nytt om specialpedagogik

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning. "Jag reagerar starkt på det här", säger Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Föreningen sågar nedläggning av språkförskolor

Antalet språkförskolor, som hjälper barn som har svårt med tal och språk, minskar i landet enligt Språkförskoleföreningen. Att Region Kronoberg istället vill hjälpa barnen i vanliga grupper sågas av ordföranden Kerstin Eires.  

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Läs mer Forskning & Utveckling
Fortbildning
Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder
  Konferensen äger rum 17-18 september 2020 i Stockholm.

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Elever och lärare har olika syn på matematiksvårigheter

Elever och lärare har olika syn på matematiksvårigheter

Det skiljer stort mellan kommunerna i andelen elever som får F i matematik i årskurs 9, vilket tyder på en stor brist på likvärdighet. Det menar forskaren Ingmar Karlsson vars avhandling mynnar ut i en stark rekommendation att förändra undervisningen i matematik.

Långsiktiga effekter av systematiska språklekar i förskolan

Långsiktiga effekter av systematiska språklekar i förskolan

Systematisk språkträning i förskolan har långtgående effekter, särskilt på barn med läs- och skrivsvårigheter. Det visar Ann-Christina Kjeldsen som forskat om effekter av språklekar i förskola och skola.

Undervisning i matematik vinner på variation

Undervisning i matematik vinner på variation

Elever som är duktiga i matte tycker inte med självklarhet att ämnet är kul. Helena Roos visar i sin avhandling att den personliga relationen mellan lärare har stor betydelse för elevers deltagande och lärande i matematik.

Läs fler intervjuer
Forskning och utveckling

Introverta lider i det tysta

Ensamhet är inte bara en påtvingad plåga. För vissa elever är ensamhet ett behov som skolan saknar insikt om och därmed också förmåga att möta. Ofta klarar dessa elever av skolan utan synbara problem, samtidigt som de håller problemen för sig själva – till ett högt personligt pris.

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning säger forskningen

Det finns ett vetenskapligt stöd för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever.

Utvecklingsarbetet gav delaktighet, trygghet och ökade kunskapsresultat

Eleverna på Brunnaskolan i Botkyrka blev delaktiga i hur skolans lärmiljö skulle bli mer tillgänglig. Det skapade trygghet som i sin tur ledde till ökade kunskapsresultat.

Studieteamet utvecklar elevhälsoarbetet i vuxenutbildningen

Samverkan, samsyn och respekt för varandras professioner är viktiga frågor när det centrala Studieteamet i Stockholms stad utvecklar sitt eget arbete och stödet till vuxenutbildningarna.

Snabba råd när du ska söka stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

I ett utvecklingsarbete kan det vara bra att få stöd utifrån. Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge sådant stöd. Men vad bör man ha gjort innan man ber om stöd och vad behövs för att stödet ska ge effekt?

Nyheter

Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19

Skolinspektionen har under våren genomfört drygt 260 inspektionssamtal med rektorer där vi ställt frågor om undervisning, betygsättning och garanterad undervisningstid. Slutrapporten bygger på en kvalitativ analys av 100 av dessa samtal. I maj presenterade vi även en delrapport av granskningen och mycket av resultaten bekräftas nu i slutrapporten. (pdf)

Undervisning på distans – så tyckte eleverna

På grund av coronapandemin så infördes distansundervisning för landets gymnasieskolor. Nu har eleverna i Linköping och Norrköping fått svara på en enkät med frågor om hur de upplevde undervisningen.

Många lärdomar av vårens distansundervisning i gymnasieskolan

Skolinspektionen har följt upp distansundervisningen på gymnasieskolan under covid-19 pandemin. Nu presenterar vi vår slutrapport för uppföljningen.

”Bästa inlärningen sker ändå i klassrummet”

Under våren tvingades gymnasieskolorna att snabbt ställa om till distansundervisning. Skolstiftelsen Viktor Rydberg var en av de första att stänga. ”Det har fungerat bra men inte varit lika roligt som att mötas på riktigt”, säger läraren Josefin Siljeholm.

Tre elever om distansstudier

Eleverna på gymnasier i Stockholm är i stort sett nöjda med vårens studier på distans, visar DN:s enkät.

Jaara Åstrand: ”Funkar det inte stänger skolan”

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, delar gymnasierektorernas farhågor inför gymnasieöppningen. ”Vi har redan signalerat att det kommer att krävas resurser”, säger hon.

”Mer fjärrundervisning bör tillåtas”

Fjärrundervisning bör tillåtas i alla relevanta ämnen och i alla årskurser. Skolhuvudmannen ska få avgöra i vilka ämnen fjärrundervisning ska användas, skriver tre ledande centerpartister.

Peter Fredriksson: Inga lättnader för gymnasieskolan

Rektorer i Läraren.se rundringning är oroliga för att gymnasielärare också ska tvingas till sådant dubbelarbete som drabbat grundskollärare under våren. Men covid-råden står kvar – och det blir ingen öppning för delvis distansundervisning på gymnasiet.

Rektorerna: Gymnasieöppning en omöjlig ekvation

En omöjlig ekvation – på flera platser i landet brottas rektorerna med covid-rekommendationerna inför gymnasieöppningen i höst. ”Råden går inte att kombinera med närundervisning,” säger Mikael O Karlsson, verksamhetschef på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.

”Skola på distans bör inte bli permanent”

Att gymnasieskolan under pandemin har ställt om till distansundervisning är oerhört bra. Men när vi nu hör röster höjas för att detta ska vara permanent måste vi säga ifrån, skriver två S-politiker.

Läs fler nyheter
Konferenser

Information om höstens konferenser

På grund av rådande omständigheter övergår några av höstens konferenser helt till digitalt format. Du som är anmäld till en fysisk konferens flyttas då automatiskt över till webbkonferensen och behåller din plats. Vi kontaktar dig personligen för mer information.

Konferenser som övergår till webbkonferens:

 • Specialpedagogik, 2-3 september, Göteborg
 • Specialpedagogik, 17-18 september, Stockholm
 • Svenska som andraspråk, 8-9 september, Malmö
 • Elevhälsa, 15-16 september, Stockholm
 • Biologi, 28 september, Stockholm
 • Franska, 6-7 oktober, Stockholm
 • Tyska, 6-7 oktober, Stockholm
 • Spanska, 8-9 oktober, Stockholm
 • Fortbildning
  Skolporten satsar på digitala konferenser

  Skolporten satsar på digitala konferenser

  I höst storsatsar Skolporten på digital fortbildning. "Vi tror att vår digitala satsning kommer att komma många i skolan och förskolan till nytta", säger Birgitta Hartzell, Skolportens vd.

  Läs hela artikeln
  SKOLPORTENS MAGASIN
  Skolportens magasin
    Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

  Skolportens magasin

  Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

  Läs mer här
  Skolportens lärarpanel

  Skolportens lärarpanel

  Skolportens lärarpanel läser all ny utbildningsvetenskaplig forskning kring skolan och förskolan.

  Läs mer
  Läsårstider
  När börjar höstterminen?

  När börjar höstterminen?

  Vi har samlat hela Sveriges grundskolors läsårstider för 2020/2021.

  Hitta din kommun
  Fjärr- och distansundervisning
  Skola på distans

  Skola på distans

  Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

  Läs mer
  Skolporten 20 år
  Uppdrag: Att göra skillnad

  Uppdrag: Att göra skillnad

  Skolporten fyller 20 år! Det startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Läs om Skolportens resa sedan starten år 2000.

  Läs mer
  Annonsera
  Vill du synas hos oss?

  Vill du synas hos oss?

  Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

  Läs mer
  Nyhetskategorier
  Student
  För dig som ska bli lärare

  För dig som ska bli lärare

  Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

  Läs mer
  Utmärkelser

  Södertäljes skolor och förskolor får priset Guldtrappan 2020

  Södertälje ligger i framkant när det gäller den digitala skolutvecklingen. Nu vinner kommunen utmärkelsen Guldtrappan.

  Skola hemma-projektet nominerat till Guldlänken

  Skola hemma, ett krishanteringsprojekt och ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av coronapandemin, har nominerats till Guldlänken.

  Läs fler
  Namn och Nytt

  Ny rektor vid Linköpings universitet

  I dag beslutade regeringen att anställa Jan-Ingvar Jönsson som rektor vid Linköpings universitet. Jan-Ingvar Jönsson tillträder tjänsten den 1 juli.

  Anna Örjebo slutar som skolchef

  Det fortsätter att storma inom skolvärlden i Östersunds kommun. På onsdagen stod det klart att Anna Örjebo slutar som skolchef efter bara nio månaders tjänstgöring. Istället blir hon chef på kulturskolan.

  Gd slutar och blir chef på Skolinspektionen

  Agneta Broberg har varit Diskrimineringsombudsman i nästan sju år. Nu står det klart att hon kommer att bli regionchef på Skolinspektionen.

  Sveriges elevkårer får ny generalsekreterare

  Myrra Franzén är utsedd till ny generalsekreterare för Sveriges elevkårer.