nytt om specialpedagogik

Behörighet i särskolan – vad kommer gälla?

Regeringen vill skjuta fram beslutet om att alla inom särskolan ska vara behöriga 1 juli 2018, helt i linje med vad Lärarförbundet drivit. "Nu är det viktigt att villkoren för behörighetskomplettering blir bra", säger Per Båvner, utbildningspolitisk expert på Lärarförbundet.

Rådgivare: ”Viktigt att hitta barnets röst”

Allt fler hör av sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten med frågor kring elever med särskilda behov. Även lärarnas behov av stöd ökar.

De bortglömda lärarna: ”Inte många vet att vi finns”

Det talas om dem som sista skyddsnätet för elever med en trasig bakgrund. Men lärarna inom SIS får inte ta del av statliga satsningar som Lärarlönelyftet och andra kompetenshöjande satsningar.

Läs mer Forskning & Utveckling
Konferens med fokus på
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig
och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltid
en en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Ta del av hela programmet
Aktuella intervjuer
Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

På gruppnivå mår barn med läs- och skrivsvårigheter inte sämre än andra, vilket tidigare forskning visat. Det vittnar om att skolan blivit bättre på att hjälpa de här eleverna, vilket gör att de också mår bättre psykiskt, säger Emma Lindeblad.

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Ulrika Ekstam har forskat om special- matematiklärare. Resultaten visar att lärare med hög nivå av upplevd självförmåga använder sig oftare av metoder som kräver väl utvecklade pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper.

Läs fler intervjuer
Konferens
Specialpedagogik i förskolan

Specialpedagogik i förskolan

Välkommen till Skolportens årliga konferens med fokus på barn i behov av särskilt stöd i förskolans lärmiljö. Vi lyfter aktuell forskning och praktiska exempel på hur förskolan kan arbeta för att stödja alla barn att nå sin fulla potential.

Läs mer
Nyheter

Stort underskott av speciallärare

Bristen på behöriga lärare i särskolan är så stor att kravet på yrkeslegitimation skjuts upp. Det finns inte på långa vägar tillräckligt många speciallärare att anställa.

Skolevægring et stigende problem blandt elever med autisme

Det går den forkerte vej med skolevægring blandt elever med autisme. Da autismeforeningen tog temperaturen på elevernes trivsel i 2017, kom 32 procent af dem ikke i skole i flere uger, måneder og år. I år er tallet steget til 35 procent, viser forældrenes svar.

Elever i specialtilbud kender typisk ikke deres egne faglige mål

Selv om specialundervisningstilbuddene har fået større fokus på elevernes faglige mål, får de færreste elever at vide, hvad de skal have ud af undervisningen. Lærerne forklarer det med, at eleverne ikke kan relatere sig til faglige mål eller ligefrem bliver kede af det.

Hitta läromedel förenklar Martinas vardag

Martina Nilsson trålade efter läromedel på nätet för att hitta det som passade hennes elever i grundsärskolan. Ett tidskrävande arbete med varierat resultat. I dag använder hon Hitta läromedel, en söktjänst som omvärldsbevakar och samlar läromedel från förlagen på ett ställe.

European Agency startar nyhetsbrev på svenska

Hallå Elisabeth Högberg, en av två medarbetare på myndigheten som arbetar med European Agency.

Norrtälje prioriterar funktionen

På Sam Flex får elever med autism en avskalad lärmiljö som passar dem.

”Man får mer hjälp här än i klassen”

En tjej i nian på Arenaskolan i Timrå var rädd för att bli dumförklarad för att hon gick till resurssalen. Nu har den möjligheten att få hjälp med skolarbetet räddat hennes betyg.

Läraren: Stort behov av små undervisningsgrupper

Nu kommer förslag om att tredubbla antalet resursgrupper i Stockholm för elever med störst stödbehov. ”Jag tror att behovet är stort”, säger resurspedagogen Björn Bågmark, som arbetar i en CSI-grupp.

Avhoppad lärare blev politiker för att hjälpa elever med särskilda behov

Hon har hoppat av som lärare i kommunala grundskolan. Linda Mattsson Bolin tyckte inte att tiden räckte till för att hjälpa de som behövde stöd. Istället jobbar hon politiskt och hoppas kunna få till en förändring.

Deaf children losing out as English councils cut support, charity warns

National Deaf Children’s Society says councils in England cutting educational services by 10%.

Läs fler nyheter
Skolportens magasin
Tema: Valet 2018

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
För dig som arbetar i grund- och gymnasie-särskolan

För dig som arbetar i grund- och gymnasie-särskolan

Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan, inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolan. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Läs mer och boka plats!
Aktuella platsannonser
Fler lediga jobb
Aktuella avhandlingar

Children at risk Securitization theory and special education reforms

Helen Dwyer visar i sin avhandling  hur reformer kan bidra eller försvåra utbildningssituationen för barn som är i riskzonen.

Closing the Gap: How an Adaptive Behavioral Based Program on a Tablet Can Help Low Performing Children Catch Up in Math: a Randomized Placebo Controlled Study

Martin Hassler Hallstedt har skapat ett konkret digitalt hjälpmedel och en undervisningsmetod för att hjälpa svagpresterande elever i matematik.

Discourses of Including Students with Emotional and Behavioural Difficulties (EBD) in Swedish Mainstream Schools

Ulrika Gidlunds avhandling handlar om lärares diskurser om beteendeproblem, och om inkludering av elever med beteendeproblem.

Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support

Barn som ofta är aktivt engagerade i förskolans vardag har bättre förutsättningar att utvecklas och lära sig nya färdigheter, visar Madeleine Sjöman i sin avhandling.

Everyday functioning in six year-old children born preterm: From a child perspective towards the child’s perspective

De flesta föräldrar till för tidigt födda barn uppfattar att deras barn har ett gott vardagsfungerande, med goda färdigheter i motorik, kommunikation och interaktion. Det visar Anna Karin Andersson i sin avhandling.

Fler avhandlingar
Konferens
Specialpedagogik för gymnasiet 2018

Specialpedagogik för gymnasiet 2018

Specialpedagogisk kompetens gör skillnad i gymnasiet! Nu anordnar Skolporten en specialpedagogisk konferens som riktar sig till dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Du spelar en avgörande roll för många elever och det är viktigt att du får ta del av både aktuell forskning och praktiska exempel inom området.

Läs mer och boka plats