Specialpedagogik

Mentorships work wonders for new teachers

Though every school district faces unique struggles to support teachers, two programs offer promising models for school leaders to develop structure and stamina for budding educators.

3 keys to success when transitioning to a new role

Educators and school leaders who are transitioning into new roles this year should prioritize listening before acting, writes Fred Ende, an administrator in a New York state district. The move to a new role is a change for the individual moving, but it also affects people in the organization who have to adjust.

Google feature now checks for plagiarism

Google for Education has introduced a feature called originality reports that allows teachers and students to scan their work for plagiarism. As the feature scans work for commonalities among billions of webpages and millions of books, it highlights text that may need additional sourcing.

Hooked on the Internet, South Korean teens go into digital detox

Online gaming and other digital activities cause problems in people’s health, relationships and studies. Government centers treat teen boys and girls who struggle to cut down on use of tech devices.

Kunskaper underordnade vid kunskapsvalidering

Bristen yrkeslärare väger tungt vid validering av yrkeskunskaper. Det konstaterar Maria Johansson som har forskat om vilka idéer, kunskapsbegrepp och policyer som styr antagningen till yrkeslärarutbildningen.

4 new studies bolster the case: More money for schools helps low-income students

Four recent studies highlight the effects of increasing money for schools. Some research shows that additional money led to higher test scores and college admissions rates, while another found the greatest benefit was to students from lower-income households.

Social media use may harm teens’ mental health by disrupting positive activities, study says

Adolescents who checked social media more than three times daily had increased psychological distress, compared with those with lower social media use, according to a UK study in The Lancet Child & Adolescent Health. Researchers also found that reduced sleep quality and elevated cyberbullying exposure accounted for about 60% of the correlation between very frequent social media use and psychological distress among girls, but only 12% of the association among boys.

Lärarrummet : Spel som pedagogisk verktyg

Läraren Felix Gyllenstig Serrao använder datorspel som ett pedagogiskt verktyg. Digitala verktyg i skolans värld är ingen ny företeelse. Datorprogram som används för att träna eleverna i exempelvis matematikuppgifter används sedan flera år. Det han fokuserar på är så kallad spelifiering. Genom att integrera spelelement i pedagogiken kan eleverna nå delmål och göra framsteg i en miljö som de känner igen från spelvärlden. (webb-tv)

Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap

I ett lärarlag på en språkinstitution vid Stockholms universitet har man arbetat fram en modell med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal.

Mass shootings renew schools’ concerns with protecting students

Schools are investing in high-tech solutions to flag potential student perpetrators of violence such as mass shootings. Privacy experts and student advocates are concerned.

”Ta time-out från striderna om skolan”

Allmänheten har fortfarande stort förtroende för skolan som institution liksom för lärarna som yrkesgrupp. Detsamma kan man inte säga om skolans organisation där missnöjet är stort med skolans omstrukturering. Det skriver Sverker Lindblad, professor emeritus i pedagogik, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Tjejer med självskadebeteende påverkas starkare av sociala medier

Unga tjejer med självskadebeteende upplever i en simulering av sociala medier att de får mer negativ feedback än de faktiskt får. De tar också ogilla-markeringar hårdare. Det visar Irene Perini, forskare vid CSAN, i en nyligen publicerad artikel.

Ny bok om barn med trauma

Björn Tingberg, lektor på det på nationella kunskapscentrumet Barnafrid, är en av författarna till den nyligen utgivna boken ”Barn, unga och trauma”. Synen på barn och trauma har förändrats: idag vet vi att även barn drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. Problemet är bristande kunskap om hur vi upptäcker det.

AI tailors teaching plans for China’s school students

Students at a high school in east China’s Anhui Province are having all their math tests marked by a computer, which will also analyze the results for teachers.

3 steps principals can take to stop new teacher attrition

New teachers often feel isolated, overwhelmed, and unsuccessful. Unchecked, these conditions lead to turnover. Here’s how principals can change the trajectory for new teachers.

Ledarskap med translanguaging – för en likvärdig skola

”Translanguaging låter eleverna ta med hela sina erfarenhetsvärldar in i klassrummet och lärandet”, säger Eva Andersson Berglund, rektor på Bergsjöskolan F-6.

How video games can teach reading just as well as books

Video games based on digital narratives can help students learn and engage with reading, according to some teachers who use such games in their classrooms. School-based occupational therapist and former fourth-grade teacher Ivan Kaltman describes how he and his colleagues used a narrative role-playing game he developed to improve student read-alouds.

Lärarrummet : Varför bråkade Alexander?

Alexander Skytte är lärare i idrott och hälsa. Vi berättar om hans skoltid som var full av konflikter och missförstånd på grund av hans olika diagnoser. Vi hör också hans lärare från lågstadiet, Carina Jörnén, berätta om hur svårt det var för henne att försöka stötta Alexander eftersom kunskapsnivån om NPF då, för tjugo år sedan, var mycket lägre än idag.

Pediatricians group warns that racism is harmful to the health of children

Racism can be harmful to children’s health, according to a policy statement released by the American Academy of Pediatrics. Dr. Jacqueline Douge, a pediatrician who co-authored the statement, says students who sense perceived biases or witness racism may be more prone to depression and anxiety.

Forskare: Bilden av läsning förr behöver nyanseras

I debatten om barns och ungas läsning framstår det ofta som att läsvanorna i och med den teknologiska utvecklingen har gått från koncentrerad djupläsning till ytlig och fragmentarisk läsning. Men var det verkligen annorlunda förr? Det har forskare vid Högskolan i Borås undersökt.
Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Forskningsutblick: Tidiga insatser i förskolan, att vara nära men med nya ögon

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanförskap och misslyckande i skolan.

Ledarskapsutveckling sker i vardagen

Ledarskapsutveckling är så mycket mer än ledarskapskurser. Ledarskapsutveckling kan med fördel också ske i det dagliga arbetet, exempelvis genom förändringar i arbetsuppgifter, roller eller organisatoriska förändringar, visar forskning från Jönköping university.

How automation could change teaching, learning

Technology could change the role of teachers for the better, according to Thomas Arnett, senior research fellow in education for the Christensen Institute.

”Forskningen har svårt att hitta riktigt lyckade chefer”

Organisationers stora satsningar på ledarskapsförbättring förstärker en olycklig ledarcentrism. Bättre då att låta chefer och medarbetare ge ärlig och genomtänkt feedback för förbättring. Och mobilisera medarbetarna mindre som bihang till ledare och mer som medskapare av organisering och som delansvariga för verksamheten, skriver professor Mats Alvesson.

Tidiga insatser i förskolan. Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Denna kortrapport är skriven av Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot hälsofrämjande arbete vid Högskolan Väst, och Daniel Olof Wiedel, fil.mag. i socialt arbete och socialpedagogik och adjunkt vid Högskolan Väst (pdf).