Dela:

Visuell gestaltning ger nya uttrycksmöjligheter

Lisa Öhman-Gullberg

Född 1959
i Oxelösund

Disputerade
2008-10-24
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
Laddade bilder. Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Det handlar om min erfarenhet och bakgrund som bildlärare. Jag ville lyfta fram de kvaliteter som det ger att formulera sig genom andra uttrycksformer än enbart text. I dag är visuell gestaltning en stor del av ungdomars vardag, mycket på grund av den digitala tekniken. De producerar själv film och musik och lägger ut på nätet. Det har inte gjorts mycket forskning inom det här området och jag kände att det fanns ett behov att studera bildens roll i ett lärandesammanhang.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag undersöker hur elever använder sig av visuella representationer, d.v.s. gestaltningar, för att bearbeta och skapa mening i ett skolsammanhang. Jag gör en analys utifrån tre filmer som producerats av två tjejer i årskurs nio, och studerar på detta sätt hur tjejerna kommunicerar i den visuella världen. De väljer att använda film som uttrycksmedel för att gestalta frågor som är centrala för dem, både i skolan och i deras vardag. Just när avhandlingen gjordes var det stort offentligt fokus i olika medier på tonårstjejer som offer. Avhandlingen visar hur de här tjejerna genom sina filmer skapar egna alternativa bilder för att gestalta sin egen vardag.

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

– Jag visar hur ungdomar får olika visuella uttrycksmedel, som ljud, bild och text att samverka. Ungdomar har en stor textkompetens i dag och har en förmåga att omskapa och reproducera texter de ser och hör i reklam m.m., och göra något nytt av dem. Men de är också duktiga på att producera egna rörliga bilder. Genom att skapa mening av abstrakta sammanhang omskapar de sina referenser och ger dem en ny innebörd. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram den här typen av arbeten. För lärarnas del finns det dock ofta en svårighet att förstå och tolka den här typen av visuella och tredimensionella arbeten som eleverna producerar, de har i första hand erfarenhet av att läsa av och tolka texter.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade dig?

– Man blir alltid förvånad när man arbetar med ungdomars bildvärldar. I studien har jag blivit överraskad av den textkompetens som framträder när eleverna kombinerar olika populärkulturella referenser med skolans mål och sina egna intressen för att gestalta bilder av sin samtid.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla lärare som på något sätt är intresserade av kommunikation, bild, media och språk, i grundskolan och på gymnasiet. Men också lärarstudenter och lärarutbildare.

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?

– Förhoppningsvis kommer resultaten göra lärare lyhörda för den möjlighet som bilder och visuella gestaltningar kan bidra med i ett lärandeperspektiv. Och att lärarna uppvärderar den här typen av arbeten och får ett ökat intresse för att förstå och tolka de visuella gestaltningarna.

Sidan publicerades 2008-11-06 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-11 13:24 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer