Specialpedagogik

Elever och lärare har olika syn på matematiksvårigheter

Matematiksvårigheter beror till stor del på eleverna själva anser lärare medan eleverna själva pekar på stökiga klassrum och ständiga lärarbyten som orsak till problemen. Det framgår av Ingmar Karlssons forskning.

Intervju med Pia Brännkärr, slöjddoktorand vid svenskspråkiga Åbo Akademi i Vasa, Finland

Pia Brännkärr är doktorand vid Finlands svenskspråkiga universitet, Åbo Akademi i Vasa. Pia arbetar parallellt som universitetslärare i textilslöjd vid Åbo Akademi och är sedan juni 2019 nyantagen doktorand i doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper: slöjdvetenskap.

#Gymlad – young boys learning processes and health-related social media

Unga killar använder humor och ironi när de navigerar budskap om fysisk aktivitet, träning och kost på sociala medier. Det visar Mikael Quennerstedt i ett projekt i England där över 1300 ungdomar deltog.

Långsiktiga effekter av systematiska språklekar i förskolan

Systematisk språkträning i förskolan har långtgående effekter, särskilt på barn med läs- och skrivsvårigheter. Det visar Ann-Christina Kjeldsen som forskat om effekter av språklekar i förskola och skola.

”Kan skärmtid främja hälsosamma beteenden?”

Skärmarnas negativa effekter diskuteras ofta i debatten. Det som inte får lika stor uppmärksamhet är frågan om hur vi kan använda skärmarnas beteendepåverkande belöningssystem för att uppnå önskvärda beteenden i exempelvis vården och skolan. Det skriver forskaren Marina Arkkukangas.

Forskarens tips: Så använder du mobilen i skolan

Mobiltelefoner i klassrummet väcker känslor. Regeringen har pratat om förbud. Fel, tycker forskaren och läraren Anita Gricic Magnusson. I stället tipsar hon om hur du kan använda telefonerna i undervisningen.

Rosengårdsskolan ger undervisning i modersmål under skoldagen

Modersmålsundervisningen på Rosengårdsskolan i Malmö har blivit en mer naturlig del av elevernas skoldag. Skolan ger från och med höstterminen elever undervisning under skoltid.

“Fördjupat lärande med flera språk”

Att använda flera språkliga resurser i NO-undervisningen skapar ökade möjligheter för lärande. Genom att eleverna även får använda sig av sitt förstaspråk i klassrummet kan de enklare relatera till tidigare erfarenheter och kunskaper.

Ett gemensamt bildstöd är ett steg mot “Varje elevs bästa skola”

Statistiskt finns det minst två elever med språkstörning i varje klass. På Värner Rydénskolan vill skollogopederna att elever med språkstörning ska känna igen sig i stödstrukturer och strategier, oavsett pedagog eller årskurs. Därför togs ett gemensamt arbetssätt och bildstöd fram.

En perfekt lektion

Margareta Laumann, matematikutvecklare och förstelärare i matematik på Frölundaskolan, bloggar om vad som gör en matematiklektion ”perfekt”. Kanske är det ibland lärarens förmåga att se och plocka ihop de ”lösa trådarna” i elevernas förståelse som skapar en riktigt bra lektion. Här får vi följa med på en lektion om primtal, med elever i sjunde klass (eleverna är bekanta med begreppet delbarhet).

Barn med hörselnedsättning tar plats i staden

Är det möjligt för en dövblind 5-åring att utforska och ta plats i staden? Självklart. Om hen får rätt stöd. Bronsåldergatans specialförskola i Tynnered gav sig ut på äventyr i staden och skärgården.

Samverkan mellan skola och bibliotek stärker barns läsning

Lärare, skol- och barnbibliotekarier kan dra nytta av varandras kompetenser. Alla yrkeskategorierna arbetar med att stärka barns läsning. Fast de har olika ingång i arbetet.

Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus

Det är inte enkelt för skolan idag att avgöra vad som är en konflikt eller en pågående mobbningssituation. En lärare ska leda ett kollektiv av olika individer och samtidigt ta hänsyn till den forskning som finns om konflikter och mobbning samt också den allt starkare juridifiering som skett i skolan. Skolan ska vila på vetenskaplig grund och samtidigt förhålla sig till skollagen.

Intervju med Pia Brännkärr, slöjddoktorand vid svenskspråkiga Åbo Akademi i Vasa, Finland

Pia Brännkärr är doktorand vid Finlands svenskspråkiga universitet, Åbo Akademi i Vasa. Pia arbetar parallellt som universitetslärare i textilslöjd vid Åbo Akademi och är sedan juni 2019 nyantagen doktorand i doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper: slöjdvetenskap.

Does persistence always pay off for students?

Education researchers are considering how to predict when a given assignment will generate the optimal amount of persistence in a student. At issue, researchers say, is that there are different types of persistence, including ”productive persistence” and ”wheel-spinning.”

Det pedagogiska ledarskapets ideala modell – finns den?

Jakten på det pedagogiska ledarskapets kärna och framgångsfaktorer fortgår med oförminskad styrka. Skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg har med Utmärkt ledarskap i skolan presenterat sin tredje bok där internationell och svensk skolforskning sammanfattas – med fokus just på att leda för elevers måluppfyllelse.

Why children aren’t behaving, and what you can do about it

Childhood — and parenting — have radically changed in the past few decades, to the point where far more children today struggle to manage their behavior. That’s the argument Katherine Reynolds Lewis makes in her new parenting book, The Good News About Bad Behavior.

Why intentionally building empathy is more important now than ever

Empathy is eroding, says Stanford psychologist Jamil Zaki. The average American in 2009 was 30 percent less empathetic than their counterpart thirty years before. But there are ways to strengthen our empathy despite deep divisions in the world today.

Klassisk musik i klassrummet hyllas av eleverna

En tredjeklass på Långmosseskolan i Gårdsten har haft besök av Göteborgs Symfoniker – dels återkommande i en musikapp som tagits fram för att ge studiero, men också i form av en exklusiv harpspelning. ”Jag tycker att det är lugnare sedan vi började med det här. Innan var det lite snurrigt i huvudet”, konstaterar eleven Sara Abraha.

Full gas i smarta skolan

”Vart ska du?” Så fort jag sätter foten på Bobergsskolans skolgård uppmärksammas mitt besök. Två elever i sexan, följer mig glatt till rektorsexpeditionen en trappa ned. Stockholms senaste skola tar vänligt emot.
Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Här är 9 punkter för ett gott ledarskap

Chef-redaktionen har kokat ner 20 år av vetgirighet, skriverier och kunskaper i 9 steg till gott ledarskap.

How to set up interest-based reading groups

A three-step plan for using surveys to gauge students’ interests as a basis for forming small reading discussion groups.

Tool gauges use of Google in K-12 classrooms

Google has unveiled ”transformation reports” to give educators data on how often various Google offerings are actually used and for which specific tasks. This is important because a study last year by BrightBytes found the majority of software licenses purchased by schools went unused and another study by LearnTrials revealed just 9% of education-technology tools are used to their intended extent.

”Risken är att barn med PANS får fel diagnos”

Från nöjd och harmonisk till aggressiv och ångestfylld. Personlighetsförändringen kommer snabbt och oförklarligt hos barn som drabbas av PANS. Ett neuropsykiatriskt tillstånd som kan påminna om autism och adhd, men där forskarna anar ett samband mellan en vanlig infektion och kroppens immunsystem.

Tidig insats i väntan på autismutredning prisas

Ett förskolebarn som ska utredas för autism behöver insatser direkt i väntan på utredning. Därför har det neuropsykiatriska småbarnsteamet på habiliteringscentrum i Region Jönköpings län skapat ett stödmaterial för föräldrar och förskolepedagoger. En satsning som nu belönas med priset Life Watch Award 2019.