Lärarpanelen

Lärarpanelen läser all ny utbildningsvetenskaplig forskning kring skolan och förskolan

2017-10-12 11:32 Dela:

Det här är lärarpanelen

Lärarpanelen består av 12 personer, samtliga med lärarutbildning i grunden eller som studerar till lärare.

Deras uppdrag är att till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin välja ut den mest intressanta avhandlingen – Lärarpanelens favorit – bland de som senast publicerats på skolporten.se/avhandlingar. Forskaren som skrivit avhandlingen intervjuas i Skolportens forskningsmagasin. Där publicerar vi även panelens motivering – varför blev just denna avhandling utvald?

Att lyfta fram den pedagogiska forskning som är intressant ur ett lärarperspektiv menar Skolporten är särskilt viktigt. Lärarpanelen har funnits i sin nuvarande form sedan år 2008.


Panelens urvalskriterier

Praktisk relevans: Ämnet ska berika verksamheten och göra det möjligt att utveckla den utifrån nya perspektiv, insikter och kunskaper. När beprövad erfarenhet paras med eller kontrasteras mot aktuell forskning finns möjlighet för reell skolutveckling.

De verksammas professionalisering: Ämnet och avhandlingen ska stärka de verksammas professionalisering – kunskapsbas, autonomi, yrkesspråk och yrkesetik. Ämnet bör vara aktuellt och relevant.

Avhandlingens språk: Språket ska vara tillgängligt. Avhandlingen bör helst vara publicerad i digitalt format. Om avhandlingen dessutom har ett svenskt abstrakt möjliggörs större spridning, vilket påverkar bedömningen.


Hur kan lärare använda sig av forskning?

”I praktiknära forskning finns ofta mycket matnyttigt för yrkesverksamma lärare.” Det säger Catherine Couturier, en av lärarna i Lärarpanelen, om hur lärare kan använda sig av forskning för att utveckla sin profession och undervisning.

Läs artikeln här!


Omslag Pedagogisk forskning 2021

Pedagogisk forskning 2021.

Pedagogisk forskning 2021, ute nu!

Bilagan medföljer Skolporten nr 2/2022.

Du läser forskningsbilagan gratis i appen Skolporten (finns där appar finns) eller läs den på din dator här!

Inte prenumerant på Skolportens magasin? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr*!

 Prenumerera

* Endast för nya prenumeranter.


Panelister

Maria Bengtsson Hurtig, lärare och specialpedagog samt utvecklingsledare och förstelärare i Sorunda rektorsområde i Nynäshamns kommun.
Mari Björinder,​ utbildad speciallärare i matematikutveckling, handledare för Läslyftet och Matematiklyftet.
Catherine Couturier, F-3 lärare, arbetar samtidigt på att ta en licentiat i teknikdidaktik.
Hans H Dahlkvist, lektor, docent, arbetar vid ett vuxengymnasium.
Maria Edin, gymnasie- och 4-9-lärare i kemi, teknik och matematik. Arbetar på NTI Gymnasiet i Luleå.
Marie Gladh, fil mag specialpedagogik, specialpedagog, arbetar i dag som biträdande rektor.
Maria Lindahl, arbetat på förskola under lång tid, numera anställd vid Umeå universitet som universitetsadjunkt på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
Johanna Lindgren Chin, leg. speciallärare, arbetar på en grundskola.
Johanna Lundström, gymnasielärare i kemi och biologi.
Inga-Lill Mårtensson, ämneslärare i svenska och franska 7-9.

Ansvarig från Skolporten:

Moa Duvarci Engman, chefredaktör Skolportens forskningsmagasin, redaktör forskning & skola, moa.engman@skolporten.se, 08-5622 68 09

Skolportens konferenser
Lärarpanelens favoriter
Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Lärarpanelens favorit: ”Mobilförbud är inte rätt väg att gå”

Lärarpanelens favorit: ”Mobilförbud är inte rätt väg att gå”

Mobiltelefonen har blivit en del av skolans infrastruktur för lärande, vare sig vi har ett förbud eller inte. Det menar Anita Grigic Magnusson, vars avhandling nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Svårt för unga att påverka politiken

Svårt för unga att påverka politiken

Även om ungdomar bjuds in att delta i kommunala beslut blir deras deltagande begränsat. Makten ligger kvar hos beslutsfattarna, konstaterar Simon Magnusson i sin avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Ökat fokus på undervisningens innehåll

Ökat fokus på undervisningens innehåll

Att systematiskt analysera den egna undervisningen lägger grunden för en mer inkluderande undervisning. Det visar Balli Lelinge i sin avhandling som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Unga önskar mer kunskap om sömn

Unga önskar mer kunskap om sömn

Skolan och elevhälsan behöver arbeta med sömnen som en främjande faktor för att eleverna ska lyckas i skolan. Det säger Malin Jakobsson, som forskat om högstadieelevers sömnvanor och som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärarpanelen 10 år
Lärarpanelen 10 år

Lärarpanelen 10 år

"En ära och en fantastisk möjlighet att nå ut med sin forskning", säger Mikael Alexandersson, som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Läs mer
Forskarintervjuer

Legitimationskrav på fritids kräver lösningsinriktade rektorer

För att uppfylla det utökade legitimationskravet inom fritidshemmet tvingas många rektorer att uppfinna pragmatiska rutinlösningar. Det visar Richard Andersson i sin avhandling.

Fler intervjuer