nytt om specialpedagogik

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

Många skolor kämpar hårt för att bli bättre på att inkludera alla elever.  Men vad bör en skola göra för att bli bra på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd.

Professor: Mobilen kan hjälpa elever med adhd

Många har reagerat starkt på DN artiklar om en högstadieklass i Gränna, som fick mer än 2.000 mobilnotiser under en enda lektion. "Men det är inte säkert att ett mobilförbud gynnar elever med adhd," säger Sven Bölte som är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap.

Flera kommuner startar resursklasser

Flera kommuner i Stockholms län startar nu resursklasser för att kunna möta det snabbt ökande antalet elever som behöver särskilt stöd. Norrtälje fördubblar sina resursklasser till hösten.  

Läs mer Forskning & Utveckling
Fortbildning
Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Gymnasieelever i behov av särskilt stöd

Under två dagar fokuserar vi på dig som arbetar på gymnasiet och möter elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär. Välkommen till en alltid lika relevant konferens med fokus på möjligheter!

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Föräldrastöd viktig skyddsfaktor mot beteendeproblem vid adhd

Föräldrastöd viktig skyddsfaktor mot beteendeproblem vid adhd

En hög grad av föräldrastöd minskar risken för barn med adhd att utveckla beteendeproblem. Det visar Matilda Fricks avhandling där hon har kartlagt utvecklingen av självreglering hos barn.

Daglig fysisk aktivitet för elever med NPF ger ökad koncentration och ork

Daglig fysisk aktivitet för elever med NPF ger ökad koncentration och ork

Med dagliga, korta fysiska rörelsepass i klassrummet ökade både energin och glädjen bland eleverna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det visar lärarna Katarina Löf Hagström och Daniel Carlberg samt motorikpedagog Maria Ståhl på Eklidens skola i Nacka. 

Förskolepersonal viktig informationskälla vid utredningar av AST

Förskolepersonal viktig informationskälla vid utredningar av AST

Förskolepersonal kan utgöra en viktig informationskälla när det gäller att identifiera symtom på autismspektrumstörning. Det säger Elisabeth Nilsson Jobs som forskat om styrkor och funktionshinder hos små barn med AST och om förskolans bidrag till det diagnostiska arbetet.

Läs fler intervjuer
Fortbildning
För dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

För dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.

Läs mer och boka plats
Forskning och utveckling

Autism kopplat till kraftigt ökad risk för självmordsbeteenden

Risken för självmordsförsök och självmord är mycket högre bland individer med autismspektrumdiagnos än hos befolkningen i övrigt. Särskilt hög risk har kvinnor som förutom autism även har adhd, visar en studie från Karolinska Institutet.

Skolministeriet: Vad ska bort från skolan?

I tider av lärarbrist och rapporter om stress och press hos både lärare och elever, höjs nu röster som menar att vi behöver tänka om. Istället för att fråga oss vad skolan kan göra mer, bör vi fundera på vad som skulle kunna plockas bort från skolans uppdrag (webb-radio).

Uppror för värdelöshet, eller varning för pedagogisk antifilosofi och diagnossofisteri

Om vi inte har någon gemensam definition av vad ett funktionellt beteende är, kan vi då bestämma vad som är dysfunktionellt? Mattias Nilsson Sjöberg vänder sig mot det han kallar ”diagnossofisteri”, strävan att sätta diagnostiska stämplar.

Vad sa du fröken?

”Vad sa du fröken?” är ett kartläggningsmaterial för bedömning av nybörjarelevers tal och språk. Materialet vänder sig till specialpedagoger med fördjupade kunskaper inom tal och språk, lågstadielärare, förskollärare med flera.

Jakten på dyslexin : Självbild och identitet

Hur bygger man upp sitt självförtroende och slutar att se dyslexi som ett ständigt hinder? Man måste älska sig själv, säger Hanna när vi träffar henne för att prata framtidsdrömmar och identitet. När hon för första gången hörde talas om dyslexi trodde hon att det var en dödlig sjukdom. I programmet träffar vi även prins Carl Philip, som gjort acceptans för dyslexi till sitt uppdrag. Dessutom Olof Wretling som trots, eller kanske tack vare, sin dyslexi numera är en av Sveriges mest anlitade komiker. (webb-tv)

Nyheter

Stor ökning av stöd till studenter med psykisk funktionsnedsättning 

Antalet studenter som har en psykisk funktionsnedsättning och som därför får hjälp med att klara sina studier har ökat stort de senaste åren. Gruppen är nu åtta gånger större jämfört med ett decennium sedan.

