Specialpedagogik

5 ways to use word clouds in the classroom

Try these strategies for creating and using word clouds to help students better understand a topic and see it from a different angle.

What research tells us about gifted education

Many programs for gifted students concentrate on enrichment activities while keeping student instruction at grade level, rather than teaching advanced material, according to a 2019 survey. Some experts question the value of gifted programs in general, citing inequity in racial distribution and unclear evidence that they improve student achievement.

Exploring identity during independent reading

Middle school students build literacy skills and explore who they are growing to be in an independent reading unit centered on the theme of identity.

Föräldraträning och barn-KBT effektivt för barn med beteendeproblem

Föräldraträning och barn-KBT i kombination är en effektiv behandling för barn med utagerande beteendeproblem som trotssyndrom. Det visar Maria Helander i sin avhandling.  

5 tips: Så använder du skönlitteratur i undervisningen

Att läsa är bra, det vet vi redan. Och att låta ­eleverna läsa på lektionerna är ett smart sätt att få kontinuitet i undervisningen. Här är fem goda råd från Karin Herlitz som skrivit boken ­”Skönlitteratur i undervisningen”.

Frossan i titeldjungeln en import från affärsvärlden

Skolchefen hamnar i kläm mellan nationell och lokal kontroll, konstaterade forskarna Olof Johansson, Katarina Roos och Lars Svedberg i Skolledaren nr 3. Och kunde samtidigt konstatera att kärt barn har många namn.

Relationellt lärande bäst för högpresterande matteelev

Linda Lie har skrivit en utvecklingsartikel om hur matematikundervisning även kan utmana särbegåvade och högpresterande elever.

Göran Nygren: Elever med toppbetyg får massor av hjälp från föräldrarna

Höga betyg i skolan kräver omfattande hjälp hemifrån, ibland så mycket att det blir fusk. Den slutsatsen drar etnologen Göran Nygren i sin nya doktorsavhandling. Elever som inte får hjälp hemma är i princip chanslösa i betygsjakten, säger han. (webb-radio)

Elever med höga betyg får massor av hjälp hemifrån

Allt mer skolarbete sker hemma, vilket ger elever med engagerade och högutbildade föräldrar en kraftig fördel, enligt etnologen Göran Nygren som har djupintervjuat högstadieelever med höga skolresultat.

The best assistive technology for dyslexics

Whether you’re grappling with homework or just trying to get things done, these tools will help your tech adapt to you—instead of the other way around.

Some warning flags for those embracing personalized learning powered by education technology

The personalised education experience offered by educational technology is not without its downsides, writes Natalia Kucirkova, a professor of early childhood development in Norway.

Meeting the needs of SLIFE in the middle

Educator: A blended approach helps students with limited education.

A question teachers should ask as often as possible

Push students past simple recall into deeper thought and engagement by adding this short follow-up question to your repertoire.

De blir lyckliga av böcker

Varje år har Elinsborgsskolan några läsveckor för både elever och personal. I fjol var skolan med i Kulturrådets satsning Väck boken – och utsågs till Årets bokväckare i Sverige. Nu vill eleverna sprida läsningen till ännu fler.

Effektivare ledarskap gynnar lärandet

Elisabet Graci vet hur effektivare ledarskap gynnar lärandet, som specialist i ledarskapets psykologi och organisationspsykolog.

Lärmiljöer ska hjälpa förskolebarn att kunna vara sig själva

Hur skapar förskolan en lärmiljö som möjliggör för alla barn att vara sig själva och acceptera varandra? I höst har Diamantens förskola och Lindängehus förskola påbörjat ett samarbete med Tillitsverket, där de ska utforska hur leken kan främja våra olikheter och stärka hur både barn och pedagoger relaterar till varandra.

Ny studie: Så lite rör sig barnen i skolan

Flickor i tidiga tonåren rör sig lika mycket som killarna på fritiden. Men under skoltiden rör de sig betydligt mindre, visar en ny studie. ”Fråga flickorna vad som kan göras”, tipsar forskaren.

Bristande transparens i digitala läromedel försvårar undervisningen

Nya digitala läromedel i skolan utformade för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå skapar problem. Den inbyggda tekniken är inte tillräckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna utan att lärarna känner sig delaktiga. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang

I rapporten Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang undersöker författarna hur folkhögskolan underlättar, uppmuntrar och initierar samhällsengagemang hos sina deltagare. (pdf)

Ett engagerande mikrokosmos – folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang

Folkbildning har en viktig roll att spela för demokrati och samhällsengagemang. I denna rapport från Folkbildningsrådet har man undersökt folkhögskolans roll för detta.
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
A, B och C minskar stressen i förskolan

A, B och C-tid – så delar de in sina arbetsdagar på Sjöhästens förskola i Malmö. Det är en modell som har minskat stressen och skapat tydlighet för både barn och personal. I en låg tegelbyggnad i centrala Malmö ligger Sjöhästens förskola.

3 ways administrators can show they care about teachers as people

It’s easy for school leaders to get caught up in roles and responsibilities—but it’s important to remember that teachers are more than their job titles.

Forskning för lugnare klassrum

Många lärare kämpar med att få till en lugn klassrumsmiljö. Marcus Samuelsson vid Linköpings universitet medverkar i en rapport om hur lärare kan arbeta för att upprätthålla studieron i klassrummet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Skolforskningsinstitutet.

“Det är bra i förskolan” – femåringar i Skogsgläntans daghem i Ekenäs leker och räknar matematik

Madeleine Andersson och Eddi Stenroos är två de av femåringar som redan går i förskola i Raseborg. De är nöjda med sina dagar på Skogsgläntans daghem i Ekenäs: de leker, går ut i skogen och räknar matematik.

Förskolebarn får lära sig kemi och fysik

Vart försvinner vattnet när man kokar det i en kastrull? Varför dunstar vattenpölen på gården? Visst kan femåringar förstå fysikaliska begrepp – särskilt när experimenten kan utföras med lera och lego.