Poddagogen

Ny podd om forskning inom skolvärlden med Janne Kontio & Sofia Lundmark – i samarbete med Skolporten.

Senaste avsnittet

Läs mer om forskningen i avsnittet
I Poddagogen #1 intervjuas forskaren Sofia Grunditz om sin avhandling Vilan i förskolan 1910-2013: Visuella material och visuell metodologi. Läs Skolportens intervju med henne här och klicka dig vidare till själva avhandlingen (pdf).
”Vi vill sprida nya forskningsresultat”

”Vi vill sprida nya forskningsresultat”

Janne Kontio och Sofia Lundmark ska intervjua nydisputerade pedagogikforskare i podcasten Poddagogen. "Tanken är att skapa en bro mellan akademin och verksamma lärare", säger Janne Kontio.

Läs mer om Poddagogen
Kontakta Poddagogen

Janne Kontio & Sofia Lundmark

 E-post

Fler pedagogiska poddar

Fler pedagogiska poddar

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Mest lästa just nu

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Snabba råd om digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter

För elever med läs- och skrivsvårigheter kan digitala verktyg göra stor skillnad och ibland är de en förutsättning för att kunna nå målen med utbildningen. Vad ska skolan då tänka på?

Rektorns förståelse för fritids brister

Lärare i fritidshem upplever att rektorer inte förstår deras uppdrag eller tar det på allvar. Det visar en studie av forskarna Ann Ludvigsson och Carin Falkner. Skolledare behöver ta ett större ansvar för fritids, anser de.

What knowledge do principals need?

How deeply principals should know content areas and how much it matters for helping their teachers is an active debate.

Principals, do you know what your teachers really think of you?

Do your teachers trust you? Do your teachers think you have the skills to help them get better at instruction? Do they know that if a parent complains about them, you will handle the situation fairly? Are you and your teachers on the same page when it comes to student discipline?

Om Poddagogen

Om Poddagogen

Podden leds av Janne Kontio, lektor i pedagogik vid Stockholms universitet samt forskare vid Karlstads universitet, och Sofia Lundmark, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola samt forskare vid Uppsala universitet. Tillsammans intervjuar de nydisputerade pedagogikforskare. Podden produceras i samarbete med Skolporten och finansieras av ett anslag på nära 200 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!
  Skolportens magasin nr 5/19 - ute nu.

Nytt nr ute nu!

TEMA: Fritidshem. Från 1 juli får bara legitimerade lärare undervisa i fritidshemmet. Forskarna hoppas att det ska ge fritidslärarna högre status.

Läs mer!
Forskarintervjuer

Komplex lärprocess när slöjd möter hållbar utveckling

Vad sker när slöjdämnet görs till en fråga om utbildning för hållbar utveckling? Hanna Hofverberg utforskat frågan och finner en komplex lärandeprocess, särskilt när slöjdandet handlar om återbruk.

Stark tilltro till betyg bland elever på elitgymnasier

Elever på elitpräglade gymnasieskolor har stor tilltro till betyg som framgångsfaktor och utvecklar utanför klassrummet en form av ”soft skills” som handlar om att ta ta för sig men också att föra sig. Det visar Eric Larsson som undersökt innerstadsgymnasier och deras positionering på utbildningsmarknaden.

Prov styr elevers skrivande i SO-ämnen

Högstadielevers skrivande i SO består mest av att reproducera kunskapsinnehåll för att klara prov, bli bedömda och få betyg. Skrivandet handlar i mindre om att skriva för att förstå och lära sig tillsammans, visar Christina Lind som forskat om skrivpraktiker i SO-ämnena.

Skolans omöjliga kompensatoriska uppdrag

David Ryffés forskning om skolans kompensatoriska uppdrag belyser ett Skolsverige fyllt av regelverk och normkollisioner. Tydligast blir det när lärare och skolledare allt oftare tvingas väga det rättsligt rätta mot det pedagogiskt rätta.

Att ge kamratrespons stärker det egna skrivandet

Kamratrespons innebär ett lärande även för eleven som ger återkoppling. Jessica Berggrens forskning i ämnet engelska visar att elever blir bra på formativ återkoppling om de får öva på det.