”Barn med särskilda behov får inte hjälpen de behöver”

”Enligt den stora, internationella och jämförande TALIS-studien som publicerades 19 juni så uppger hela 23 procent av svenska högstadielärare att elever med behov av särskilt stöd i skolan inte får den hjälp de behöver”, skriver Fredrik Malmberg och Tove Söderqvist Dunkers från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

Uppdraget utvidgas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2020. (pdf)

Bättre möjligheter till stöd i särskild undervisningsgrupp utreds

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven. Utredaren, som har i uppdrag att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, ska nu även analysera hur elever kan få bättre stödinsatser och hur särskolan kan stärkas.

Elever föreslås få stöd i mindre grupper

Elever som behöver extra stöd ska kunna få det i mindre utbildningsgrupper. Det anser regeringen som ger i uppdrag att utreda hur stödinsatser inom skolan kan utvecklas.

Jakten på dyslexin : Högskolan

Att söka till högskolan för en person med dyslexi kan kännas läskigt. Men det finns bra hjälpmedel. Emilia Salmi Sunnerdahl är en gymnasist som siktar mot högskola och en akademisk karriär. Tor Ghai kom inte in på högskolan då han inte fick, eller får, använda talsyntes på högskoleprovet. Idag utbildar han lärare och elever på universitet om studieteknik för dyslektiker. (webb-tv)

Jakten på dyslexin : Skolan och diagnosen

Kan skolan förvänta sig att en elev med dyslexi ska klara skolan på lika villkor som övriga? Hösten 2018 stämmer en 12-årig flicka sin kommun för att hon inte får använda sina hjälpmedel vid det nationella provet. För sju år sedan träffade vi Malin, vars mamma bara trodde dottern var lat. När dyslexidiagnosen kom så öppnades en stor förståelse hemifrån, men skolan förblev tuff. (webb-tv)

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

Många skolor kämpar hårt för att bli bättre på att inkludera alla elever.  Men vad bör en skola göra för att bli bra på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd.

Professor: Mobilen kan hjälpa elever med adhd

Många har reagerat starkt på DN artiklar om en högstadieklass i Gränna, som fick mer än 2.000 mobilnotiser under en enda lektion. ”Men det är inte säkert att ett mobilförbud gynnar elever med adhd,” säger Sven Bölte som är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap.

Greta Thunberg: Om jag inte skolstrejkat hade jag kunnat få A i alla ämnen

Under sitt skolår har niondeklassaren Greta Thunberg satt vuxenvärlden i gungning. Men trots att de senaste två terminerna har fått henne att tala med starkare röst, känner hon sig maktlös. ”Så länge utsläppen ökar har vi inte uppnått någonting”, säger hon.

Läs fler nyheter
Konferenser
Lediga jobb
Alla lediga jobb
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute nu

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning.

Prova på-pris: 2 nr/99 kr!
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Fördjupning
Dags att växa?

Dags att växa?

Funderar du på nytt jobb efter sommaren? Missa inte Skolportens fokussida med nyheter om lön och karriär för dig som är lärare och skolledare!

Till Lön och karriär
Mest läst senaste veckan

Skolforskaren: ”Det finns ingen samlad forskning om effekterna av hemundervisning”

Är hemundervisning bättre eller sämre än vanlig undervisning i en svensk skola? Svaret på den frågan saknas än så länge i forskarvärlden, uppger skolforskaren Martin Karlberg i SVT:s Morgonstudion.

”Inte bara skolk från skolan. Nu krävs flexibla åtgärder.”

”Allt fler gymnasieungdomar mister sitt studiestöd till följd av skolk, enligt ny statistik från Centrala studiestödsnämnden, CSN. De senaste elva åren har andelen kontinuerligt ökat och är nu 8,7 procent av alla elever. Konsekvenserna kan bli förödande, med ökad risk för att drabbas av arbetslöshet, psykisk ohälsa och att hamna hos Kronofogden”, skriver en ledare i Sydsvenskan. 

Regeringens skolsatsning brann inne

Regeringens satsning för att få fler erfarna lärare till skolor i utanförskapsområden har gått trögt. Ett snårigt regelverk har lett till att stora delar av pengarna aldrig betalats ut. Nu ska reglerna lättas.

Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier