Vuxenelever behöver stöd i informationssökning

Cecilia Gärdén

Född 1976
i Skövde

Disputerade
2010-03-19

vid Göteborgs universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Verktyg för lärande: Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Under mina första år på Bibliotekshögskolan deltog jag i ett EU-projekt om vuxnas lärande i olika länder och vilken roll bibliotek och bibliotekarier spelar i vuxenstudier. När jag sedan sökte till forskarutbildningen ville jag utveckla ämnet och utgå från vuxna studenter.Vad handlar avhandlingen om?

Vad handlar avhandlingen om?

– Min utgångspunkt är informationskompetens som central färdighet i dagens samhälle. Vilka färdigheter menas egentligen med informationskompetens och hur ser det ut i praktiken? Jag har gjort en fallstudie där jag följt 14 studerande i den kommunala vuxenutbildningen under tre månader och studerat hur de tagit sig an ett typiskt studieupplägg med att själv sätta upp mål och frågeställning, välja metod, redovisa och slutligen rapportera.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att skolan förutsätter att eleverna har kunskap om centrala begrepp och exempelvis skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ informationssökning. Min studie visar att eleverna hade svårt att göra skillnad, informationssökandet var oftast kvantitativt och de var nöjda om de fick många träffar när de sökte på ett ämne. Många elever förstod heller inte syftet med att söka avgränsat för att få fram olika slags källor och typer av information. Eleverna hade heller inget källkritiskt tänkande och värderade en forskningsrapport på samma sätt som en insändare i Aftonbladet. Ett annat resultat är att eleverna inte fullt ut utnyttjade de möjligheter till informationssökning som skolan gav i form av tidskrifter, databaser, bibliotek och lärarstöd. Läraren å sin sida vågade inte gå in och styra eleverna för att få dem att tillvarata de här möjligheterna. Utbildning idag framhåller ofta självstyrt lärande som ideal till skillnad från lärarstyrd undervisning. Men många vuxenstudenter kommer direkt från industrin och har aldrig varit med om något annat än en lärare som undervisar från katedern. Studenterna har aldrig ägnat sig åt kritisk källgranskning eller informationssökning de vet helt enkelt inte vad det innebär. Min studie visar att bristen på samtal om informationssökning och informationsanvändning i det pedagogiska sammanhanget leder till svårigheter för deltagarna att uppnå de resultat som är önskvärda enligt lärandemålen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att forskningen inom informationssökning och lärande, ett område på frammarsch, ska ha nytta av mina resultat. Men jag tror även att de är användbara i praktiken för lärare inom den kommunala vuxenskolan.

Sidan publicerades 2010-03-12 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 14:30 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.