existerar inom datavetenskapen; en kunskap som är värdefull för utformandet av kurser och program. När det gäller lärandebegreppen såg jag att det finns ett antal kvalitativt distinkta uppfattningar alltifrån ytliga till mycket avancerade beskrivningar.

Vad överraskade dig?

Framför allt att skillnader i hur studenterna uppfattar ett och samma fenomen är så stora. Det finns sätt att beskriva begrepp på som jag själv inte hade tänkt på.

Vem har nytta av dina resultat?

Främst lärare i datavetenskap, men även andra forskare inom området. Genom att förstå hur studenterna uppfattar ämnet kan vi förbättra undervisningen för de studenter som ska arbeta med detta professionellt.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev