Specialpedagogik

När humrarna tar över!

På Rossö förskola i Strömstads kommun har temat om vatten och hav engagerat alla 1–5-åringarna. Här berättar Ingrid Mickelsson hur hon, kollegorna och barnen har arbetat.

Här står barnen i kö för att räkna matte

Uteförskolan Stock och sten i Malmö har knäckt koden till hur man gör matematikundervisning på förskolenivå intressant.

Mer förskola gav bättre resultat i matte

Nationalekonomen Mattias Hallberg har undersökt hur tiden i förskolan påverkar skolresultaten i årskurs 9.

Matematik som rena barnleken

Efter en lång karriär som lärarutbildare i matematik brinner Ulla Öberg fortfarande för matematik – nu främst via sin blogg, som är full av praktiska tips. Hon menar att det är mycket bättre läge i förskolorna än i grundskolan.

Kemi och fysik är vardagsmat i förskolan

Lina Hellberg, som forskar kring naturvetenskap i förskolan, vill att pedagogerna ska vara så trygga i sina kunskaper att de kan svara på barnens frågor där de dyker upp – och att natur­vetenskapen ska få vara med hela tiden.

Här är skolan där hundar hjälper lärarna

På lågstadieskolan Vegalyckan i Lund är hundarna Figge och Oboy anställda. ”Det coola är att när vi pedagoger inte räcker till märker vi att hundarna kan ta över”, säger fritids- och pedagoghundföraren Cecilia Åkesson.

Så här används Figge och Oboy i undervisningen

Läsning, matte och värdegrundsarbete. Det är bara några exempel på vad hundarna Figge och Oboy hjälper till med i skolan

Maria ger nyanlända elever Översikt i SO-ämnena

Maria Elofsson Öhman, lärare i svenska som andraspråk och samordnare för studiehandledningen på Torpaskolan, svarar på frågor från Mirjana Paunkovic, modersmålslärare och studiehandledare i Göteborgs Stad. På vilket sätt stödjer Torpaskolan nyanlända elever att uppnå målen?

Distansutbildning framgångsrik med hjälp av digitala hjälpmedel

Distansutbildningar kan ofta kritiseras för att vara alldeles för standardiserade. Utbildningen i svenska som andraspråk på Komvux Malmö på distans är däremot både eftertraktad och prisad. Vad är det som gör att den är så bra?

(Lärar)avlastande yrkesgrupper – Var går gränserna?

En studie om nya fördelningar av och förhandlingar om arbete i skolan. (pdf)

Forskaren om elevernas matteångest: Mycket beror på bristande arbetsmiljö

Hur gör man som lärare för att hantera elever som har matematikångest? Forskaren Ingemar Karlsson, som deltar i Matematikbiennalen 2020, har studerat området. ”Matematikbiennalen är som en stor manifestation för att förändra matematikundervisningen i Sverige”, säger han

Why a high-performing district is changing everything with competency-based learning

A Massachusetts school district has adopted a competency-based education program – sometimes referred to as proficiency-based learning – that allows students more autonomy over their learning. Students in one fourth-grade classroom are learning how to set their own goals, assess their learning and lead check-in conferences with their parents.

A de-escalation exercise for upset students

A simple technique that takes just a few minutes can help an agitated student regain the state of mind needed for learning.

How a middle school classroom redesign increased student ownership of learning

Flexible seating and getting rid of her own desk allows for more student-centered instruction, writes Kathy Rogers, a middle-school teacher in Alabama. In this blog post, she describes her ideal space for optimal learning for students and how technology allowed her to redesign her classroom ”beyond its physical walls.”

7 ways to make teaching a more sustainable profession

Tips for school leaders seeking to foster an environment that supports, engages, and motivates teachers.

Why hip-hop belongs in today’s classrooms

With rap music continuing to rule as America’s most popular music genre for a second straight year in 2019, according to Nielsen Music’s annual report, it makes sense for educators to use rap music to reach students who might otherwise not find a subject relevant.

Going online with a learning disability

Landmark College, the first institution for students with learning disabilities, is growing online courses. Here’s how they’re different.

7 edtech trends anticipated in 2020

Technology leaders in this article outline seven education-technology trends to watch in 2020 and beyond.

Involving families: A relationship-centered approach

Focusing on fostering relationships with families leads to trust, parent empowerment, and collaboration – as this district found when it changed its approach to making family connections. Ari Gerzon-Kessler, director of equity and partnerships for Boulder Valley School District in Colorado, shares the four pillars for intercultural understanding that guided his district’s work in this Online Exclusive for Educational Leadership.

How a middle school classroom redesign increased student ownership of learning

Flexible seating and getting rid of her own desk allows for more student-centered instruction, writes Kathy Rogers, a middle-school teacher in Alabama. In this blog post, she describes her ideal space for optimal learning for students and how technology allowed her to redesign her classroom ”beyond its physical walls.”
Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

5 saker du gör – som skapar konflikter

Ditt ledarskap kan vara orsaken till oro och konflikter på arbetsplatsen, även om det inte är meningen från din sida. Här är fem vanliga misstag – och vad du kan göra i stället.

Deras forskning föreslår hur framtidens skolor ska byggas

Bullriga skolmatsalar, glaspartier som stör koncentrationen under lektionen och för små skolgårdar. Dagens skolmiljöer kräver ofta en del förbättringar. Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs på Högskolan i Gävle har deltagit i det fristående forskningsinstitutet Ifous projekt ”Bygga skola” med syfte att utforska hur dagens skolor fungerar i praktiken.

Samverkanskontor startar under 2020

Specialpedagogiska skolmyndigheten startar 16 nya samverkanskontor under våren 2020. Kontoren innebär ett mer uppsökande arbetssätt än tidigare för att nå de skolor som mest behöver stöd.

Det här tänker niorna på när de väljer gymnasium

Vilka program har gymnasieskolan? Hur välrenommerad är den? De faktorerna fäster elever i nionde klass mest uppmärksamhet vid när de väljer gymnasium. Men även en gratis dator eller surfplatta kan fungera som lockbete – i synnerhet för elever med låga betyg, visar ny forskning.

Use 6 leadership pillars to empower teachers

There are six leadership pillars that help principals support teachers and encourage the development of positive school cultures, according to Evan Robb, a middle-school principal in Virginia. In this article, Robb shares how to use six pillars — including vision, trust and relationships — to help build success among students and staff.