Specialpedagogik

Avhandling om elevers arbete med matematikläroböcker utsedd till Skolportens favorit

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen. Det konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

Teori måste kombineras med praktik i musikundervisningen

För att elever ska kunna ta till sig musikteorin i skolan behöver teorin kombineras med praktiska musikexempel. Det är också viktigt att det råder samförstånd kring de teoretiska begreppen så att elever och lärare talar samma språk.

Svårt att hitta bra former för barns inflytande i förskolan

Inflytande är ett svårdefinierat område och begrepp både inom forskning och i förskolan. I förskolan skapar områdets vida struktur problem med att finna bra former för barns inflytande. Inflytande relateras ofta till obestridliga värden, exempelvis kopplade till Barnkonventionen, vilket påverkar de diskussioner som är möjliga att föra inom området, skriver Carina Peterson, Högskolan i Borås.

Sara Lövestam om skrivkrisen i Sverige

Sverige befinner sig mitt i en skrivkris. För att få bukt med det språkliga förfallet har den populära språkkriminologen Sara Lövestam skrivit ”Handbok för språkpoliser”. Men tro inte att hon dras med i kårens domedagstankar.

Elever med annat modersmål än svenska bedöms orättvist

Elever med annat modersmål än svenska bedöms och betygsätts på orättvisa grunder. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Nytt nummer av Ifousbilagan ute nu!

Nu finns ett nytt nummer av Ifous egen bilaga att läsa i appen Skolporten och på webben utan kostnad. Ur innehållet: Region Stockholm och Ifous samarbetar med ambitionen att främja ungas psykiska hälsa. Introduktion i förskolan. Program om nyanlända elevers lärande avslutas.

Forskaren: Tre olika sätt att undervisa om Hitler

Forskaren Joakim Wendell har studerat hur lärare undervisar om historiska orsaksförklaringar. Efter många lektionsstudier och intervjuer har han identifierat tre övergripande tillvägagångssätt – främst utifrån undervisning om Hitler och andra världskriget.

Fasta ramar för att undvika oordning

Skrantaskolan har utformat en modell för att undvika oordning på lektionerna. SO-läraren Jan Zmorzynski, NO-läraren Emma Klevskog och språkläraren Nina Wilder menar att det gemensamma arbetssättet stärker elevernas studiero och förenklar lärarnas vardag.

Många elever är ängsliga för att prata på engelskan

Ny forskning visar att nästan 20 procent av eleverna i årskurs 2–5 känner sig ängsliga över att behöva prata inför klasskompisarna på engelsklektionerna.

Så lockar choklad fram lusten hos elever

Choklad vi köper i Sverige kan kosta hur lite som helst – trots att både klimatet och kakaobönder riskerar att betala ett högt pris för att den ska hamna här. Ett faktum geografiläraren Anna Pettersson använder i sin undervisning.

In schools, are we measuring what matters?

The psychologist, researcher, and MacArthur Fellow Angela Duckworth believes that to make better decisions in our school systems, we need to rethink the way we measure student capabilities.

SEL & the brain: Every student has a story

Teachers can prioritize building relationships with students to support social-emotional learning, according to Marilee Sprenger, a veteran educator and international educational consultant. In this article, Sprenger shares how focusing on six SEL competencies can help teachers support students who have experienced trauma and stress in their lives.

Math interviews reveal how students reason

After decades of classroom teaching and interviewing, renowned educators Marilyn Burns and Lynne Zolli developed Listening to Learn, a K–5 digital interview tool launching this spring. Now, teachers can truly understand how each of their students makes sense of math.

How a team of instructional coaches helps turn around low-performing schools

Math, science and reading teachers can benefit from instructional coaching or teacher leaders, and research suggests such assistance may provide a better return on investment than other types of professional development. Academic specialists in Greenville County Schools in South Carolina have used multitiered support, monthly meetings and targeted coaching for teachers to help improve struggling student performance.

Using a portfolio to document remote teaching experience

Chronicling the school year in an online portfolio is a solo form of professional development for educators to track accomplishments and it allows for later reflection. Education consultant Monica Burns recommends that educators spend just a few minutes each week to document activities and resources used in class, photos taken and a few sentences of insight.

Is there a better way to teach reading?

The Teachers College Reading and Writing Project has released an approach to teaching reading. Under the approach – which calls for ”rebalancing” literacy – greater emphasis is placed on teaching children to recognize spoken words before recognizing written words.

Can your students tell the difference between fact and fiction?

There are several available resources to help develop students’ news literacy skills, writes Kimberly Rues, a prekindergarten-to-sixth-grade librarian in Missouri. In this commentary, Rues discusses the News Literacy Project and Stanford History Education Group Civic Online Reasoning Curriculum, which can help students think critically about the news they consume online.

Välkommen till Studiepaketet samverkan kring placerade barn och ungas skolgång

Studiepaketet har tagits fram för att skola och socialtjänst ska kunna samarbeta och samordna sig bättre när det gäller skolgången för placerade barn och unga. Studiepaketet är ett resultat av samarbete mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Rörelse och fysisk aktivitet

På dessa sidor beskriver vi kort vikten av att alla barn och elever får möjlighet att vara delaktiga när det gäller rörelse och fysisk aktivitet. Du kan också läsa om utmaningar som finns inom förskola, skola och fritidshem. Vår ambition är att ge dig vägledning, stöd och även praktiknära material som svarar på många av de frågor som vi får från olika yrkeskategorier.
Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Att som rektor leda skollogopeder

Att ha en egen skollogoped på skolan är relativt ovanligt. Men på Sofielundsskolan finns det tre. ”Det är en ofantlig tillgång. Den kunskapen som de har är något som skolan absolut behöver och jag tror inte man riktigt kan förstå det förrän man har vågat att anställa någon i en ren logopedroll”, säger Malin Pantzar, rektor.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Språkforskare: Engelska i skolan riskerar att göra undervisningen torftig

Skolor försöker locka nya elever genom att byta till en ”internationell profil” och börja undervisa helt vanliga skolämnen på engelska. Frågan är vad som händer med elevernas prestationer. ”Risken är att det påverkar deras framtida akademiska karriär negativt”, säger språkforskaren Helena Reierstam

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

Entusiasm höjer barns betyg – om den är äkta

När föräldrar och lärare brinner för vetenskap och matte tycks elevernas betyg inom dessa ämnen bli bättre, visar en ny studie. Egentligen handlar allt om motivation.