nytt om specialpedagogik

Garantin blir verklighet: ”Bra att fånga upp eleven tidigt”

Garantin som ska säkerställa att elever som är i behov av stöd tidigt ska få hjälp har fått gehör i riksdagen. Specialpedagogen Maria Axelsson ser positivt på beslutet. "Det är bra att kartläggningen och analysen görs tidigt", säger hon.

Besvärlig skolsituation för elever med autism

Bristande kompetens och anpassning på landets skolor gör att många elever med autismdiagnos har svårt att få skolan att fungera. Autism- och aspergerföreningen i Dalarna har bestämt sig för att börja göra vad de kan för att påverka situationen.

”Direkt olämpligt att inrätta specialklasser”

Forskningen förser oss med flera väldokumenterade skäl till att avvisa förslaget om specialklasser. Att av politiska skäl damma av gamla schablonlösningar på pedagogiska problem ger långsiktigt ohållbara effekter, skriver Gunnel Colnerud, professor emerita i pedagogik.

Läs mer Forskning & Utveckling
Fortbildning
Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

I ett fungerande elevhälsoarbete möts eleverna där de är och har ett kompensatorisk uppdrag för att alla elever ska nå skolframgång och en god hälsa. Ledord i arbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team. Men hur får man det att fungera i praktiken? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska utveckla sitt elevhälsoarbete och arbeta hälsofrämjande? Välkommen till två givande dagar med elevhälsoarbetet i fokus!

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

På gruppnivå mår barn med läs- och skrivsvårigheter inte sämre än andra, vilket tidigare forskning visat. Det vittnar om att skolan blivit bättre på att hjälpa de här eleverna, vilket gör att de också mår bättre psykiskt, säger Emma Lindeblad.

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Ulrika Ekstam har forskat om special- matematiklärare. Resultaten visar att lärare med hög nivå av upplevd självförmåga använder sig oftare av metoder som kräver väl utvecklade pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper.

Läs fler intervjuer
Konferens med fokus på
Språkstörning

Språkstörning

Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig
och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltid
en en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?

Ta del av hela programmet
Nyheter

KD svarar Ilma,18, om elever med diagnoser

SVT:s valprojekt #dinröst tar dina viktigaste frågor och synpunkter till politikerna. Här svarar Annika Eclund (KD) Ilma, 18, från Stockholm.

Debatt: Skola och vård måste samverka för att stärka barns livschanser

Den enskilt viktigaste faktorn för att stärka barns livschanser är att de får förutsättningar att lyckas i skolan. Alltför ofta klarar inte samhället möta behoven av stöd hos de barn för vilka rätt insatser skulle betyda allra mest. Ofta beror det på en oförmåga att samarbeta mellan sjukvård och skola och brister i samordningen, skriver Helena Holmberg (L).

Fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan

Detta uppdrag ersätter det av regeringen beslutade uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2015/05783/S).

”Mer idrott i skolan kräver bättre stöd”

”Vi är positiva till att utöka antalet idrottstimmar i skolan, men det räcker inte. Universell utformning och ett tydligt elevperspektiv måste bli en självklarhet i alla skolor, annars riskerar den psykiska ohälsan bara att öka”, skriver företrädare för tio organisationer som arbetar med personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Gustav Fridolin: ”Alla barn som behöver ska få stöd i skolan”

Regeringen satsar, men ännu får inte alla barn en ärlig chans. Det skriver Gustav Fridolin (MP) utbildningsminister och språkrör.

Caroline Lagercrantz: Barn med särskilda behov lämnas utanför i Gustav Fridolins skola

Inkluderingen i skolan är ett spel där insatserna är höga. Barn med funktionshinder tvingas in i mallar och system där de är dömda att misslyckas. Det stöd och den kompetens som krävs för att barnen ska få en värdig skolgång saknas helt och priset vi betalar är högt, skriver Caroline Lagercrantz.  

De tysta barnen förtjänar en röst- oavsett var de bor

En påtaglig kunskapshöjning är nödvändig för att Sveriges barn, oavsett funktionsvariation och vilken region de bor i, ska ges samma möjlighet att kommunicera och utvecklas, skriver Fredrik Ruben och Susanna Laurin.

Moderaterna svarar Stina, 52, om elever med diagnoser

SVT:s valprojekt #dinröst tar dina viktigaste frågor och synpunkter till politikerna, ända fram till valet. Här svarar Erik Bengtzboe (M) Stina, 52 år från Lysekil.

Vi vill bygga ut resursklasserna kraftigt!

Jag får många brev från förtvivlade föräldrar vars barn förvägras det stöd de behöver – och har rätt till – i skolan, skriver Lotta Edholm oppositionsborgarråd (L) i Stockholm, apropå medierapporteringen om barn som tillbringar skoldagarna med Netflix och Youtube. 

Sonesson: Barn ska inte ges psykiatriska diagnoser i onödan

Allt för många skolor kräver att barn har en diagnos för att resurser ska sättas in. Elever kan behöva extra stöd fast de inte har adhd eller autism. Om svensk skola erbjöd fler närvarande vuxna, flexibel pedagogik samt ordning och reda skulle då efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar var lika stor? Skriver Jenny Sonesson.

Läs fler nyheter
Skolportens magasin
Tema: Valet 2018

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och prenumerera här!
Fortbildning
För dig som arbetar i grund- och gymnasie-särskolan

För dig som arbetar i grund- och gymnasie-särskolan

Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan, inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolan. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Läs mer och boka plats!
Aktuella platsannonser
Aktuella avhandlingar

Visual Attention to Faces, Eyes and Objects: Studies of Typically and Atypically Developing Children

Johan L. Kleberg har utforskat uppmärksamhet hos barn i skolåldern med autismspektrumtillstånd och tonåringar med social ångest.

Children at risk Securitization theory and special education reforms

Helen Dwyer visar i sin avhandling  hur reformer kan bidra eller försvåra utbildningssituationen för barn som är i riskzonen.

Closing the Gap: How an Adaptive Behavioral Based Program on a Tablet Can Help Low Performing Children Catch Up in Math: a Randomized Placebo Controlled Study

Martin Hassler Hallstedt har skapat ett konkret digitalt hjälpmedel och en undervisningsmetod för att hjälpa svagpresterande elever i matematik.

Bullying, violence and mental distress among young people. Cross-sectional population-based studies in Scania, Sweden.

Det är viktigt att skolan och vården känner till sambandet mellan mobbning och självskadebeteende bland elever som mår dåligt, menar Maria Fridh som forskat om psykisk ohälsa bland unga.

Discourses of Including Students with Emotional and Behavioural Difficulties (EBD) in Swedish Mainstream Schools

Ulrika Gidlunds avhandling handlar om lärares diskurser om beteendeproblem, och om inkludering av elever med beteendeproblem.

Fler avhandlingar
Konferens
Specialpedagogik för gymnasiet 2018

Specialpedagogik för gymnasiet 2018

Specialpedagogisk kompetens gör skillnad i gymnasiet! Nu anordnar Skolporten en specialpedagogisk konferens som riktar sig till dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Du spelar en avgörande roll för många elever och det är viktigt att du får ta del av både aktuell forskning och praktiska exempel inom området.

Läs mer och boka plats