Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Vilka elever behöver särskilt stöd?

Publicerad:2009-10-22
Uppdaterad:2012-03-29
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Att skilja ut vilka elever som är i behov av särskilt stöd från normala elever är en svår uppgift för skolpersonal. Dessutom verkar medicinska diagnoser ha fått en paradoxal roll, eftersom skolorna efterfrågar en diagnos men sällan utformar stödet efter den. Det skriver Joakim Isaksson i sin avhandling Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd .

Joakim Isaksson

Född 1976
i Falun

Disputerade
2009-10-23
vid Umeå universitet

Avhandling

Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Efter min magisterexamen i sociologi fick jag en förfrågan om att delta i ett projekt om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. Eftersom den gruppen elever hade ökat under 1990-talet så kändes ämnet väldigt intressant.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om olika synsätt på elevers skolsvårigheter och vilka stödåtgärder skolan vidtar för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Mina frågor var bland annat hur elever i behov av särskilt stöd identifieras och skiljs ut från normala elever och hur eleverna och deras föräldrar upplever stödinsatserna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det finns inte några klara definitioner av vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Många lärare kände en ambivalens inför att fastställa vilka svårigheter som är tillräckligt stora för att legitimera stödåtgärder. Bedömningen påverkas även mycket av vilka resurser skolan har. Det visade sig också att en medicinsk diagnos relaterat till skolsvårigheterna bidrog till ambivalenta upplevelser för elever och föräldrar. Å ena sidan verkade skolan efterfråga en diagnos eftersom en sådan kan ge extra resurser, å andra sidan verkade inte diagnosen ha någon större effekt för utformningen av stödinsatser och undervisningsmetoder. Barnets specifika behov och lämpliga stödinsatser blev en förhandlingsfråga mellan skolpersonalen och föräldrarna.

Vad överraskade dig?

– Att så stor del av stödinsatserna skedde utanför det ordinarie klassrummet. Den rådande idén har länge varit att man ska försöka behålla eleverna i det vanliga klassrummet så långt som möjligt, men det verkar inte efterföljas. Fördelen med den lilla gruppen är att det kan bli mer lugn och ro men samtidigt känner sig många elever exkluderade från sina kamrater.

Vem har nytta av dina resultat?

– Utöver forskarsamhället hoppas jag att avhandlingen kan bidra till en diskussion kring skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. Frågor kring utformning av stödinsatserna, relationen mellan en medicinsk diagnos och stödinsatser, och elever och föräldrars upplevelser av stödinsatser intresserar förhoppningsvis både beslutsfattare och skolpersonal.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev