Dela:

Skolportens utvecklingsartiklar

I samarbete med Ifous – innovation, forskning och utveckling i skolan, ger Skolporten verksamma i förskola och skola möjligheten att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan.

Utvecklingsartiklarnas syfte är att erbjuda en kanal för lärare, skolledare och andra verksamma i förskola och skola som vill dokumentera och sprida ett kvalificerat skolutvecklingsarbete. I serien Leda & Lära publiceras artiklar som är granskade av en forskare från Skolportens granskningsgrupp. I serien Utveckla skolan ges ogranskade artiklar ut. 

Publiceringsvillkor

  • Artikeln ska följa Skolportens författaranvisningar.
  • Artikeln och den studie som den redovisar ska i tillämpliga delar följa Vetenskapsrådets skrift ”God forskningssed”.
  • Artikeln ska inte tidigare ha publicerats.
  • Artikeln ska inte vara ett plagiat.
  • Författaren ska ha skrivit under Skolportens copyrightbemyndigande,

För Leda & Lära gäller även att:

  • Artikeln ska granskas och godkännas för publicering i enlighet med Skolportens granskningsinstruktioner. För tydlighet och transparens finns granskningsinstruktionen tillgänglig på denna sida.
  • Granskningen ska genomföras av Skolportens utsedda granskare.

Dokument för serien

Inlämning av artikel 

Du laddar upp din artikel i ett webbformulär via länken nedan. Artikeln ska vara i wordformat och eventuella bilder i orginalformat. Om artikeln innehåller flera bilder så kan du maila dem till redaktionen@skolporten.se. Hänvisa till din artikel om du mailar in bilder. 

Publiceringsavgift

  • Publiceringsavgift om 6 400 kr exkl. moms för serien Leda & Lära för författare vars huvudmän är medlemmar i Ifous. I denna avgift ingår: granskning av en forskare och kort feedback från densamma, redaktionell intervju, grafisk formgivning av artikeln, korrläsning, publicering på www.skolporten.se. För övriga, kontakta Skolporten för prisuppgift.
  • Publiceringsavgift om 3 600 kr exkl. moms för serien Utveckla skolan för författare vars huvudmän är medlemmar i Ifous.I denna avgift ingår: redaktionell intervju, grafisk formgivning av artikeln, korrläsning, publicering på www.skolporten.se. För övriga, kontakta Skolporten för prisuppgift.
  • Avgift faktureras när artikeln har lämnats in. Notera att en extra granskningsavgift om 1 500 exkl. kr tillkommer om artikeln måste granskas om (betyg 3) och författaren vill att så sker efter revideringar.

Äldre utvecklingsartiklar 

Skolporten har tidigare gett ut artikelserierna Leda & Styra samt Undervisning & Lärande. Dessa slogs samman under våren 2017 och bytte namn till Leda & Lära. 

Frågor? 

Ansvariga för serien är Ebba Reinolf och Susanne Sawander. Epost: redaktionen@skolporten.se

Sidan publicerades 2012-06-08 11:45 av Ebba Reinolf
Sidan uppdaterades 2021-06-11 08:28 av Ebba Reinolf