Hoppa till sidinnehåll
Engelska

Yrkeselever ointresserade av kärnämnena

Publicerad:2009-10-30
Uppdaterad:2012-03-29
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Många elever på de yrkesförberedande programmen är ointresserade av de teoretiska ämnena. I avhandlingen Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena, visar Ronny Högberg hur det förhållningssättet blir en del av ett identitetsskapande för killar på byggprogrammet

Ronny Högberg

Född 1977
i Sundsvall

Disputerade
2009-11-06
vid Linköpings universitet

Avhandling

Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en bakgrund inom både sociologi och pedagogik. På forskarutbildningen fick jag upp ögonen för de yrkesförberedande programmen. Eftersom gymnasiekolan är väldigt segregerad när det gäller klass och kön ville jag belysa olika socialgruppers inställning till utbildning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en etnografisk studie som handlar om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena. Men identitetsprocesserna anknyter inte bara till föreställningar om ett blivande yrke, utan även till frågor om klass, genus och motstånd mot skolan. Under ett år har jag följt två klasser på gymnasiets byggprogram, i första hand under deras lektioner i kärnämnena. Jag har försökt ta elevernas perspektiv och belysa deras identitetsskapande med verklighetsnära exempel. Att jag valt att lägga fokus på de studieomotiverade beror på att jag ville lyfta fram den gruppens perspektiv.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har sett att de här killarnas inställning till kärnämnena är en del i deras identitetsskapande till sitt blivande yrke. De visar det både gentemot ämnet i sig och hur de agerar på lektionerna och mot lärarna. Lektionerna går enligt dem ut på att prata om annat än ämnet, eller att skoja för att göra lektionerna uthärdliga. Och de tycker att fusk är ett accepterat tillvägagångssätt för att minimera studieinsatserna. Samtidigt uppvisar de anpassning av olika slag, till exempel när det handlar om skolans rätt att bedöma deras studieinsatser; de inser att godkända betyg ökar deras chanser att bli anställda. De avfärdar inte heller samtliga kärnämnen utan lyfter fram matematik eftersom det ger kunskaper som de har nytta av i sitt yrkesliv.

Vad överraskade dig?

– Jag har fått en ögonöppnare när det gäller hur de här eleverna, trots att de ställs inför något som de inte tycker är roligt, ändå får tiden att gå genom att syssla med saker som är meningsfulla för dem själva. Jag har också sett en lojalitet och solidaritet inom gruppen, som antagligen ger eleverna egenskaper som kan vara användbara i deras framtida yrkesliv.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att de kan ge ett bidrag i det akademiska sammanhanget. Men också att avhandlingen, genom att jag lyfter upp det konkreta från skolans värld, kan fungera som ett diskussionsunderlag för lärare och andra skolintresserade.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev