nytt om specialpedagogik

Lärare ska lära sig mer om adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter

Skolan behöver bli bättre på att möta barn och elever med adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter. Nu inför regeringen nya examensmål i lärarutbildningarna för att säkerställa att studenterna får kompetens om detta på utbildningarna. Beslutet är en del i arbetet med att reformera lärarutbildningen i enlighet med en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Framgångsrikt samarbete mellan Linnéuniversitetet och lärare kring programmering i skolan

Det började i ett par nätverk skapade för att ge lärare i grundskolan möjlighet att utveckla undervisningen inom IT, teknik och programmering. Det slutade med att två av lärarna som deltog fick presentera artiklar om sitt arbete vid den internationella konferensen CTE2020 i augusti.

Skyttes fem råd: Så ska lärare förstå elever med NPF bättre

Alexander Skytte vill hjälpa andra lärare att förstå elever med NPF bättre. I nya boken ”Pojken med extra allt” delar han med sig av sin egen livshistoria och ger tips på hur man stöttar de eleverna som ofta slarvigt stämplas som bråkstakar.

Läs mer Forskning & Utveckling
Fortbildning
Webbkonferens Specialpedagogik för gymnasiet
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 10–19 februari 2021

Webbkonferens Specialpedagogik för gymnasiet

Välkommen till en konferens för dig som möter elever som är i behov av särskilt stöd på gymnasiet! Under tio dagar har du tillgång till sju förinspelade föreläsningar, som låter dig ta del av aktuell forskning och praktiska metoder med fokus på möjligheter och utveckling.

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Elever och lärare har olika syn på matematiksvårigheter

Elever och lärare har olika syn på matematiksvårigheter

Det skiljer stort mellan kommunerna i andelen elever som får F i matematik i årskurs 9, vilket tyder på en stor brist på likvärdighet. Det menar forskaren Ingmar Karlsson vars avhandling mynnar ut i en stark rekommendation att förändra undervisningen i matematik.

Långsiktiga effekter av systematiska språklekar i förskolan

Långsiktiga effekter av systematiska språklekar i förskolan

Systematisk språkträning i förskolan har långtgående effekter, särskilt på barn med läs- och skrivsvårigheter. Det visar Ann-Christina Kjeldsen som forskat om effekter av språklekar i förskola och skola.

Undervisning i matematik vinner på variation

Undervisning i matematik vinner på variation

Elever som är duktiga i matte tycker inte med självklarhet att ämnet är kul. Helena Roos visar i sin avhandling att den personliga relationen mellan lärare har stor betydelse för elevers deltagande och lärande i matematik.

Läs fler intervjuer
Forskning och utveckling

Bedre søvn giver elever med ADHD færre adfærdsmæssige problemer i skolen

Børn med ADHD sover væsentligt bedre, når de har en kugledyne over sig om natten. Det viser dansk forskning offentliggjort i JSciMed Central. Samtidig blev børnenes adfærdsmæssige problemer i skoletiden halveret i de otte uger, børnene deltog i forsøget.

Sexual crime against schoolchildren with disabilities: A nationwide prospective birth cohort study

Påfaldende mange skolebørn med ADHD, autisme eller svag begavelse bliver ofre for et eller flere seksuelle overgreb, viser politiets anmeldelser. Familier med alkoholmisbrug og vold har sværere ved at beskytte børnene imod overgreb.

Målrettet forældreindsats kan give førskolebørn med ADHD bedre livskvalitet

Førskolebørn med ADHD har en dårligere livskvalitet end andre børn, viser forskning. Men deres livskvalitet kan forbedres væsentligt med en målrettet indsats til forældrene. ”På lang sigt kan det have stor betydning for børnenes prognose”, siger forsker Liva Bundgaard Larsen fra Aarhus Universitet til au.dk.

Lika värde nr 2, 2020

Lärmiljön ska fungera för alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga. För att lyckas med det kan man behöva hjälp utifrån. I det här numret av tidningen Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått olika former av stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt utvecklingsarbete.

Adhd och autism vanligt hos barn med långvarig smärta

Om barn har långvarig smärta kan det leda till funktionsnedsättning som påverkar såväl barnet som familjen i stor utsträckning. Nu visar en avhandling av Camilla Wiwe Lipsker från Karolinska institutet att mer än vart fjärde barn som söker vård för långvarig smärta också har neuropsykiatriska symtom som tyder på ADHD eller autism. (s.2)

Nyheter

Förälder anmäler Nytidas resursskola till Skolinspektionen

Idag har Ekot rapporterat om lärare som anmält en resursskola till Skolinspektionen. Nu kan Ekot berätta om föräldrar som anmäler samma skola.

Elever med funktionsnedsættelser klarer sig dårligere på flere parametre

Elever med funktionsnedsættelser opnår lavere gennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven og i de nationale test end deres jævnaldrende. Det viser en ny rapport. Desuden fritages de i højere grad fra afgangseksamen, har højere fravær og oplever flere skoleskift.

Lärarflykt från skola som inte hinner med eleverna

Lärare larmar om att eleverna på en resursskola för barn med olika diagnoser, inte får den undervisning de har rätt till. Hör reportage av Anna-Karin Sivberg. (webb-radio)

Lärare larmar om stora brister på resursskola

Lärare larmar om stora brister på en resursskola för barn med diagnoser som adhd och autism. Ekot har pratat med flera lärare som nyligen lämnat skolan. De säger att eleverna inte får den undervisning de har rätt till. Skolinspektionen har nu inlett en granskning

”Skolverket diskriminerar NPF-elever utan att det syns”

I den akuta situation som råder för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver krafttag göras för att garantera deras lagstadgade rätt till utbildning, skriver Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerförbundet, m.fl.

