nytt om specialpedagogik

Forskning: 3 av 4 lärare saknar kunskap om NPF

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan. "Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett", säger hon.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.

Läs mer Forskning & Utveckling
Konferens
Specialpedagogik 2018

Specialpedagogik 2018

Konferensen för dig som villl fördjupa dig i specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen behandlar både aktuell forskning och praktiska metoder. Notera att konferensen ges på två orter, Stockholm (april) och Göteborg (maj).

Läs mer
Aktuella intervjuer
Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

På gruppnivå mår barn med läs- och skrivsvårigheter inte sämre än andra, vilket tidigare forskning visat. Det vittnar om att skolan blivit bättre på att hjälpa de här eleverna, vilket gör att de också mår bättre psykiskt, säger Emma Lindeblad.

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Ulrika Ekstam har forskat om special- matematiklärare. Resultaten visar att lärare med hög nivå av upplevd självförmåga använder sig oftare av metoder som kräver väl utvecklade pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper.

Läs fler intervjuer
Fortbildning
Inkludering

Inkludering

Hur kan skolan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer? Vilka strategier och processer fungerar för att skapa ett meningsfullt sammanhang för alla elever? Skolportens temadag vill ge dig både teoretiska och praktiska perspektiv för att främja förutsättningarna för lärande.

Ta del av hela programmet
Nyheter

Keps-experimentet

Vi gjorde ett experiment. Vi lät utbildningsmininster Gustav Fridolin (MP) testa hur det är att ha adhd – med och utan keps. Efter bara fem minuter konstaterar han: – Det var väldigt tufft.

Adhd-argumentet

När småprat låter som skrik och gör fysiskt ont. När lysrören i klassrummet känns som blinkande stroboskop. Då kan hörselskydd och keps vara skillnaden som får en elev att orka stanna kvar i skolan. Så lyder adhd-argumentet.

Hvert tredje barn med autisme magter ikke skolen

Antallet af børn med autisme, der i perioder ikke magter at gå i skole, er steget siden sidste år.

Elever med hög skolfrånvaro kan ha neuropsykiatrisk diagnos

Tre av fyra elever med hög skolfrånvaro kan ha någon typ av neuropsykiatrisk diagnos. Ordförande i Autism- och Aspergerföreningen Magnus Agestav tycker att specialskolor behövs och att lärarutbildningen brister.

”Många barn behöver keps i klassrummet”

Som kloka vuxna behöver vi ständigt se nya möjligheter för elever att få sin skoldag att fungera. Ett exempel är att få ha keps som skydd för intryck och ögonkontakt, skriver kampanjledarna bakom #rörinteminkeps. Det skriver specialpedagogen Annelie Karlsson, m.fl.

Hull schools at ‘breaking point’ over special educational needs

Heads blame ‘perfect storm’ of tighter budgets, higher demand and cuts to children’s services.

Idrottsläraren Alexander är hjälpt av sin adhd

Idrottsläraren Alexander Skyttes adhd och autism gjorde skolan under uppväxttiden bitvis till en plåga, såväl för honom själv som för människorna omkring honom.  Idag ger det honom ett unikt perspektiv på elever med särskilda behov.

Gymnasiet där alla får hitta sin plats

Allt färre barn med Downs syndrom föds i Sverige. Och för dem som får leva stramas tillvaron åt genom nedmonteringen av LSS. På Sveriges enda kristna gymnasiesärskola, Emanuelgymnasiet i Uppsala, vill man förmedla något annat till barnen. ”Vi vill visa att de här barnen har en plats i samhället”, säger specialpedagogen Harriet Shaposhnikov.

Stockholms Skolakut byggs ut

Stockholms stad bygger ut Skolakuten. Omkring 40 elever om året har så stora problem att de inte kan hanteras i det egna klassrummet.

14-årige Leo tog förslag att slopa ordet ”särskola” till riksdagen

Byt namn på Särskolan till Utvecklingsskolan för att barn inte ska mobbas och kallas ”särbarn”. Det tycker 14-årige Leo Lust från Heby som i går tog förslaget till riksdagen.

Läs fler nyheter
Skolportens magasin
Tema: Skola på vetenskaplig grund?
  Nytt nr ute 4 april!

Tema: Skola på vetenskaplig grund?

Det är lättare sagt än gjort när akademi och praktik ska samverka för forskningsbaserad undervisning. Dessutom: Stor forskningsbilaga!

Läs mer och prenumerera här!
Aktuella platsannonser
Konferens
Specialpedagogik för gymnasiet 2018

Specialpedagogik för gymnasiet 2018

Specialpedagogisk kompetens gör skillnad i gymnasiet! Nu anordnar Skolporten en specialpedagogisk konferens som riktar sig till dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Du spelar en avgörande roll för många elever och det är viktigt att du får ta del av både aktuell forskning och praktiska exempel inom området.

Läs mer och boka plats
Aktuella avhandlingar

Peer interaction in preschool: Necessary, but not sufficient: The influence of social interaction on the link between behavior difficulties and engagement among children with and without need of special support

Barn som ofta är aktivt engagerade i förskolans vardag har bättre förutsättningar att utvecklas och lära sig nya färdigheter, visar Madeleine Sjöman i sin avhandling.

Everyday functioning in six year-old children born preterm: From a child perspective towards the child’s perspective

De flesta föräldrar till för tidigt födda barn uppfattar att deras barn har ett gott vardagsfungerande, med goda färdigheter i motorik, kommunikation och interaktion. Det visar Anna Karin Andersson i sin avhandling.

Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

Föräldrar och då särskilt mammor, till barn med funktionsnedsättningar, löper en ökad risk för försämrat psykiskt välmående. Det visar David Norlin i sin avhandling.

Quality and efficacy of early intensive autism intervention : a matter of trust, knowledge, and supervision?

Ulrika Långh har utforskat tidiga insatser och då främst på kunskap, kvalitet och handledning för barn med autism.

The Dynamic Development of Cognitive and Socioemotional Traits and Their Effects on School Grades and Risk of Unemployment”

Skolbarns intelligens väger tyngre än deras socioemotionella förmågor för deras skolresultat, visar Elias Johannesson.

Fler avhandlingar