Specialpedagogik

Många uppfattningar om hur Kulturskolan ska nå ut till fler

De senaste åren har en jämlik och inkluderande kulturskola utryckts som ett ideal på det politiska planet. Det är en av utgångspunkterna i en avhandling från Högskolan för scen och musik som undersöker hur svenska kulturskolor förhåller sig till utmaningen att nå ut till nya grupper av barn. Den visar att spännvidden är stor mellan de strategier som används.

Ny möjlighet att utbilda sig till lärare på Högskolan Väst

Lärare är att av samhällets bristyrken. I utbildningsutbudet på Högskolan Väst till hösten 2020 erbjuds nu därför en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare som vänder sig till de som har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet.

I ett minfält av våld

Unga i hem där en förälder misshandlar den andra, mår ofta ännu sämre än de som själva blivit slagna. Dessutom påverkas deras skolgång i hög grad, vilket framgår av kortfilmen Jag Julia.

Kommer skolan någonsin att bli densamma? Och vill vi det?

Kanske den här erfarenheter kommer att leda till att de elever, som av olika skäl inte kan närvara fysiskt, kanske kan få ett alternativ, som inte innebär utebliven examen och risk för ett liv i utanförskap, skriver Kristian Lindhe Kinbom, lärare och specialpedagog,

Anders Jönsson: Är den formativa bedömningen död?

Det blossade nyligen upp en märklig debatt på sociala medier, där man ville dödförklara den formativa bedömningen, baserat på ett inlägg på Skolverkets hemsida. Men kan man verkligen dödförklara ett forskningsområde utifrån en enda kritisk text?

Elevernas eget ombud

Ett bra elevinflytande är otroligt viktigt, för det är eleverna som bäst vet hur deras skolvardag ser ut och vad som kan göras bättre, säger Jenny Nilsson, barnombud på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Så inkluderas alla elever i ämnet idrott och hälsa

Vad är det som bidrar till positiva skolprestationer i ämnet idrott och hälsa hos elever med funktionsnedsättning? Det har Karin Bertills forskat om. Nu har hennes avhandling valts ut som favorit av Skolportens lärarpanel.

Skola hemma – experterna : En distanslärares dagbok

För knappt tre veckor sedan vändes tillvaron upp och ner på landets gymnasieskolor. Vilka lärdomar och insikter har lärarna fått hittills? Karin Berg är lärare i svenska och religion på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Hon menar att den största utmaningen inte varit lärarkårens digitala kompetens, utan att få själva undervisningen att fungera. Men med rätt verktyg och elevernas vilja att anta utmaningarna finns en väg framåt – för än är prövningarna inte över. (webb-tv)

Balanskonsten att vara specialpedagog

Som specialpedagog behöver man ha empati för sina kollegor som inte alltid har förmågan att känna empati med vissa elever. Det är ett av många svårdiskuterade perspektiv i boken som alla specialpedagoger kan känna igen sig i.

Skolledare avgörande för bra elevhälsoarbete

Ett elevhälsoarbete som håller över tid är beroende av en drivande och samordnande rektor, visar en studie från SPSM.

Högläsningen är tillbaka!

Under lång tid har högläsningen hamnat i bakvattnet, ofta som en övergångsaktivitet, ett lugnande moment. Men nu är dess pedagogiska kraft för läsförståelse återupptäckt.

”Skolans uppgift är att utveckla barns tänkande”

Efter ett långt yrkesliv som lärar­utbildare i matematik startade Ulla Öberg förra året den egna bloggen ”Om matematik”, som blivit en ­riktig hit – inte minst bland ­specialpedagoger.

Hemmasittare kan inkluderas virtuellt

För elever i behov av särskilt stöd kan digitalt skolarbete bli extra krävande. Men för en grupp öppnas möjligheter. ”Nu kan man få in elever med lång frånvaro i skolmiljö”, säger Helene Fägerblad, SPSM.

Det lågaffektiva lever vidare

Terese Österholm och Jennie Linde, hur är känslan efter ert seminarium under Låg­affektiva dagarna i Malmö?

Förskolan är en ­relationsverkstad

Att främja sociala och emotionella färdigheter är förskolans viktigaste uppgift, anser författaren Lars Löwenborg.

Vi måste prata mer om språkstörning

Hallå där, Catarina Sjöberg logoped och författare, som har skrivit en bok om språkstörningar.

Corona: Forskare efterlyser berättelser från skolan

Coronakrisen har på kort tid ställt skolan inför en av sina största utmaningar. Forskare vid Malmö universitet vill nu samla in berättelser från lärare, rektorer och annan personal för att kunna dokumentera pandemins konsekvenser för svensk skola.

Jessicas klassrum blir bilverkstad

Ilska, frustration eller spirande kreativitet. I Jessica Leandersson Wemans klassrum är alla känslor tillåtna. ”Väcker vi känslor som lärare så får vi delaktiga elever,” säger hon.

Så jobbar mattelärare i Japan

”Jag använder samma metod som jag själv hatade!” Så säger ofta svenska mattelärare, enligt matematikforskaren Yukiko Asami Johansson. Hon har doktorerat på skillnaden mellan svenska och japanska mattelärare.

Periodiska systemet på nytt sätt

Utomjordingar, nya spännande upptäckter och en hel vägg täckt av grundämnen. För att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära tog Mats Lantz ett nytt grepp om det periodiska systemet.
Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Skolportens magasin
Tema: SKOLBIBLIOTEK
  Skolporten nr 2/2020 – ute 6 april

Tema: SKOLBIBLIOTEK

Drygt hälften av Sveriges elever saknar ett bemannat skolbibliotek. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare för att ändra på det.

Läs mer och prenumerera här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Covid-19 och omställning till distansundervisning i svensk skola

Två forskare vid Stockholms universitet har genomfört en blixtstudie med syftet att snabbt synliggöra tidiga erfarenheter och lärdomar som lärare fått av att genomföra distansundervisning, samt utmaningar. Läs rapporten här (öppnas som pdf – uppdaterad).

Skolan kan vara av­görande för flickor med adhd

Svenny Kopp har ägnat stora delar av sitt yrkesliv kring forskning på flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu har hon i en sammanställning uppmärksammat kunskapsutvecklingen kring flickor med adhd under åren 2000–2010. Dessa samlade kunskaper är oerhört viktiga för att dessa flickor ska få adekvat uppmärksamhet, stöd i tid och möjligheter till en likvärdig utbildning.

Undersökande arbetssätt – vem leder det bäst?

Varför lyckas inte dina förändringsinitiativ? Kanske är det dags att byta strategi. Sådant har Viviane Robinson, pedagogikprofessor på Nya Zeeland funderat över.

Boken om rektorn som gjorde rätt

Med sina ironiska och samtidigt allvarsamma beskrivningar av skolmiljön har lågstadieläraren Roberth Nordin fått tusentals läsare i böcker och på sociala medier.

Om skolorna stänger kan föräldrar bidra med struktur

Undervisningen vid högskolor, universitet och gymnasieskolor sker nu på distans för att bromsa pandemin. Näst på tur att stänga kan för- och grundskolor stå. Vilket stöd förväntas man som förälder ge sina barn när de inte får gå till skolan?