Våra skolor stärker elevers rättigheter med UNICEF:s modell Rättighetsbaserad skola

Skollagen och läroplanen för specialskolan uttrycker att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med barnets rättigheter. Att arbeta i enlighet med elevers rättigheter är därför redan självklart för oss på specialskolan.

Rise om skolhösten

Vårens undervisning online nådde blandade resultat, vilket kan ha lett till en utbildningsskuld som behöver åtgärdas. Det menar Lars Lingman på Rise.

Distansutbildning på Göteborgsgymnasier fortsätter till årsskiftet

Länge stod gymnasieskolorna i Göteborg tomma. Nu är eleverna tillbaka – men de måste vara färre än normalt. Därför fortsätter distansundervisningen, och nu står det klart att reglerna kommer gälla året ut.

MSB kände till risken med sabotage vid digitala föreläsningar

Flera av Sveriges universitet hade i våras problem med sabotage på digitala möten och föreläsningar på Zoom, och redan då varnade MSB för att det kunde hända.

Stor enkätundersökning: Så säger skolorna i Västra Götalandsregionen att deras distansundervisning har fungerat

Gymnasieskolorna i Västra Götalandsregionen anser sig ha god tillgång till digitala verktyg och resurser, men upplever en utmaning i att få in rättvisande underlag för betyg och bedömning. Grundskolan ser däremot utmaningar i att kunna förse alla elever med ett fullgott digitalt verktyg om de behöver övergå till distansundervisning. Det visar en omfattande kartläggning som nyligen genomförts av Göteborgsregionen (GR).

Läs fler nyheter
Konferenser

Förändringar av höstens konferenser

På grund av rådande läge övergår flera av höstens konferenser till digitalt format. Du som är anmäld till en fysisk konferens flyttas automatiskt över till webbkonferensen och behåller din plats. Vi kontaktar dig personligen för mer information.

Förändringarna gäller alla konferenser som var planerade att genomföras i september och oktober. Läs mer här.

Fortbildning
Skolporten satsar på digitala konferenser

Skolporten satsar på digitala konferenser

I höst storsatsar Skolporten på digital fortbildning. "Vi tror att vår digitala satsning kommer att komma många i skolan och förskolan till nytta", säger Birgitta Hartzell, Skolportens vd.

Läs hela artikeln
Hör Birgitta Hartzell berätta mer om Skolportens digitala konferenser.
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 4/2020 – ute 11 september

Skolportens magasin

Tema: Specialpedagogik. Större barngrupper och mindre resurser – hur ska specialpedagogiken i förskolan hinnas med? Intervju: Författaren och sfi-läraren Sara Lövestam letar efter kreativiteten – både hos sina elever och i sitt eget skrivande.

Läs mer här
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
Läsårstider
När börjar höstterminen?

När börjar höstterminen?

Vi har samlat hela Sveriges grundskolors läsårstider för 2020/2021.

Hitta din kommun
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fjärr- och distansundervisning
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Läs mer
Namn och Nytt

SKR behöver hitta ny chef för skola och arbetsmarknad

Per-Anders Andersson som idag är SKR:s chef för Avdelningen skola och arbetsmarknad ska gå i pension.

Ny förbundsdirektör är utsedd

Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion har tagit beslut att anställa och tillsätta Mats-Peter Krantz som förbundsdirektör.

Erik Renström föreslås bli Lunds universitets rektor

Universitetsstyrelsen har beslutat att föreslå Erik Renström som ny rektor för Lunds universitet 2021 – 2026.

Höganäs får se sig om efter ny utbildningschef

Liselotte Herrlin väljer att som 61-åring gå i pension. Hon har sagt upp sig som utbildningschef och slutar i slutet av februari nästa år.

Lena blir ny rektor för Molla skola och Mörlandaskolan

Ny rektor för Molla skola och Mörlandaskolan i Herrljunga kommun från den fjärde maj är Lena Barber, som närmast kommer från tjänsten som rektor för Innerby förskoleområde.

Skolporten 20 år
Uppdrag: Att göra skillnad

Uppdrag: Att göra skillnad

Skolporten fyller 20 år! Det startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Läs om Skolportens resa sedan starten år 2000.

Läs mer
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Nyhetskategorier
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Chans till Guldäpple

Bäst i Sverige på att använda digitala medel i sin undervisning. Det är kriteriet bakom de tre nomineringarna till Guldäpplet 2020.

Högre särskilt stipendium

Lärarstiftelsen har tilldelat professor emerita Ingrid Carlgren och professor Pernilla Nilsson 2020 års Högre särskilda stipendium. Stipendiebeloppet är på 20 000 kr vardera. De får det för framgångsrika insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området.

Årets finalister till lärarpriset Guldäpplet: Lärare som förnyar lärandet och tar in omvärlden i skola och förskola

Drygt hundra lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2020. Bland dessa har juryn utsett årets finalister, som presenteras i samband med den digitala Bokmässan.

Meet the Global Teacher Prize 2020 Top 50 finalists!

Meet four of our Top 10 Finalists and our Top 50 Finalists for the Global Teacher Prize 2020!

”TrumPeter” prisas för sina pedagogiska musikinsatser

Trumläraren och musikern, Peter ”TrumPeter” Svensson i Karlshamn vann på torsdagen Framtidens Musikpris i kategorin Enastående pedagogisk gärning.

Läs fler