Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Yrkesetiken behöver synliggöras i lärarutbildningen

Publicerad:2015-09-10
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Marita Cronqvist
Marita Cronqvist

Född år 1964
i Malmö

Disputerade 2015-06-12
vid Göteborgs universitet

Avhandling

Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst

Marita Cronqvist har i sin avhandling undersökt hur blivande lärare lär sig yrkesetik. Hon konstaterar att yrkesetiken är osynlig i utbildningen och hoppas med sina resultat kunna bidra till en förändring.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gymnasielärare i religion i grunden och har ofta undervisat om etik. Yrkesetik är ett väldigt svårt begrepp eftersom det inte syns, det är ofta underförstått vad det är för något. Det finns även fackliga yrkesetiska principer för lärare, men de är inte heller konkreta eller tydliga.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om vad yrkesetik är och hur man lär sig det. Jag ville ta reda på vad yrkesetik egentligen innebär i mötet mellan pedagoger och barn i vardagen. Yrkesetiken är en tyst kunskap som ofta sitter i kroppen hos de som har lång erfarenhet. För att kunna ringa in yrkesetiken valde jag därför att prata med lärarstudenter kring hur man kan hantera frågor om etik, samt när de tycker att moral och etik blir synligt i mötet med barnen. Utifrån deras berättelser har jag försökt hitta olika innebörder av vad yrkesetik handlar om.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har ringat in sju olika innebördselement för yrkesetik. Utifrån dem kan man på ett mer konkret sätt diskutera och prata om vad yrkesetik egentligen innebär.

– Angelägna yrkesetiska frågor utifrån innebördselementen är: Vad i situationen kan bli mångtydigt och vilka val är möjliga? Vilka yttre hinder kan uppstå och hur kan de förhindras? Hur kan relationer, känslor och attityder vävas samman med läro- eller ämnesstoffet? Hur kan pedagogens erfarenheter bidra? Hur kan varje barn inkluderas och bli delaktigt? Hur kan en positiv atmosfär av trygghet, glädje och respekt skapas? Vad kan förändras eller förbättras till nästa tillfälle utifrån reflektionen?

– Yrkesetiken kan, som ett av innebördselementen lyfter fram, hindras eller försvåras av yttre faktorer. Det är inte alltid självklart att man som pedagog kan hantera situationer fullt ut som man vill. Det kan handla om att man har för stora barngrupper, dåligt schema eller dåliga lokaler.

– Lärarstudenterna lyfter själva fram att man som lärare är ett föredöme, att man behöver vara närvarande och kunna använda sitt omdöme efter den aktuella situationen eftersom lärarrollen handlar så mycket om vad som händer här och nu. Det handlar mycket om vad man egentligen gör, inte vad man har haft för planer att göra.

Vad överraskade dig?

– Att det var så tydligt för studenterna att lärande hänger samman med relationer och att relationsbyggandet är viktigt. Studenterna i studien konstaterar själva att de under VFU:n har svårt att hinna skapa de relationer till eleverna som är så viktiga för att kunna undervisa.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att mina resultat kan göra nytta för lärarutbildningen och att jag får möjlighet att förbättra delarna om yrkesetiken som är osynliga i utbildningen idag.

Av Åsa Lasson

Foto Suss Wilén

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev