Hoppa till sidinnehåll
Vuxenutbildning

Yrkesutbildning på komvux ger mer än utbildning i ett yrke

Publicerad:25 januari
Uppdaterad:30 januari
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson

Komvuxelever som går en yrkesutbildning får mycket mer än bara kunskaper om ett yrke. Det menar Tobias Lasse Karlsson som har forskat om komvuxelevers yrkesidentitetsutveckling.

Tobias Lasse Karlsson.
Tobias Lasse Karlsson

Född år 1987
Bor i Linköping

Disputerade 2023-11-24
vid Linköpings universitet

Avhandling

Something to do something to be. A study of students’ vocational identity formation in adult education

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har länge varit intresserad av vad man ska kunna för att få vara en del av en yrkesgemenskap. Jag har själv genomgått ett antal yrkesidentitetsutvecklingsprocesser, till exempel utbildade jag mig till elektriker på gymnasiet och därefter till filosofilärare. Som lärare undervisade jag främst på skolor som profilerat sig inom yrkesutbildning och jag började fundera allt mer på yrkeskunnande och yrkesidentitet utifrån ett pedagogiskt perspektiv, vilket ledde mig till att börja forska på det inom ramen för vuxnas lärande.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om vuxenutbildning och yrkesutbildning. Jag ville förstå hur yrken lärs i vuxenutbildning genom att utforska yrkesidentitetsutvecklingen hos komvuxelever. Jag har intervjuat vuxenstuderande under olika stadier i deras yrkesutbildning och övergång till arbetslivet, om hur de ser på sig själva, sin framtid, sitt yrke och sin utbildning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– De mest framträdande resultaten är att deltagande i yrkesutbildning som vuxen kan erbjuda något utöver lärandet av en yrkesidentitet. Vuxna yrkeselever som genomgår och klarar en utbildning kan stärkas i hur de ser på sig själva, i hur de uppfattar sig som vuxna, som lärande individer eller som aktiva samhällsmedborgare.

– Resultaten visar också hur samspelet mellan hur eleverna uppfattar sig själva, deras utbildning och deras yrke kan skapa barriärer, eller hinder, som de måste övervinna för att fortsätta sin identitetsutveckling. Att ta sig förbi barriärer är en viktig del av den lärandeprocess som rör sig gentemot en yrkesidentitet. Men även om eleverna tar sig förbi vissa barriärer, kvarstår vissa och andra byts ut.

– Elevernas lärandeprocesser påverkar också hur de identifierar sig med olika utbildnings- och yrkesmiljöer, eller hur de rör sig ifrån dem. Detta påverkar också i sin tur hur de aktivt deltar och interagerar i dessa miljöer. Hur framgångsrika de är i sin yrkesidentitetsutveckling beror på olika faktorer kopplade till deras möjlighet att tillhöra de sociala praktiker som erbjuds av utbildningen, i förhållande till mängden tid i skolan och tillgång till arbetsplatsförlagd utbildning.

– Processen att lära sig ett yrke kan vara en komplex social resa och resultaten visar att det finns en risk i att koppla samman elevernas utmaningar enbart med frågor som rör yrkeslärande, eftersom det kan förbise underliggande strukturella utmaningar som eleverna står inför.

Vuxna yrkeselever som genomgår och klarar en utbildning kan stärkas i hur de ser på sig själva.

Vad överraskade dig?

– Att yrkesutbildning på komvux gör så mycket mer än bara utbildar för ett yrke. Du får verkligen in hela komvuxuppdraget inom ramen för yrkesutbildningen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framförallt yrkeslärare, både på komvux och på gymnasiet men även andra lärare, rektorer och studievägledare som arbetar inom vuxenutbildningen. I ett bredare perspektiv är också resultaten av nytta för de som av andra anledningar har intresse för vuxenutbildningen, så som policymakare och politiker.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev