Att utforma ett kreativt landskap

Artikel nummer 5 2010: Att utforma ett kreativt landskap. Ett utvecklingsarbete av miljön för barn i åldrarna 1-3 år.

För att kunna ge barnen fler utmaningar och upprätthålla deras inneboende nyfikenhet har vi i miljön skapat ett kreativt landskap där alla barn mellan 1-3 år på förskolan samspelar med varandra. Genom ett förhållningssätt inspirerat av Reggio Emilias filosofi där miljö, samspel mellan barn och vuxna samt reflektion och dokumentation är tätt ihopknutna, har vi på ett naturligt sätt även kunnat utvärdera utvecklingsarbetet. Bland annat har vi sett att de små mötesplatserna, där samspel och förhandling mellan barnen uppstår, bidrar till att pedagogerna i högre grad kan verka medforskande. Vi har även noterat att innehållet i verkstäderna är dynamiskt och att barnen har inflytande över utformning och material.

Karin Mattsson är lärare för de yngre åldrarna i matematik, läs- och skrivinlärning samt svenska som andraspråk.

Epost: karin.mattsson@nacka.se 

Mimmi Adolfsson är ateljérista och lärare för de yngre åldrarna i matematik och läs- och skrivinlärning

Epost: mimmi.adolfsson@nacka.se

Sidan publicerades 2010-05-06 21:52 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:22 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny metod utvecklar förståelse i matematik

Barn som redan i förskoleåldern utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som också prövat ut olika metoder för undervisning i matematik.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Psychological theory may help boost student engagement

A psychological theory developed in the 1970s and 1980s may hold the answer to engaging students in classroom lessons. Erika Patall, associate professor of education and psychology, says research supports the theory as a teaching strategy focused on autonomy, competence and relatedness.

Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Sociala medier kan vara förklaringen till lästrenden bland unga

En undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att lästrenden har vänt. Unga vuxna läser mer än tidigare. En förklaring kan vara att böckerna diskuteras på sociala medier.