Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Vuxenelever behöver stöd i informationssökning

Publicerad:2010-03-12
Uppdaterad:2012-03-28
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Att kritiskt söka och värdera information är kunskaper som vuxenskolans tar för given. Det konstaterar Cecilia Gärdén i sin avhandling Verktyg för lärande .
– Skolans krav på informationskompetens ligger långt över studenternas färdigheter, säger Cecilia Gärdén.

Cecilia Gärdén

Född 1976
i Skövde

Disputerade
2010-03-19

vid Göteborgs universitet med avhandlingen:

Avhandling

Verktyg för lärande: Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Under mina första år på Bibliotekshögskolan deltog jag i ett EU-projekt om vuxnas lärande i olika länder och vilken roll bibliotek och bibliotekarier spelar i vuxenstudier. När jag sedan sökte till forskarutbildningen ville jag utveckla ämnet och utgå från vuxna studenter.Vad handlar avhandlingen om?

Vad handlar avhandlingen om?

– Min utgångspunkt är informationskompetens som central färdighet i dagens samhälle. Vilka färdigheter menas egentligen med informationskompetens och hur ser det ut i praktiken? Jag har gjort en fallstudie där jag följt 14 studerande i den kommunala vuxenutbildningen under tre månader och studerat hur de tagit sig an ett typiskt studieupplägg med att själv sätta upp mål och frågeställning, välja metod, redovisa och slutligen rapportera.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att skolan förutsätter att eleverna har kunskap om centrala begrepp och exempelvis skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ informationssökning. Min studie visar att eleverna hade svårt att göra skillnad, informationssökandet var oftast kvantitativt och de var nöjda om de fick många träffar när de sökte på ett ämne. Många elever förstod heller inte syftet med att söka avgränsat för att få fram olika slags källor och typer av information. Eleverna hade heller inget källkritiskt tänkande och värderade en forskningsrapport på samma sätt som en insändare i Aftonbladet. Ett annat resultat är att eleverna inte fullt ut utnyttjade de möjligheter till informationssökning som skolan gav i form av tidskrifter, databaser, bibliotek och lärarstöd. Läraren å sin sida vågade inte gå in och styra eleverna för att få dem att tillvarata de här möjligheterna. Utbildning idag framhåller ofta självstyrt lärande som ideal till skillnad från lärarstyrd undervisning. Men många vuxenstudenter kommer direkt från industrin och har aldrig varit med om något annat än en lärare som undervisar från katedern. Studenterna har aldrig ägnat sig åt kritisk källgranskning eller informationssökning de vet helt enkelt inte vad det innebär. Min studie visar att bristen på samtal om informationssökning och informationsanvändning i det pedagogiska sammanhanget leder till svårigheter för deltagarna att uppnå de resultat som är önskvärda enligt lärandemålen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att forskningen inom informationssökning och lärande, ett område på frammarsch, ska ha nytta av mina resultat. Men jag tror även att de är användbara i praktiken för lärare inom den kommunala vuxenskolan.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev