nytt om specialpedagogik

Tillgängligheten största utmaningen i särskolan

Eleverna har redan många vårdkontakter och de kan behöva hjälp med att uttrycka vad de vill. Dessa är några av utmaningarna för elevhälsan i särskolan.

Nya regler ska stärka stödet

Bredare insatser i gymnasiet och strukturerade överlämningar mellan skolor ska ge bättre stöd. Det behövs, tycker specialpedagog Diana Storvik.

”Skolväsendet har mycket att lära av folkhögskolan”

I ett forskningsprojekt får folkhögskolorna mycket beröm för sitt arbete med deltagare med högfungerande autism. "Det här är ju den skolform som lyckas bäst," säger generaldirektören för Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Läs mer Forskning & Utveckling
Fortbildning

Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan, inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolan. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Dubbelt så vanligt att funktionsnedsatta elever utsätts för mobbning

Dubbelt så vanligt att funktionsnedsatta elever utsätts för mobbning

Det finns ett tydligt samband mellan nättrakasserier och psykisk ohälsa – och det räcker att ha blivit utsatt en gång för att det ska påverka måendet. Värst utsatta för såväl mobbning som psykisk ohälsa är elever med adhd och add, visar Maria Fridh i sin forskning.

Frustration över att inte kunna inkludera elever med beteendeproblem

Lärare känner sig ofta frustrerade över att inte kunna inkludera elever med beteendepropblem. Men problemen tillskrivs ändå eleverna, konstaterar Ulrika Gidlund i sin avhandling.

Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan

Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan

Barn med beteendesvårigheter visar mindre engagemang i förskolans aktiviteter vilket kan påverka deras lärande. Därför behöver extra stöd sättas in redan på förskolan, menar forskaren Madeleine Sjöman.

Inkluderande undervisning kräver tydliga strategier

Elaine Kotte har forskat om lärarteam som strävar efter att skapa inkluderande lärmiljöer. Resultaten visar att lärare är positivt inställda och sätter stor vikt vid samtliga elevers rätt till gemenskap i undervisningen. Samtidigt är lärarna medvetna om  att detta är svårt att genomföra i praktiken.

Läs fler intervjuer
Nyheter

Madeleine Högman, speciallärare:

”Demokratin behöver nätsmarta elever.”

Skolverket: ”Det är huvudmannens ansvar”

Skolor får inte begära att elever har en diagnos för att få stöd i skolan. Trots det har flera föräldrar berättat för P4 Stockholm om skolor som krävt just det. Maria Olausson på Skolverket svarar på frågor om vad som faktiskt gäller och vem som har vilket ansvar.

Skolor kräver diagnos för att ge stöd

Skolor får inte begära att elever har en diagnos för att få stöd i skolan. Trots det berättar flera föräldrar som kontaktat oss att skolor krävt just det.

Rektorn: Det finns en fara i att skolor inte vågar öppna ögonen

Allt fler anmäler skolor i länet till Skolinspektionen. Ofta handlar det om elever som inte får det stöd som de behöver. Men så finns det skolor och lärare som gör på andra sätt för att hitta lösningar.

Professorn: Erfarna lärare är nyckeln till tidigt lässtöd

Det är avgörande att tidigt fånga upp de elever som inte hänger med i läsinlärningen. Nyckeln är erfarna lärare.

Tvådelat stöd – här halkar inga elever efter

På Västangårds skola i Umeå är det redan från förskoleklass fullt fokus på att inga elever ska hamna på efterkälken. En specialpedagog, en speciallärare och en lågstadielärare gör det möjligt att agera snabbt. ”Vi har en kort väg från behov till handling”, säger läraren Anette Stenmark.

Anna Ekström: ”Det här är en fråga vi följer”

Anna Ekström har svarat skriftligt hur hon ser på de problem som lärarna på Västerbergs folkhögskola tar upp i reportaget.

Trygg miljö ledde till färre avhopp i allmän kurs

Varför hoppade vissa deltagare av Allmän kurs? frågade sig lärarna på Fornby Folkhögskola i Borlänge. Svaret var att de hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Med kursen Insikt fick fler hjälp till fullständiga gymnasiebetyg.

”Varför har kunskapskraven inte blivit en valfråga?”

Det är en stor besvikelse att grundskolans kunskapskrav inte har funnits med i valdebatten. Eftersom inget parti står upp för barn med svagare teoretisk begåvning överväger jag att rösta blankt, skriver föräldern Cecilia Johansson.

Special needs funding at crisis point, say school leaders

Headteachers say lack of funds means code of practice is an empty promise.

Läs fler nyheter
Läs ikapp
Missade du vårt nyhetsbrev om specialpedagogik?

Missade du vårt nyhetsbrev om specialpedagogik?

Nyhetsbrevet innehöll bland annat artiklar om dyslexi, genomtänkta läromedel, tidiga stödinsatser, elevhälsa och ny specialpedagogisk forskning.

Till nyhetsbrevet
Mest lästa senaste nyheterna just nu

Rektorn: Det finns en fara i att skolor inte vågar öppna ögonen

Allt fler anmäler skolor i länet till Skolinspektionen. Ofta handlar det om elever som inte får det stöd som de behöver. Men så finns det skolor och lärare som gör på andra sätt för att hitta lösningar.

Professorn: Erfarna lärare är nyckeln till tidigt lässtöd

Det är avgörande att tidigt fånga upp de elever som inte hänger med i läsinlärningen. Nyckeln är erfarna lärare.

Tvådelat stöd – här halkar inga elever efter

På Västangårds skola i Umeå är det redan från förskoleklass fullt fokus på att inga elever ska hamna på efterkälken. En specialpedagog, en speciallärare och en lågstadielärare gör det möjligt att agera snabbt. ”Vi har en kort väg från behov till handling”, säger läraren Anette Stenmark.

Aktuella platsannonser
Fler lediga jobb
Skolportens magasin
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute 12 september!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella avhandlingar

Participation in and outside school: Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term health conditions

Frida Lygnegårds forskning visar att vardagsfungerande för unga med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar påverkas av samma faktorer som andra ungdomar men att effekten av funktionsnedsättningen blir mer framträdande i skolan.

Koka sjuda steka. Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan

Hem- och konsumentkunskap i grundsärskolan handlar mer om att baka söta bakverk och mindre fokus på att lära ut matlagning. Det visar Albina Granberg i sin avhandling.

On the Effects of Sensory Noise in ADHD

Daniel Eckernäs har forskat om sensoriskt brus och akustiskt vitt brus kan ha potentiella positiva kognitiva effekter hos barn med ADHD.

Lärares ledarskap som möjliggörande och begränsande i mötet med ’alla’ barn: En deltagarorienterad studie

Maria Olsson vill med sin avhandling beskriva och analysera innebörder av lärares ledarskap i allmänhet, och i mötet med barn i behov av särskilt stöd i synnerhet.

Visual Attention to Faces, Eyes and Objects: Studies of Typically and Atypically Developing Children

Johan L. Kleberg har utforskat uppmärksamhet hos barn i skolåldern med autismspektrumtillstånd och tonåringar med social ångest.

Fler avhandlingar