Specialpedagogik

Akademier vill ha ökat samarbete för att motarbeta desinformation

Pandemin har visat vilket stort problem spridningen av falska nyheter, myter och konspirationsteorier är. I en ny rapport efterlyser nu Allea, en organisation för vetenskapsakademier i Europa, ett ökat samarbete för att motverka spridningen av desinformation.

Riksrevisionen och Pisas validitet

Resultaten i Pisa bör i alla lägen förstås och tolkas med försiktighet, skriver Christian Lundahl, vid Örebro universitet, och Margareta Serder, Malmö universitet.

Jan-Anders Hedenquist: Målkriterier kan förena skilda världar

Elever lägger ner mycket tid och kraft på att försöka gissa sig till vad skolans mål kräver av dem, skriver Jan-Anders Hedenqvist, språklärare, författare och beteendevetare.

”Svensk skola börjar likna 1800-talets sociala uppdelning”

Den segregerade svenska skolan skiljer sig från högprestigeskolor utomlands som välkomnar blandade elevgrupper. Petter Sandgren, som forskar om överklassens utbildningsvägar, ser en splittring som har nått även resursstarka elever.

Lika värde nr 2, 2021 – Tema: Måluppfyllelse

Ibland behövs nya arbetssätt och vägar framåt för att uppfylla mål. I årets andra nummer av tidningen Lika värde kan du läsa om en gymnasieskola som tagit in matematiken i de praktiska ämnena och en annan som satsar på att skapa goda relationer för att stärka studiemotivationen. (pdf)

How have educators adapted distance learning for special education students?

Teaching special education online has its own unique challenges, but teachers have found ways to use educational technology to aid students.

Using outlines to support student note-taking

Taking notes on readings doesn’t always come naturally to students, and having a framework to follow helps them focus on what’s most important.

Förskollärare osäkra på hur musik kan användas

Det råder stor osäkerhet bland förskollärare kring hur musik kan användas i förskolans undervisning. Det konstaterar My Nilsson och Oskar Nilsson som skrivit en utvecklingsartikel om förskollärares uppfattning av musik som en del i förskolans undervisning.

Teaching kids to ask questions that matter

Students can become better questioners if teachers help them develop and nurture their skills, their will and their thrill for devising thoughtful queries, author and consultant Jackie Acree Walsh writes in this blog post. Walsh also explains the differences among and necessity of self-questions, academic questions, exploratory questions and dialogical questions.

Boosting young students’ emotional vocabulary

Teachers can help preschool and elementary students understand and express the connections between their sensations and emotions.

What can teachers learn from students’ brainwaves?

Ido Davidesco, an assistant professor of learning sciences at the University of Connecticut, is using EEG technology to study students’ brainwaves to gather data to improve teaching and learning. In particular, Davidesco says this research could better inform strategies to keep students’ attention during instruction.

Schools that switched to a four-day week saw learning reductions. What does that mean for the pandemic’s lost instructional time?

Schools that adopted a four-day week saw lower math and reading test scores – and those losses grew year over year – according to a study of students’ academic outcomes in Oregon by Paul Thompson, an economist at Oregon State University. Thompson’s research found the number of schools nationwide adopting a four-day schedule grew to more than 1,600 in 2019.

Education Now: The power of resilience

Three experts explore the notion of resilience from a variety of perspectives, offering helpful insight into how to sustain ourselves through challenging times. (webb-tv)

Popularity at school linked to age position in class – study

Research in England, Sweden and the Netherlands shows how age gaps can shape lives.

Budskap får liv i elevernas egna bokomslag

En perfekt uppgift för distansundervisning. Bildläraren Lisa Lings elever har fått formge ett bokomslag i collageform. Målet är att skapa en komposition med ett tydligt bildspråkligt budskap.

Magisk lekvärld för lärande

Med hjälp av en liten, liten gumma skapades en uppskattad lärmiljö på nystartade förskolan Nyckelpigan i Hedemora.

Elever tappade mycket kunskap när skolorna var stängda

Eleverna lärde sig lite eller ingenting under tiden de hade distansstudier på grund av coronapandemin. Det visar en studie som forskare gjort av nederländska elevers resultat på nationella prov.

Skolstudie: Pojkar oroas av jämställdhetsdebatt

Att kunna närma sig kontroversiella ämnen i skolans undervisning är svårt men nödvändigt. Det menar Fredrik Alvén, forskare i historia vid Malmö universitet, som tittat närmare på hur både jämställdhetsfrågor och historiska kontroverser tar plats i klassrummet.

De tränar på att undervisa – på låtsaselever

Lärarstudenter är ovana vid att ta taktpinnen och leda undervisningen i ­klassrummet. I en simulering fick studenter vid Linköpings universitet träna på att känna igen och hantera vanliga svårigheter. Forskningsprojektet gav så goda erfarenheterna att det sedan årsskiftet utvidgats.

Skolstudie: Pojkar oroas av jämställdhetsdebatt

Att kunna närma sig kontroversiella ämnen i skolans undervisning är svårt men nödvändigt. Det menar Fredrik Alvén, forskare i historia vid Malmö universitet, som tittat närmare på hur både jämställdhetsfrågor och historiska kontroverser tar plats i klassrummet.
Skolportens digitala kurser
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Mer undervisning på fritids när högre krav ställs på fritidshem

Tiden då frilek utgjorde hela eller större delen av fritidsverksamheten är förbi. Numera ska fritidshemmen innefatta mer undervisning och utbildning och vara ett komplement till det eleverna lär sig i klassrummet under skoltid. Björn Haglund, docent i barn- och ungdomsvetenskap, forskar om fritidshemmens uppdrag.

Godtycklighet i litteraturundervisningen hotar läsupplevelsen

Undervisningen av skönlitteratur på gymnasiet präglas i stor utsträckning av mätbarhet och enskilda lärares prioriteringar. Utrymmet för elevens läsupplevelse är beroende av individuella lärarinitiativ snarare än centrala styrdokument. Det visar en avhandling av Spoke Wintersparv vid Umeå universitet, som undersöker läsupplevelsens roll i litteraturundervisningen.

Flickors rop på hjälp

Flickor med adhd och autism osynliggörs. De får diagnos senare än ­pojkar och dålig respons när de själva söker hjälp. Psykologen Maria Bühler upprörs över deras ­långvariga psykiska lidande.

”Leda klassrummet i en pandemi – ett jätteexperiment”

Det kan vara en utmaning, att äga klassrummet. Att äga det på distans är inte enklare. Att leda i klassrummet har heller inte fått den uppmärksamhet det ­förtjänar trots att det handlar om ditt hantverk som lärare. Men nu börjar det röra på sig.

Stort tapp för elevernas inlärning under pandemins skolstängningar

Elever i grundskolan lärde sig lite eller ingenting när de studerade hemma under den tid skolan var stängd på grund av coronapandemin. Det visar en ny studie från forskare på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och University of Oxford som jämfört nederländska elevers skolresultat med tidigare år. Eleverna som drabbades värst var de med lägre utbildade föräldrar.