Dela:

Skolportens utvecklingsartiklar

I samarbete med Ifous – innovation, forskning och utveckling i skolan, ger Skolporten verksamma i förskola och skola möjligheten att sprida sina goda erfarenheter och vara med och utveckla skolan.

Utvecklingsartiklarnas syfte är att erbjuda en kanal för lärare, skolledare och andra verksamma i förskola och skola som vill dokumentera och sprida ett kvalificerat skolutvecklingsarbete. I serien Leda & Lära publiceras artiklar som är granskade av en forskare från Skolportens granskningsgrupp. I serien Utveckla skolan ges ogranskade artiklar ut. 

Publiceringsvillkor

  • Artikeln ska följa Skolportens författaranvisningar.
  • Artikeln och den studie som den redovisar ska i tillämpliga delar följa Vetenskapsrådets skrift ”God forskningssed”.
  • Artikeln ska inte tidigare ha publicerats.
  • Artikeln ska inte vara ett plagiat.
  • Författaren ska ha skrivit under Skolportens copyrightbemyndigande,

För Leda & Lära gäller även att:

  • Artikeln ska granskas och godkännas för publicering i enlighet med Skolportens granskningsinstruktioner. För tydlighet och transparens finns granskningsinstruktionen tillgänglig på denna sida.
  • Granskningen ska genomföras av Skolportens utsedda granskare.

Dokument för serien

Inlämning av artikel 

Du laddar upp din artikel i ett webbformulär via länken nedan. Artikeln ska vara i wordformat och eventuella bilder i orginalformat. Om artikeln innehåller flera bilder så kan du maila dem till redaktionen@skolporten.se. Hänvisa till din artikel om du mailar in bilder. 

Digital kurs om att skriva utvecklingsartiklar

I samarbete med Ifous erbjuder Skolporten den digitala kursen Skriva för skolutveckling som ett stöd för dig som vill skriva en utvecklingsartikel. Om din huvudman är Ifousmedlem så kan du gå kursen gratis. Läs mer om kursen här.

Publiceringsavgift

  • Publiceringsavgift om 6 400 kr exkl. moms för serien Leda & Lära för författare vars huvudmän är medlemmar i Ifous. I denna avgift ingår: granskning av en forskare och kort feedback från densamma, redaktionell intervju, grafisk formgivning av artikeln, korrläsning, publicering på www.skolporten.se. För övriga, kontakta Skolporten för prisuppgift.
  • Publiceringsavgift om 3 600 kr exkl. moms för serien Utveckla skolan för författare vars huvudmän är medlemmar i Ifous.I denna avgift ingår: redaktionell intervju, grafisk formgivning av artikeln, korrläsning, publicering på www.skolporten.se. För övriga, kontakta Skolporten för prisuppgift.
  • Avgift faktureras när artikeln har lämnats in. Notera att en extra granskningsavgift om 1 500 exkl. kr tillkommer om artikeln måste granskas om (betyg 3) och författaren vill att så sker efter revideringar.

Äldre utvecklingsartiklar 

Skolporten har tidigare gett ut artikelserierna Leda & Styra samt Undervisning & Lärande. Dessa slogs samman under våren 2017 och bytte namn till Leda & Lära. 

Frågor? 

Ansvariga för serien är Ebba Reinolf och Susanne Sawander. Epost: redaktionen@skolporten.se

Sidan publicerades 2012-06-08 11:45 av Ebba Reinolf
Sidan uppdaterades 2021-09-30 09:26 av Ebba Reinolf