Hoppa till sidinnehåll
Bild

Att arbeta med IKT i SO

Publicerad:2013-01-17
John Miller
Skribent:John Miller

Artikel nr 10 2012: Vi reser genom Sverige – Att arbeta med IKT i SO

Sabina Zetterberg
Sabina Zetterberg har skrivit en utvecklingsartikel om IKT i SO.

SO-läraren Sabina Zetterberg hade kört fast i sin undervisning. För att variera sig och göra eleverna mer delaktiga började hon lägga ut elevuppgifter i form av filmklipp på en blogg. Det gjorde undervisningen roligare och klassen mer engagerad.

Varför ville du skriva en artikel?

– Jag kände att jag behövde utveckla min undervisning eftersom jag hade fastnat i det traditionella sättet att läsa varje landskap för sig. Jag ville visa att man på ett enkelt sätt kan variera sin undervisning för att få den roligare. Jag ville också skapa ett elevaktivt arbetssätt där eleverna själva är delaktiga och arbetar med moderna hjälpmedel. Dessutom ville jag fånga upp de elever som behöver en annan infallsvinkel för att tycka att skolämnet är roligt.

Vad handlar artikeln om?

– Hur man med hjälp av moderna medier kan skapa en varierande undervisning. I artikeln skriver jag om hur vi med hjälp av en blogg lägger upp filmklipp som innehåller uppdrag och frågeställningar som eleverna ska söka lösningar på.

Vad har du sett för resultat?

– Jag tycker att klassen blev mer engagerad och att arbetsklimatet förbättrades. Eleverna började jobba spontant utan att jag behövde starta upp dem. Det var en kreativ och positiv stämning när man kom in i klassrummet.

– När någon körde fast i en teknik- eller kunskapsfråga var det alltid någon annan elev som kunde hjälpa sin klasskompis att komma vidare. Det var inte ovanligt att en elev som var svag i traditionella skolämnen hade lösningar på tekniska problem. Jag märkte att den eleven blev lugnare och att självkänsla växte när elevens hjälp efterfrågades. Det är alltid viktigt att känna att man är bra på något, speciellt om man har svårt för ett skolämne.

– Projektet gav möjlighet att diskutera etik, plagiat och upphovsrätt. Det var inte något jag hade planerat när vi startade upp arbetet, men det visade sig nödvändigt under arbetets gång.

– För mig som lärare gav projektet möjlighet att praktiskt omsätta de tankar och teorier jag fått när jag läst litteratur inom området.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Jag söker hela tiden nya arbetssätt för att skapa en varierande undervisning. Det här var inget magiskt, men ett intressant sätt att visa hur man kan arbeta annorlunda. I fortsättningen vill jag väva in fler ämnen i projekten för att få möjlighet att nå fler av läroplansmålen via arbetet med IT.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Under arbetets gång höll jag hela tiden arbetslaget uppdaterat om hur det gick och de plockade delar som passade dem i deras undervisning. En gång per månad träffas hela skolans personal. De mötena inleds alltid med att vi informerar varandra om intressanta projekt som vi arbetar med i klasserna. Jag kommer att berätta om mitt projekt efter föräldraledigheten. Också på Kvalitetsdagen, då Fjädern-priset delas ut, kommer jag att berätta om projektet.

Gunilla Nordin

Sabina Zetterberg är utbildad grundskollärare 1-7 i svenska, samhällsvetenskapliga ämnen, bild och matematik. Hon arbetar på Igelboda skola i Nacka.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev