nytt om specialpedagogik

Stöd till högpresterande elever granskas: ”Fantastiskt”

Skolinspektionen ska granska hur skolor klarar att ge utmanande undervisning till högpresterande elever. "Kunskapen om att alla elever är olika börjar sjunka in", säger specialpedagogen Mona Liljedahl.

Efter kritiken: Npf-perspektivet i specialpedagogiklyft kan stärkas

Föräldranätverket Barn i behov har riktat stark kritik mot Skolverkets kunskapslyft för alla lärare inom specialpedagogik. Den kommer inte hjälpa lärare som arbetar med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), hävdar nätverket. Regeringen arbetar nu för att Skolverket ska förändra utbildningen.

Efter kritiken: Modellen hjälper lärare att bli NPF-kompetenta

Skolverket har fått svidande kritik för sin specialpedagogiska satsning. Ann Lindgren, projektledare för ”Danderydsmodellen”, ställer sig bakom kritiken. "Lärare behöver få mer effektiva verktyg för att kunna jobba med de här eleverna", säger hon.

Läs mer Forskning & Utveckling
Konferens
Aktuella intervjuer
Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

På gruppnivå mår barn med läs- och skrivsvårigheter inte sämre än andra, vilket tidigare forskning visat. Det vittnar om att skolan blivit bättre på att hjälpa de här eleverna, vilket gör att de också mår bättre psykiskt, säger Emma Lindeblad.

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Ulrika Ekstam har forskat om special- matematiklärare. Resultaten visar att lärare med hög nivå av upplevd självförmåga använder sig oftare av metoder som kräver väl utvecklade pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper.

Läs fler intervjuer
Konferens
Specialpedagogik 2018

Specialpedagogik 2018

Konferensen för dig som villl fördjupa dig i specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen behandlar både aktuell forskning och praktiska metoder. Notera att konferensen ges på två orter, Stockholm (april) och Göteborg (maj).

Läs mer
Nyheter

Skolverket: Skolan har ett ansvar

Att en elev tvingas stanna hemma tills den börjar ta medicin är inte okej enligt Skolverket. Skolan är till för alla enligt lag.

Skolverket välkomnar rättslig prövning

Jurister vill pröva i domstol om Skolverket bryter mot lagen genom att inte tillåta hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar under nationella proven. ”Bra att det blir klarhet i frågan”, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Skolchefen: ”Ska inte hållas borta någon längre tid

Barn- och utbildningsförvaltningens chef, Lars Kratz, säger att han inte kan uttala sig om en enskild elev, men svarar generellt på SVT:s frågor.

Skolan klarar inte av 7-åriga Sofie – tvingas vara hemma

Sofie, 7 år, har diagnosen adhd som gör att hon har svårt med stimmiga miljöer och lätt får utbrott – vilket stör andra runtomkring henne. Nu har hon inte varit i skolan sedan slutet av november, då skolan säger att man inte klarar av henne.

Specialpedagogen Anna: Jag jobbar för eleven

Jobbet som specialpedagog innebär täta kontakter med kollegor, elevhälsa, föräldrar, BUP och socialtjänst. Arbetet sker på flera nivåer, men med en sak i fokus: ”Jag jobbar för eleven”, säger Anna Ternhag, specialpedagog vid Lillholmsskolan i Stockholm.

SPSM: Börja med specialpedagogik i rätt ände

Specialpedagogiska insatser börjar ofta i fel ände. Det menar Linda Petersson, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Isabelle Axelsson: Låt barn lära sig teckenspråk i skolan

Teckenspråk borde vara ett av de moderna språk som eleverna i grundskolan kan välja. Det skulle vara bra både för hörselnedsatta och hörande. Det skriver Isabelle Axelsson, gymnasieelev på Södra Latin. Intresserad av samhällsfrågor, på DN.Åsikt.

Positivt resultat i Birgittaskolans satsning på pulshöjande aktiviteter

Under höstterminen 2016 deltog elever i årskurs 9 och 10 på Birgittaskolan i Örebro i pulshöjande aktiviteter under lektionstid. Målet med projektet var att se om elevernas kunskapsresultat och hälsa skulle förbättras. Det var första gången den här typen av insats gjordes systematiskt på en specialskola.

De tog hjälp av advokat för att få hjälp inom skolan

Efter att ha kämpat länge för att försöka få en elevassistent till dottern Emilia Andersson, valde Maria Elofsson att anlita en advokat för att få hjälp inom skolans värld.

Miljoner till extra stöd i Norrköpings skolor

Nu föreslår den politiska majoriteten i Norrköping ytterligare 50 miljoner kronor till utbildningskontoret.

Läs fler nyheter
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 5/12!

Nytt nr ute 5/12!

Tema: Inkludering. Stor intervju med Gloria Ray Karlmark. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
Aktuella platsannonser
Fler lediga jobb
Aktuella avhandlingar

Everyday functioning in six year-old children born preterm: From a child perspective towards the child’s perspective

De flesta föräldrar till för tidigt födda barn uppfattar att deras barn har ett gott vardagsfungerande, med goda färdigheter i motorik, kommunikation och interaktion. Det visar Anna Karin Andersson i sin avhandling.

Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

Föräldrar och då särskilt mammor, till barn med funktionsnedsättningar, löper en ökad risk för försämrat psykiskt välmående. Det visar David Norlin i sin avhandling.

Quality and efficacy of early intensive autism intervention : a matter of trust, knowledge, and supervision?

Ulrika Långh har utforskat tidiga insatser och då främst på kunskap, kvalitet och handledning för barn med autism.

The Dynamic Development of Cognitive and Socioemotional Traits and Their Effects on School Grades and Risk of Unemployment”

Skolbarns intelligens väger tyngre än deras socioemotionella förmågor för deras skolresultat, visar Elias Johannesson.

Mathematical abilities and mathematical memory during problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils

Attila Szabo har i sin avhandling undersökt de pedagogiska och organisatoriska metoder kopplade till begåvade elevers matematikundervisning som är rekommenderade av forskningsfältet.

Fler avhandlingar