Specialpedagogik

How nonviolent communication can help adults better understand students’ needs

Nonviolent communication can help adults better understand students’ needs and where they are coming from. Teachers can use these emotional indicators to discern a misunderstanding from a more intentional act of disrespect.

Why adolescence matters in preventing substance abuse

The rewiring of the brain that happens during adolescence creates great opportunities for both positive and negative experiences, including substance abuse.

10 gratisprogram som kan lyfta fritids digitala arbete

Både undervisningen i fritidshemmet och kontakten med föräldrarna kan bli bättre med datorns hjälp. Här är tio bra, kostnadsfria program.

How schools can help kids heal after a year of ‘crisis and uncertainty’

The pandemic has been stressful for millions of children. If that stress isn’t buffered by caring adults, it can have lifelong consequences. There’s a lot schools can do to keep that from happening.

5 sätt att nyttja den digitala tsunamin

Den tid vi lever i kan beskrivas som en digital ­tsunami, menar hjärnforskaren Katarina Gospic. Här är fem av hennes framtidstips för att utnyttja vågen i skolan.

Making classroom observations matter

When school leaders use evidence-based tools focused on equity for observations, they have greater potential to improve classroom practice.

Termer för matematikundervisning – ett stödmaterial för undervisning i matematik och studiehandledning på olika språk

Nu finns Termer för matematikundervisning publicerade på 26 olika språk. Materialet innehåller exempel och illustrationer av centrala matematiska termer i grundskolan och kan användas i matematikundervisning och studiehandledning på modersmål.

Lättläst främjar inte alltid läslust mest

I läsfrämjandets namn anpassas fler barnböcker nu efter nybörjare, med enkla och korta historier. Men de böckerna kan missa målet, enligt forskaren och läraren Katarina Rejman. Hon menar att skolan måste mäta mindre och fokusera mer på lust i läsningen.

Stop motion-animationer synliggör det osynliga i naturvetenskap

Genom att göra stop motion-animationer i naturvetenskapen blir naturvetenskapliga fenomen tydligare för eleverna. Det visar Daniel Orraryds avhandling.

En förskola i takt med tiden

I dag avslutas Ifous forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) Flerstämmig undervisning i förskolan där 300 förskollärare och ledare för förskoleverksamhet på olika nivåer i åtta kommuner under drygt tre år har arbetat tillsammans med forskare från Malmö universitet för att utveckla undervisningen i sina förskolor.

Kvinnliga och rasifierade studenter diskrimineras på läkarutbildningen

Sexism och rasism på läkarutbildningen leder till exkludering och ett nedvärderande av både kvinnliga och rasifierade studenter, visar Emelie Kristofferssons avhandling.

Demokrati 100 år

I år är det hundra år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och Skolverket har valt att uppmärksamma jubileumsåret tillsammans. Här har vi samlat information och stöd utifrån tre olika perspektiv på demokrati i skolan.

Förskolans måluppfyllelse – så kommer Olympicaförskolorna att fånga den för samsyn

Olympicaförskolorna. Från och med den här teminen blir skolledarnas verksamhetsbesök – som har döps om till utvecklingsbesök – än mer systematiska. De har beslutat sig för en process som innebär att de kommer att kunna se måluppfyllelsen för varje avdelning utifrån läroplanen.

Leda som förskollärare – expertens bästa tips

Hur man får lusten, modet och kunskapen att kliva fram och leda kollegorna i arbets­laget, det är förskoleutvecklaren och författaren Lena Edlund expert på.

Omsorg och undervisning vävs samman i förskolan

Genom blickar, tal, tystnad, kroppsspråk och atmosfär väver förskollärare samman omsorg med förskolans undervisning. Det visar Christina Jarvis och Helena Bergman i sin utvecklingsartikel.

Teaching the reading experience: upper secondary teachers’ perspectives on aesthetic aspects of literature teaching

Spoke Wintersparv har undersöket gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet.

Erik Cardelús: Galenskaper i skolans värld?

Elevkontor, lärstilar och kommunalisering. Varför finns det egentligen så mycket galenskaper i skolans värld? Erik Cardelús reflekterar över trender som kommit och gått utifrån läraren Micael Hellbergs nyutkomna bok och podd.

Malmö digg-certar skolor

Malmö skattar skolornas digitala utveckling, både som ett stöd för skolorna och även för att driva på utvecklingen. Verktyget bygger på ett europeiskt samarbete och Malmö stad är drivande i Sverige.

Matematiklyftet förbättrade inte elevernas resultat

Matematiklyftet har inte nått de höjder regeringen hoppades på. I en ny rapport ser en grupp forskare vid Mälardalens högskola ingen skillnad på kunskaperna hos elever vars lärare har deltagit i fortbildningssatsningen och de som inte deltagit.

Kvalitetsteamet i Burlövs kommun

Vad är fortbildning? Hur arbetar vi mest effektiv för lärarnas professionsutveckling och undervisningsutveckling? Kvalitetsteamet består av nio skickliga lärare som arbetar för våra grundskolor och förskolor. Arbetet utgår alltid ifrån skolenheternas systematiska kvalitetsarbete, där enheterna identifierar sina utvecklingsområden.
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU
Matematik kombineret med basketball øger skolebørns lyst til at lære

Når matematik bliver integreret i idrætsundervisningen, stiger elevernes motivation, viser nyt dansk studie, som skal inspirere lærere til at kombinere faglighed med bevægelse.

Webbkurs för lärare – Svåra frågor i klassrummet

Hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.  

”Värdefullt att granska den egna praktiken”

– Utmanande men absolut värt jobbet. Att skriva en utvecklingsartikel gav mig en större förtrolighet med uppdraget som förskollärare. Det säger Erika Frangini, vars utvecklingsartikel blev en språngbräda till en ny karriär.

Ledare: Om några år vet vi mer…

Forskning om hur coronapandemin har påverkat utbildningskvalitén, elevresultaten och elevhälsan är i full gång. På Skolporten kommer vi att bevaka de resultaten lika systematiskt som vi gör med all forskning om förskola och skola.

Matematiklyftet förbättrade inte elevernas resultat

Matematiklyftet har inte nått de höjder regeringen hoppades på. I en ny rapport ser en grupp forskare vid Mälardalens högskola ingen skillnad på kunskaperna hos elever vars lärare har deltagit i fortbildningssatsningen och de som inte deltagit.