Skolportens utvecklingsartiklar

I samarbete med forskningsinstitutet Ifous – innovation, forskning och utveckling i skolan, ger Skolporten verksamma i förskola, grundskola och gymnasiet möjligheten att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan.

Skolporten har tidigare gett ut artikelserierna Leda & Styra samt Undervisning & Lärande. Dessa slogs samman under våren 2017 och byter namn till Leda & Lära. Artikelseriens syfte är att erbjuda en kanal för lärare, skolledare och andra verksamma i förskola och skola som vill dokumentera och sprida ett kvalificerat skolutvecklingsarbete. Till serien Leda & Lära finns både författaranvisningar och skrivregler. Inkomna artiklar granskas av en forskare från Skolportens granskningsgrupp.

Skolporten ger även ut serien ”Utveckla skolan”, som följer samma riktlinjer som Leda & Lära, men dessa artiklar granskas ej.

Vilka publiceringsvillkor gäller för serien? 

  • Din artikel ska följa Skolportens författaranvisningar och skrivregler, se ”Dokument”.
  • Du måste skriva på ett copyrightbemyndigande, se sista sidan i författaranvisningarna.
  • Artikelserien tillämpar Harvardsystemet för referenser, se gärna guide från högskolan i Borås ovan.
  • Alla artiklar i serien Leda & Lära granskas av en forskare som bedömer om artikeln kan publiceras enligt Skolportens granskningsinstruktioner. Sedvanliga jävsregler gäller. För tydlighet och transparens publiceras även granskningsinstruktionen.
  • Publiceringsavgift om 4 900 kr ex moms för författare vars huvudmän är medlemmar i Ifous. I denna avgift ingår: granskning av en forskare och kort feedback från densamma, redaktionell intervju, grafisk formgivning av artikeln, korrläsning, publicering på www.skolporten.se samt publicering i Ifous nyhetsbrev om forskning (ca 40 000 mottagare). För övriga, kontakta Skolporten för prisuppgift.
  • Notera gärna att en granskningsavgiften om 1 500 kr för granskade artiklar utgår oavsett om artikeln blir godkänd eller ej. Måste artikeln granskas om (betyg 3) och vill författaren att så sker efter revideringar, utgår ny granskningsavgift för detta arbete.

 

 

Ansvarig redaktör: Hedda Lovén, 073-708 41 44

Sidan publicerades 2012-06-08 11:45 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2019-02-21 10:44 av Hedda Lovén