Specialpedagogik

En ny berättelse för klimatets skull

Ger en ostsmörgås verkligen mer klimatavtryck än en äggmacka? Hur kommer det sig att nötkött leder till större påverkan än kyckling? Och vilka andra effekter får det egentligen? Betyder det att vi ska ändra vårt sätt att jobba? Och hur förmedlar vi detta till barnen? I forskningsprojektet Världen behöver en ny berättelse möts forskare och förskolor för fördjupad kunskap.

Teacher Identity as Discourse: A Case Study of Students in Swedish Teacher Education

Johan Christensson har forskat om hur lärarstudenter navigerar mellan akademi och yrke i sin lärarutbildning.

Forskare: Så blir idrotten tillgänglig för alla

Bygg tillitsfulla relationer, arbeta med struktur och stöd och skapa ett utvecklande klimat. Det är råden som ska hjälpa idrottslärare att utforma en tillgänglig undervisning för alla elever, enligt en ny forskningssammanställning.

Hur blir man en bra ledare i klassrummet?

Trygghet, tydlighet och goda relationer är otroligt viktiga förutsättningar för lärares ledarskap, menar Jonas Nilsson, aktuell med boken Handbok i klassrumsledarskap som han skrivit med skolforskaren Martin Karlberg.

Monolingual Policy, Bilingual Interaction: English-taught Education in Bangladesh

Rizwan-Ul Huq vill med sin avhandling om tvåspråkig undervisning i skolor i Bangladesh bidra med kunskap om två- och flerspråkig pedagogik.  

Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning

Hur tar sig olika typer av kommunikation i uttryck i slöjdlärares instruktioner? Det är en av frågorna som Joakim Andersson utforskar i sin avhandling.

Black metal – ett sätt att tala om smärta och ondska i skolan

Den kan tyckas skränig, men framförs skickligt av självlärda musiker som hellre talar om budskap än om själva spelandet. Black metal är en genre som kan lära skolans musikundervisning att kommunicera svåra och jobbiga känslor, menar forskaren Ketil Thorgersen.

Anna Brodin och Daniel Berlin: Mer samverkan behövs för en kvalitativ VFU

Skolhuvudmän bör öka sitt åtagande i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och se till att höja attraktionskraften i VFU-handledaruppdraget. Det bör därtill tas fram tydliga ramverk på lokal och nationell nivå för VFU-samverkan, skriver Anna Brodin och Daniel Berlin, Göteborgs universitet.

Mellanstadieflickor har gott självförtroende

Svenska mellanstadietjejer sticker ut med sitt goda självförtroende. Deras värdering av sig själva har rakat i höjden, medan högstadieflickornas självbild försämrats sedan 80-talet. Det visar en jämförande studie från Lunds universitet.

Tuff barndom ökar risken för sämre livsvillkor

En svår uppväxt leder ofta till sämre förutsättningar och sämre hälsa som vuxen. Det visar en ny undersökning gjord av forskare vid Uppsala universitet.

Anette Jahnke: Likvärdighet eller inte likvärdighet, det är frågan

Överskattar vi olika skolaktörers förmåga att skapa ökad likvärdighet genom lagar och policybeslut? Det skriver Anette Jahnke, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare vid forskningsinstitutet Ifous.

Deras plattform blev guld värd i distansarbetet

När covid-19 tvingade gymnasieskolorna att införa distansundervisning över en natt var Ådalsskolan i Kramfors välrustad. Tack vare en bra digital infrastruktur och en skräddarsydd plattform kunde skolan snabbt ställa om och hitta lösningar för elever i behov av stöd.

After Covid, will digital learning be the new normal?

Schools have embraced apps and remote classes in the past year. Some see benefits in virtual learning but others fear the impact on disadvantaged children and privatisation by stealth.

Ökat lärande och välmående med inspirerande miljö

En inspirerande och anpassad förskolemiljö kan verka som en ”tredje pedagog”. Rima Somi har skrivit en artikel om ett utvecklingsprojekt i förskolan.

Forskare: Stora brister i niornas historiekunskaper

Varannan niondeklassare har stora problem med historieämnet, visar ny forskning. Det gör förslaget att öka antalet timmar i historia helt nödvändigt, menar forskaren David Rosenlund.

Forskare: Svenska mattelärare kan lära mycket av finländska kollegor

Helklassundervisning kontra enskilt elevarbete. Skillnaden i hur matematik lärs ut skiljer sig stort mellan Finland och Sverige, visar Tuula Koljonens doktorsavhandling. – Den svenska undervisningen riskerar att bli enkelspårig, säger hon.

Hon ser positiva effekter av mer studier hemifrån

Nu under pandemin är det allt fler som jobbar och studerar hemifrån, vilket kan innebära en stor omställning för många. Anna Thorén, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, menar att även om hemstudier kan vara svårt, kan det ge positiva effekter.  

Six ways to build community in online classrooms

Staying connected is hard when everyone is far apart. But these techniques can help deepen relationships and help make sure students are ok.  

How school leaders can frame tough decisions

When school leaders know how to ask themselves the right questions—and when and how to ask for help—the path forward becomes clearer.

How one California preschool program is helping youngest learners with math

Teaching math remotely to kids who might literally throw a tantrum onscreen would be laughable in a typical year. But California preschool providers are attempting the seemingly impossible.
Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu

Nytt nr ute nu

Tema: Nationella prov. Intervju: Forskaren Maria Jarl vill ge mer makt åt professionen.

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
Svenska för högstadiet och gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 6–27 april 2021

Svenska för högstadiet och gymnasiet

Välkommen till den årliga konferensen för svensklärare! Ta del av föreläsningar om bland annat språkhistoria, akademiskt skrivande, skrivundervisning och skrivbedömning, poesiundervisning samt bedömning av muntligt framförande.

Läs mer och boka din plats här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Forskning för en bättre skolmiljö med hjälp av IoT

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska under de kommande två åren undersöka hur internet of things, IoT, kan användas för att skapa en bättre skolmiljö och stärka elevers hälsa. Projektet genomförs i samverkan med flera aktörer och utgår från en högstadieskola i Arvika kommun.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Alla behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar för garantin. Här får du stöd i det arbetet.

Tuff barndom ökar risken för sämre livsvillkor

En svår uppväxt leder ofta till sämre förutsättningar och sämre hälsa som vuxen. Det visar en ny undersökning gjord av forskare vid Uppsala universitet.

After Covid, will digital learning be the new normal?

Schools have embraced apps and remote classes in the past year. Some see benefits in virtual learning but others fear the impact on disadvantaged children and privatisation by stealth.

Snabba råd vid undervisning på distans

Vad bör en skolhuvudman, rektor eller lärare tänka på när undervisningen ska ges på distans till elever med funktionsnedsättning? Eva Rännar, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd.