nytt om specialpedagogik

Skolelever med funktionsnedsättning trivs sämre

Elever med funktionsnedsättning upplever i högre grad stress över skolarbete än andra elever, det visar en ny rapport som myndigheten för delaktighet lämnar till regeringen i dag

Satsning ska ge fler lärare inom specialpedagogik

Behovet av specialpedagoger och speciallärare är stort över hela Sverige. I Södertälje satsar man på attvidareutbilda legitimerade lärare för att få fler specialpedagoger eller speciallärare på kommunens skolor.

”Varför pratar vi om särskilt begåvade elever som små vandrande explosioner?”

Hade särskilt begåvade elever fått det stöd de haft rätt till hela tiden hade de kunnat blomstra i den potential som istället kom att användas till att överleva en skoldag i taget”, skriver Pia Rehn Bergander, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer Forskning & Utveckling
Fortbildning
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Daglig fysisk aktivitet för elever med NPF ger ökad koncentration och ork

Daglig fysisk aktivitet för elever med NPF ger ökad koncentration och ork

Med dagliga, korta fysiska rörelsepass i klassrummet ökade både energin och glädjen bland eleverna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det visar lärarna Katarina Löf Hagström och Daniel Carlberg samt motorikpedagog Maria Ståhl på Eklidens skola i Nacka. 

Förskolepersonal viktig informationskälla vid utredningar av AST

Förskolepersonal viktig informationskälla vid utredningar av AST

Förskolepersonal kan utgöra en viktig informationskälla när det gäller att identifiera symtom på autismspektrumstörning. Det säger Elisabeth Nilsson Jobs som forskat om styrkor och funktionshinder hos små barn med AST och om förskolans bidrag till det diagnostiska arbetet.

Digitala verktyg kan stärka elevers läsutveckling

Digitala verktyg kan stärka elevers läsutveckling

Elever kan öka sin förmåga att ta till sig och producera text med hjälp av digital teknik. Men det sker inte per automatik, utan kräver mycket träning och lärarstöd för att fungera, understryker Thomas Nordström

Läs fler intervjuer
Fortbildning
För dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

För dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

AV 2 gör lektionen möjlig

Elever som har svårt att delta i den ordinarie undervisningen får hjälp av en robot. Klasskamraterna på Brageskolan är van vid att Camilla, 13 år, deltar via sin ”kompis” AV 2.

When personalized learning also boosts special education students

Teachers at a school in Brooklyn, N.Y., for students in sixth through 10th grades aim to focus on learners’ strengths. The school, where about 30% of students have special needs, focuses on personalized learning and small-group instruction, an approach that educators say helps to eliminate the stigma of receiving extra support.

Snabba råd om utveckling med undervisningen i fokus

Så ska en förskola eller skola göra för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Anna Kempe, utvecklingssamordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger råd.

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundbergpris

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får priset för sin mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

Specialpedagogik inom ämnet idrott och hälsa

Frågan som vi vill besvara med översikten lyder: Hur kan undervisningen i idrott och hälsa utformas så att elever, som möter svårigheter i det sociala samspelet, ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande?

Fortbildning

Välkommen på Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan. Ur innehållet: Kartlägga, analysera och dokumentera särskilt stöd * Vi måste prata om anknytning! * Flerspråkighet och språkstörning * Normer, övergrepp och prevention * Hjärnan och förskolan * Flykt och trauma – bemötande och insatser.

Läs mer och boka plats
Nyheter

Kommunen svarar på frågor om hemmasittare

Med anledning av föregående uppslag svarar Karin Persson, chef för förskola och skola, på frågor och berättar att den nya skolan för elever med autism och asperger väntas starta till hösten.

Skolgången blev ett långt lidande

Ulrikas son är en av kommunens många så kallade ofrivilliga hemmasittare. Efter många års kamp och stort lidande bor han inte längre hemma, något som hon är övertygad om kunde ha undvikits om de bara hade fått rätt hjälp från början.

”Det vi gör här får effekt in i klassrummen”

Just nu pågår en stor omorganisation av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nya samverkanskontor ska ge stöd till huvudmännen. Kenneth Drougge leder uppbyggnadsarbetet. ”Det är otroligt spännande”, säger han.

Västeråspolitiker möter kritiken kring dyslexiutredning för barn

Liberalen Anna Lundberg som är ordförande i grundskolenämnden i Västerås möter kritiken om långa köer till dyslexiutredning för barn.

Regionrådet om dyslexiutredningar: Det är skolans ansvar

Regionrådet Barbro Larsson (C) är bekymrad över att västmanländska barn och föräldrar åker till andra landsting för att göra dyslexiutredningar.

Dozens of new schools to be built for special educational needs and excluded pupils

‘This money will only go so far and funding shortages in schools go much further and deeper’.

Hjælp til ordblinde virker

Unge ordblinde har med den rette støtte lige så gode chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse som andre.

Myndigheten:”Det är så pass vanligt att alla måste ha kunskap om det”

Specialpedagogiska skolmyndigheten menar att kunskap om språkstörningar måste bli bättre hos alla lärare- och att de med svåra störningar får enskild hjälp för att inte hamna mellan stolarna.

Studying with dyspraxia: ‘I never truly understood an academic text’

University becomes a minefield when a specific learning disorder meets rigid assessments.

Specialskoler reflekterer mere end folkeskoler over udviklingen hos elever med særlige behov

Både folkeskoler og specialskoler bruger en række test og metoder til at følge elevernes udvikling. Ifølge en ny kortlægning ser specialskoler ud til at være bedre til at bruge redskaberne til at reflektere over deres arbejde med elever med særlige behov.

Läs fler nyheter
Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Specialpedagogik 2019
  Konferensen ges i Sthlm & Gbg våren 2019

Specialpedagogik 2019

Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.

Läs mer och boka plats
Ny fokussida
Demokrati och källkritik

Demokrati och källkritik

Här samlar vi utvalda nyheter, rapporter och forskning om demokrati och källkritik, samt tipsar om lektionshandledningar och annat material som du kan ha nytta av som lärare och skolledare.

Till fokussidan
Fördjupning
Temabrev: Dyslexi

Temabrev: Dyslexi

Missade du vårt fullmatade temabrev om dyslexi? Här kan du läsa ikapp!

Tema: Dyslexi
Mest läst senaste veckan

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsplan. De 18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter som presenteras i handlingsplanen utgår från den samlade behovsbilden och har formulerats av SKL. (pdf)

”Jag är oerhört besviken”

Hundratals lärare har nu högre lön än skolledare, som ansvarar för personal, budget, arbetsmiljö och ytterst elevernas resultat. Det irriterar Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson.

Allt fler ingripanden – sex svenska skolor stängdes

Antalet skolor med så allvarliga brister att Skolinspektionen gjort skarpa ingripanden, som att stänga skolor, har ökat. Myndigheten ser hur klyftorna mellan skolor växer, då de med störst utmaningar har svårast att rekrytera lärare.

SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Dyslexi
  Skolporten nr 1/2019 – ute nu!

Tema: Dyslexi

Tidig och mer systematisk hjälp till elever med läs- och skrivsvårigheter är insatser forskarna kan enas om. Intervjun: Möt Camilo von Greiff, ny generaldirektör för Skolforskningsinstitutet. Reportage: Nu utbildas de första lärarassistenterna inom yrkeshögskolan. Lärarpanelens val: Lärare är okritiska till entreprenöriellt lärande.

Köp digitala lösnummer!
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Rektor i Huddinge utsedd till årets chef

Annie Lööf, Oscar Zia och Nyamko Sabuni. Men det var en gymnasierektor från Huddinge som var den stora stjärnan när tidningen Chefs årliga gala gick av stapeln på Grand Hôtel.

Årets Chef 2019: Stefan Vilkman

Modigt, strategiskt och med en tydlig vision leder han elever och personal på Östra gymnasiet i Huddinge. Rektor Stefan Vilkman har tagit det moderna ledarskapet in i skolvärlden med lysande resultat. Själv menar han att han leder genom andra. Därför är han också Årets Chef 2019!

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundbergpris

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får priset för sin mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

”Politikerna måste vara modiga”

3 frågor till Hamid Zafar, tidigare rektor vid Sjumilaskolan i Göteborg, utsedd till Årets svensk av nyhets­magasinet Fokus.

Linda Forssén är årets skolledare

Applåderna från 300 skolledare ville aldrig ta slut när Linda Forssén, rektor i Trollhättan, tog emot priset ”Årets Skolledare” vid Skolledargalan på Berns i Stockholm.

Läs fler