nytt om specialpedagogik

”Roligt att samläsa”

Ny rapport från Skolverket visar att elever från gymnasiesärskolan som läser tillsammans med gymnasieskolan blir bland annat bättre förberedda inför arbetslivet. På Hahrska gymnasiet i Västerås har man samläst i flera år.

8 av 10 lärare känner till elever som saknar särskilt stöd

Åtta av tio högstadielärare känner till elever i behov av särskilt stöd som inte får det, visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund gjort.

Ny forskning visar att appar, modern pedagogik och teknologi gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter

I sin avhandling har Emma Lindeblad undersökt kopplingen mellan så kallad assisterande teknik (applikationer i surfplattor) och självbild samt psykisk hälsa hos elever med läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer Forskning & Utveckling
Konferens
Specialpedagogik 2018
  Foto: Samuel Zeller/Unsplash

Specialpedagogik 2018

Konferensen för dig som villl fördjupa dig i specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen behandlar både aktuell forskning och praktiska metoder. Notera att konferensen ges på två orter, Stockholm (april) och Göteborg (maj).

Läs mer
Aktuella intervjuer
Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

Appar stärker elever med läs- och skrivsvårigheter

På gruppnivå mår barn med läs- och skrivsvårigheter inte sämre än andra, vilket tidigare forskning visat. Det vittnar om att skolan blivit bättre på att hjälpa de här eleverna, vilket gör att de också mår bättre psykiskt, säger Emma Lindeblad.

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Lärares upplevda förmåga att undervisa påverkar deras undervisning

Ulrika Ekstam har forskat om special- matematiklärare. Resultaten visar att lärare med hög nivå av upplevd självförmåga använder sig oftare av metoder som kräver väl utvecklade pedagogiska och ämnesspecifika kunskaper.

Läs fler intervjuer
Nyheter

Hver 12. folkeskoleelev bliver testet for ordblindhed

Siden den nationale ordblindetest blev indført, er mere end 18.000 folkeskoleelever blevet vurderet ordblinde.

8 av 10 lärare känner till elever som saknar särskilt stöd

Åtta av tio högstadielärare känner till elever i behov av särskilt stöd som inte får det, visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund gjort.

”Som lärare ska man trolla med knäna”

En undersökning om skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Enligt skollagen har elever i årskurs 7–9 som utretts för särskilt stöd, och bedömts vara i behov av det, rätt att få sådant stöd.

I mötet mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola

Den här rapporten handlar om samläsning – när elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan har integrerad undervisning. Samläsning kan ge elever i gymnasiesärskolan både pedagogiska och sociala utmaningar och förbereda dem bättre för ett arbete efter utbildningen.

”Roligt att samläsa”

Ny rapport från Skolverket visar att elever från gymnasiesärskolan som läser tillsammans med gymnasieskolan blir bland annat bättre förberedda inför arbetslivet. På Hahrska gymnasiet i Västerås har man samläst i flera år.

Lärare: Elever nekas det stöd de behöver för att klara skolan

Åtta av tio högstadielärare känner till elever i behov av särskilt stöd som inte får det, visar en undersökning bland Lärarnas riksförbunds medlemmar. Bristen tycks vara störst i skolor där många elevers föräldrar har låg utbildningsnivå.

Explosionsartad ökning av extra stöd till elever

Kostnaderna för elever som behöver extra stöd ökar explosionsartat i Norrköping. Kommunen hade avsatt 67 miljoner kronor för det här året men det kommer att kosta ytterligare 43 miljoner och landa på 110 miljoner kronor.

Föräldrar larmar om kaos på skolan

En stökig och våldsam miljö, personal som slutar – och en skolledning som inte lyssnar. Nu larmar föräldrar om en ohållbar situation för barnen på Taubeskolan i Eriksberg.

NPF-krav införs på lärarutbildningen

Utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli obligatorisk för lärare. Ett bra regeringsbeslut anser specialpedagogen Daniel Johansson. ”Nu tar vi ett steg i helt rätt riktning”, säger han.

Skadestånd till fasthållne Oscar

Barn- och elevombudet har beslutat att Oscar, som blev fasthållen mot marken av skolpersonal när han gick i trean, ska få skadestånd. Skadeståndet är på 110 000 kronor och är det tredje högsta som någonsin har betalats ut till en elev.

Läs fler nyheter
Magasin Skolporten
Nytt nummer ute 24/10

Nytt nummer ute 24/10

Nästa nummer av Skolportens forskningsmagasin har tema Likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant!
Aktuella platsannonser
Fler lediga jobb
Aktuella avhandlingar

Everyday functioning in six year-old children born preterm: From a child perspective towards the child’s perspective

De flesta föräldrar till för tidigt födda barn uppfattar att deras barn har ett gott vardagsfungerande, med goda färdigheter i motorik, kommunikation och interaktion. Det visar Anna Karin Andersson i sin avhandling.

Mothers and fathers of children with developmental disabilities: Co-parenting, well-being and empowerment

Föräldrar och då särskilt mammor, till barn med funktionsnedsättningar, löper en ökad risk för försämrat psykiskt välmående. Det visar David Norlin i sin avhandling.

Quality and efficacy of early intensive autism intervention : a matter of trust, knowledge, and supervision?

Ulrika Långh har utforskat tidiga insatser och då främst på kunskap, kvalitet och handledning för barn med autism.

”The Dynamic Development of Cognitive and Socioemotional Traits and Their Effects on School Grades and Risk of Unemployment”

Skolbarns intelligens väger tyngre än deras socioemotionella förmågor för deras skolresultat, visar Elias Johannesson.

Mathematical abilities and mathematical memory during problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils

Attila Szabo har i sin avhandling undersökt de pedagogiska och organisatoriska metoder kopplade till begåvade elevers matematikundervisning som är rekommenderade av forskningsfältet.

Fler avhandlingar