nytt om specialpedagogik

Stockholmselever screenas för läs- och skrivsvårigheter

Alla lågstadieelever i Stockholm stads skolor ska testas med ett digitalt verktyg som bygger på artificiell intelligens (AI). Förhoppningen är att inget barn med läs- och skrivsvårigheter ska falla mellan stolarna.

Dålig koll på språkstörda elever

Många kommuner har dålig koll på elever med grav språkstörning, visar en kartläggning i tre län. Nu ska läget i hela landet kartläggas.

Debatt: Elevernas brev till Fridolin: Har du hört talas om särskilt begåvade elever?

De särbegåvade eleverna Lanny och Hanna skriver i ett öppet brev till utbildningsminister Gustav Fridolin om sina erfarenheter av skolan och hur de tycker att den borde fungera i stället. ”Vi vill gärna berätta för dig hur särskilt begåvade elever i Sverige har det. Vissa mår bra och det går bra för dem i skolan. Men inte alla.”

Läs mer Forskning & Utveckling
Konferens
Specialpedagogik 2018

Specialpedagogik 2018

Konferensen för dig som villl fördjupa dig i specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen behandlar både aktuell forskning och praktiska metoder. Notera att konferensen ges på två orter, Stockholm (april) och Göteborg (maj).

Läs mer
Aktuella intervjuer
Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

På gruppnivå mår barn med läs- och skrivsvårigheter inte sämre än andra, vilket tidigare forskning visat. Det vittnar om att skolan blivit bättre på att hjälpa de här eleverna, vilket gör att de också mår bättre psykiskt, säger Emma Lindeblad.

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Ulrika Ekstam har forskat om special- matematiklärare. Resultaten visar att lärare med hög nivå av upplevd självförmåga använder sig oftare av metoder som kräver väl utvecklade pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper.

Läs fler intervjuer
Nyheter

Stockholmselever screenas för läs- och skrivsvårigheter

Alla lågstadieelever i Stockholm stads skolor ska testas med ett digitalt verktyg som bygger på artificiell intelligens (AI). Förhoppningen är att inget barn med läs- och skrivsvårigheter ska falla mellan stolarna.

Friskoler får højere tilskud end nogensinde før

Øget tilskud giver mulighed for at sige ja til elever med særlige behov på friskoler, vurderer forening.

Krönika: Var ödmjuk och se eleven

Diskussionen om inkludering eller inte behöver inte bli ett ideologiskt krondike, om man vet att allt till slut kokar ner till frågor om lärandets innehåll, lärares och elevers drivkrafter och samspelet dem emellan. Det skriver specialpedagogen Marie Gladh i en krönika.

Debatt: Elevernas brev till Fridolin: Har du hört talas om särskilt begåvade elever?

De särbegåvade eleverna Lanny och Hanna skriver i ett öppet brev till utbildningsminister Gustav Fridolin om sina erfarenheter av skolan och hur de tycker att den borde fungera i stället. ”Vi vill gärna berätta för dig hur särskilt begåvade elever i Sverige har det. Vissa mår bra och det går bra för dem i skolan. Men inte alla.”

Dålig koll på språkstörda elever

Många kommuner har dålig koll på elever med grav språkstörning, visar en kartläggning i tre län. Nu ska läget i hela landet kartläggas.

”Stödet till elever med språkstörningar brister”

För elever med språkstörning, som varje dag kämpar för att förstå och uttrycka sig, är det avgörande att skolan har insikt i vad deras funktionsnedsättning innebär och sätter in rätt stöd. Många gör redan det, men det finns också skolor som brister. Det skriver Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Fasta tider visar start och stopp

Det här med klockan och tid är ganska svårt för många elever. En del kan analog tid, en del digital tid, en del kanske kan se på klockan vad den är men kan inte läsa av och säga det. En del kan hel och halv men inte tio i.

Här kan alla hitta takten

Mjukt eller hårt, snabbt eller lojt – rytmer har en märkvärdig förmåga att gå rätt in i kroppen. Förskolan Brandvakten satsar på musik som språk och ett sätt att ta plats i rummet.

När föräldrarna står i vägen

Kan en förälder sätta stopp för en utredning? Och hur bemöter man bäst vårdnadshavare som misstror personalens avsikter? Vi reder ut var gränsen för föräldrarnas makt går.

Hallå där…

… Elisabet von Zeipel, specialpedagog, som nyligen fick priset Skolkurage av organisationen Elevens rätt.

Läs fler nyheter
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 5/12!

Nytt nr ute 5/12!

Tema: Inkludering. Stor intervju med Gloria Ray Karlmark. Prova på-pris: 2 nr/99 kr!

Bli prenumerant
Aktuella platsannonser
Fler lediga jobb
Aktuella avhandlingar

Everyday functioning in six year-old children born preterm: From a child perspective towards the child’s perspective

De flesta föräldrar till för tidigt födda barn uppfattar att deras barn har ett gott vardagsfungerande, med goda färdigheter i motorik, kommunikation och interaktion. Det visar Anna Karin Andersson i sin avhandling.

Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

Föräldrar och då särskilt mammor, till barn med funktionsnedsättningar, löper en ökad risk för försämrat psykiskt välmående. Det visar David Norlin i sin avhandling.

Quality and efficacy of early intensive autism intervention : a matter of trust, knowledge, and supervision?

Ulrika Långh har utforskat tidiga insatser och då främst på kunskap, kvalitet och handledning för barn med autism.

The Dynamic Development of Cognitive and Socioemotional Traits and Their Effects on School Grades and Risk of Unemployment”

Skolbarns intelligens väger tyngre än deras socioemotionella förmågor för deras skolresultat, visar Elias Johannesson.

Mathematical abilities and mathematical memory during problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils

Attila Szabo har i sin avhandling undersökt de pedagogiska och organisatoriska metoder kopplade till begåvade elevers matematikundervisning som är rekommenderade av forskningsfältet.

Fler avhandlingar