Poddagogen

Ny podd om forskning inom skolvärlden med Janne Kontio & Sofia Lundmark – i samarbete med Skolporten.

Lyssna här!

Läs mer om forskningen i avsnitten
I Poddagogen #3 berättar Eric Larsson om skolor med elitprägel, vad dessa skolor innebär och deras roll i skolsystemen, utifrån sin avhandling Innerstadsgymnasierna. En studie av tre elitpräglade gymnasieskolor i Stockholm och deras positionering på utbildningsmarknaden.

I Poddagogen #2 intervjuas forskaren Per Nordén om sin avhandling Regnbågsungar. Familj, utbildning, fritid. Läs Skolportens intervju här och klicka dig vidare till själva avhandlingen (pdf).

I Poddagogen #1 intervjuas forskaren Sofia Grunditz om sin avhandling Vilan i förskolan 1910-2013: Visuella material och visuell metodologi.
Läs Skolportens intervju här och klicka dig vidare till själva avhandlingen (pdf).
”Vi vill sprida nya forskningsresultat”

”Vi vill sprida nya forskningsresultat”

Janne Kontio och Sofia Lundmark ska intervjua nydisputerade pedagogikforskare i podcasten Poddagogen. "Tanken är att skapa en bro mellan akademin och verksamma lärare", säger Janne Kontio.

Läs mer om Poddagogen
Kontakta Poddagogen

Janne Kontio & Sofia Lundmark

 E-post

Fler pedagogiska poddar

Fler pedagogiska poddar

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Mest lästa just nu

Bo Heljskov Elvén om lågaffektivt bemötande-debatten

Bo Heljskov Elvén säger att han får 1 500 nya följare varje gång lågaffektivt bemötande hamnar i hetluften. Men efter det senaste blåsvädret väljer han att ta ett steg tillbaka. ”Kollegor världen över får ta över, jag är inte trovärdig i vissa kretsar just nu.”

5 saker du gör – som skapar konflikter

Ditt ledarskap kan vara orsaken till oro och konflikter på arbetsplatsen, även om det inte är meningen från din sida. Här är fem vanliga misstag – och vad du kan göra i stället.

Skolministeriet : Om det emotionella lärandets plats i skolan

Livskunskap var ett utskällt ämne som så småningom försvann. Men många menar att det behövs någon form av emotionellt och socialt lärande i skolan. OECD genomför just nu en studie bland elever i 10 olika länder om sociala och emotionella färdigheter.

Ny studie: Bättre koncentration med pulshöjande aktivitet

Bättre koncentrationsförmåga och arbetsminne – det fick elever som inledde lektionen med sju minuters pulshöjande aktivitet.

Ny studie: Bättre koncentration med pulshöjande aktivitet

Bättre koncentrationsförmåga och arbetsminne – det fick elever som inledde lektionen med sju minuters pulshöjande aktivitet.

Om Poddagogen

Om Poddagogen

Podden leds av Janne Kontio, lektor i pedagogik vid Stockholms universitet samt forskare vid Karlstads universitet, och Sofia Lundmark, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola samt forskare vid Uppsala universitet. Tillsammans intervjuar de nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten och finansieras av ett anslag på nära 200 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

TEMA: Pojkar i skolan. Genom att bryta antiplugg-kulturer och maskulinitetsnormer kan pojkars skolresultat bli bättre.

Läs mer!
Forskarintervjuer

Dualistisk syn på flerspråkighet bland lärare

Lärare i såväl Sverige som Tyskland och Chile har en föråldrad syn på flerspråkighet. Det konstaterar Monica Bravo Granström som i sin avhandling om läsundervisning i de tre länderna förvånas över bristen på reflektion kring elevers flerspråkighet.

Effektivare etikundervisning med trestegsmodell

Etikundervisning enligt en strukturerad trestegsmodell är mer effektiv jämfört med traditionell undervisning. Det konstaterar Hans Teke som undersökt sin egen modell för undervisning i etik inom religionsämnet.

Skriftspråket viktigt i historieämnet

De elever som lyckas bäst på prov i ämnet historia är de som utan skrivinstruktioner förmår skriva längre sammanhängande texter i genrer som sällan syns i läroböckerna. Det visar Susanne Staf i sin avhandling.

Lite fokus på problemlösning i matematikböcker på gymnasiet

Det finns en skillnad i hur matematikböcker på gymnasiet är upplagda, och vad som skrivs fram i läroplanen samt vad forskning om matematiklärande pekar på. Det konstaterar Daniel Brehmer i sin avhandling.  

Otydligt när lärarstudenter bedöms under sin verksamhetsförlagda utbildning

Den bedömningsprocess som sker när lärarstudenters yrkeskunnande ska bedömas under VFU är både otydlig och osynlig. Det visar Kristina Henrikssons forskning om skolbesökens bedömningsprocesser i samtalsform på VFU.