SKOLPORTENS MAGASIN

PRENUMERERA

2 nr för prova på-priset 99 kr (endast för nya prenumeranter)

6 nr av Skolporten (helår) för 590 kr

Köp lösnummer i appen Skolporten! Ladda ner Skolportens app i App Store eller Google Play

Skolportens kundtjänst på webben

Har du frågor eller behöver hjälp med att prenumerera?

Telefonnummer: 08-799 62 63

E-postadress: skolporten@pressdata.se


Vill du annonsera? Kontakta annonsansvarig: 
Fredrik Sjöman, Annonssäljarna
Tel 08-219850

Genom att paketera lösningar anpassade efter era behov hjälper vi er att kommunicera med era målgrupper. Nå lärare och ledare i hela landet genom våra kanaler! Varje nummer av magasinet har olika teman.

Produktplan för år 2019

Skolportens magasin

Skolporten nr 1/2019 – ute 7 februari!

Innehåll i Skolporten nr 1/2019:

Tema: Dyslexi och läsning
I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidig och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om.

Intervju: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet.

Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan.

Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Krönika: Alf Solander, rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, tycker att tiden slösas bort i skolan.

Ledarskap & Debatt: Om det dubbla ledarskapet samt Linda Mannila, som forskar inom datavetenskapens didaktik, om skolans digitalisering.

Inblick: Kriminologen Maria Dufvas bästa råd för bättre samtal med eleverna om deras liv på nätet.

INTE PRENUMERANT? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Köp lösnummer i Skolportens webbshop (print) eller i appen Skolporten (digitalt)! Ladda ner Skolportens app i App Store eller Google Play


VISSTE DU ATT… du som redan prenumererar på det tryckta magasinet Skolporten kan läsa det i din telefon, surfplatta eller på din dator?

2 STEG: SÅ ENKELT AKTIVERAR DU DIN DIGITALA PRENUMERATION 

Skolportens app laddar du enkelt ner i App Store eller Google PlayFör att läsa Skolporten på din dator, klicka här!

Du som inte är prenumerant köper enkelt lösnummer i App Store eller Google Play.

Bli prenumerant redan idag – den digitala utgåvan ingår utan kostnad. Fri tillgång till arkivet!


Missade du den årliga forskningsbilagan Pedagogisk forskning 2017, som sammanställer förra årets avhandlingar inom utbildningsvetenskaplig forskning, samt vilka 10 avhandlingar som blev mest lästa år 2017? Läs den i appen Skolporten!

I appen läser du alltid bilagan Pedagogisk forskning utan kostnad! Ladda ner Skolportens app i App Store eller Google Play

Inte prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!


Skolportens kundtjänst på webben

Kundtjänst telefonnummer: 08-799 62 63

Kundtjänst e-postadress: skolporten@pressdata.se

Kontakt:

Chefredaktör
Moa Duvarci Engman, Skolporten, tel: 073-506 46 49

Annonsansvarig
Fredrik Sjöman, Annonssäljarna, tel 08-219850

Genom att paketera lösningar anpassade efter era behov hjälper vi er att kommunicera med era målgrupper. Nå lärare och ledare i hela landet genom våra kanaler! Varje nummer av magasinet har olika teman. 


Om Skolportens forskningsmagasin

Skolporten är ett oberoende populärvetenskapligt magasin med fokus på forskning och utveckling i förskolan och skolan. Magasinet innehåller allt från reportage, artiklar och krönikor till aktuell forskning och knyter samman forskar- och skolvärlden i syfte att stärka skolans vetenskapliga grund.

Målgrupp: Lärare, pedagoger och skolledare inom skola och förskola, samt chefer på förvaltningsnivå och politiker intresserade av skolfrågor.

Skolportens forskningsmagasin kommer ut 6 gånger per år. Antal läsare, Orvesto Näringsliv 2016: 24 000.

Produktplan Skolportens forskningsmagasin (pdf). 

Skolporten nr 1/2019

Tema: Dyslexi. I dyslexifrågan råder fortfarande inte enighet, men tidig och mer systematisk hjälp är insatser forskarna kan enas om. Att skapa läslust är en viktig del för att överbrygga svårigheterna för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Intervju: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet.

Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan.

Lärarpanelens val: I styrdokumenten finns en stark förväntan på att entreprenöriellt lärande ska reformera skolan, skapa självgående elever och i förlängningen förbättra hela samhället. Men Carina Holmgren, som har utforskat en lärarroll i förändring, är kritisk.

Krönika: Alf Solander, rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, tycker att tiden slösas bort i skolan.

Ledarskap & Debatt: Skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundblad menar i en ny bok att undervisningen gynnas av delat ledarskap. Linda Mannila, som forskar inom datavetenskapens didaktik, lyfter att skolans digitalisering inte är svart eller vit.

Inblick: Kriminologen Maria Dufvas bästa råd för bättre samtal med eleverna om deras liv på nätet.

Skolporten nr 6 2018

Tema: Estetiska ämnen. Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt?

Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Reportage: Läxor eller inte? Frågan om läxor är laddad och forskningen på området inte samstämmig. Men på Backeboskolan saknar varken lärare eller elever läxorna.

Inblick: Beröring i förskolan: Forskaren Christian Eidevald om beröring, gränser och övergrepp i förskolan.

Ledarskap: Så får vi fritidshemmet att lyfta!

Debatt: Lärarutbildningen måste inkludera. Det menar Alma Memisevic, Linköpings universitet.

Skolportens favorit: Vad behöver elever lära sig för att kunna skriva en spännande berättelse? Frågan triggade svenskläraren Anja Thorsten till att forska om hur lärare kan utveckla elevernas skrivande.

Dessutom: Elever som får specialpedagogiskt stöd i särskilda grupper under lång tid klarar sig sämre än elever som får specialundervisning inom klassens ram – i synnerhet om det klassnära stödet sätts in tidigt i grundskolan, visar ny forskning.

Skolporten nr 5/2018

Tema: Sambedömning. Ligger skolans likvärdighetsproblem i betygssättningen – och stavas lösningen i så fall sambedömning? Men för att sambedömningen ska få avsedd effekt så måste den omfatta mer än de nationella proven, menar forskarna.

Intervju: Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat. Möt Stanfordekonomen Eric Hanushek i en exklusiv intervju.

Ledarskap: Förskolechefers vardag i ny rapport.

DebattMartin Hassler Hallstedt, vd Scientific EdTech, om hur digitala läromedel kan förbättra undervisningen.

Skolportens favorit: Lärarpanelen valde Maria Lindfors avhandling om kunskapssynens roll i skolan.

Inblick: Det finns inget samband mellan språkstörning och flerspråkighet. Men alla elever gynnas av ett språkutvecklande arbetssätt, menar logopederna.

Dessutom: Fyra idrottsforskare om undervisningen i idrott och hälsa, som fortfarande domineras av tävlingsidrott – och det som bedöms är de färdigheter som eleverna redan har.


Intresserad av äldre magasin, eller att beställa lösnummer? Besök vår webbshop.


Skolportens magasin ingår i medlemsskapet i Ifous.

Vill du veta mer, eller har du frågor om medlemsskap?

Kontakta:

Annika Faager, medlemsrådgivare
annika.faager@ifous.se
Tel: 0739-967 827

Sidan publicerades 2012-03-02 22:34 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-02-20 19:28 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Ett prov, tre års slit

Den kunskap jag har om vad mina elever kan och inte kan, kan aldrig ett enskilt prov konkurrera ut.

Heja elevhälsa!

En ”Visättraanda” har sakta men säkert byggts upp hos eleverna på Visättraskolan i Huddinge kommun, i och med storsatsningen på elevhälsa och rastverksamhet. Läs Skolportens reportage från skolan.