Hoppa till sidinnehåll
Språkutveckling

Bilder ökar motivationen i komvux som anpassad utbildning

Publicerad:18 januari
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Annika Drougge och Fredrik Morin.

Bilder kan skapa ett gemensamt språk på lika villkor. Det visar Annika Drougge och Fredrik Morin som skrivit en utvecklingsartikel om stillbilden som verktyg i språkundervisning inom komvux och sfi som anpassad utbildning.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Vi är två lärare som forskar och tänker att andra lärare säkert kan vara intresserade att ta del av våra resultat. En utvecklingsartikel är ju ett utmärkt sätt att nå ut. Det finns heller inte särskilt mycket skrivet och forskat inom det område som vi undersökt.

Vad handlar artikeln om?

– Övergripande om hur stillbilder kan användas I språkundervisning inom komvux som anpassad utbildning och anpassad sfi. Artikel bygger på intervjuer och en forskningscirkel med sex lärare inom ovan nämnda undervisningsformer. Lärarna har regelbundet arbetat med reflektionsverktyg och matriser som vi författare tagit fram, och som syftar till att utveckla användningen av stillbilder i den anpassade språkundervisningen. Projektet pågick i två och ett halvt år.

Allt eftersom sågs elevernas olika tolkningar av bilder som en berikande språklig aktivitet istället för ett problem.

– Att bilder gick från att ha en underordnad roll i undervisningen till att få en mer framträdande och framför allt mer mångsidig funktion för att stärka elevernas språkutveckling. Både vi och lärarna upptäckte att bilder kan bidra till mångt mer än vad vi tidigare insett. Bilder används vanligtvis för att förklara ord eller begrepp, oftast väljer läraren bilder som är illustrativa.

– I projektet såg vi hur elevernas delaktighet ökade när de själva fick skapa eller leta efter bilder på internet som de sedan använde för att förklara eller berätta något för läraren eller klassen. Genom att eleverna blev mer aktiva hände något med deras språkutveckling. Det här innebar också att lärarna blev bättre på att bedöma elevernas språkutveckling.

– Allt eftersom sågs elevernas olika tolkningar av bilder som en berikande språklig aktivitet istället för ett problem. Något vi tydligt såg ökade motivationen hos eleverna inom sfi var när vi använde bilder från olika länder och kulturer som de kände igen och var del av. Uppskattat bland eleverna var också att skicka bilder, via mejl eller sms till varandra, som ett sätt att kommunicera. Här märkte vi hur bilder kan skapa ett gemensamt språk på lika villkor och utjämna olika språkliga förutsättningar och utjämna olika språkliga förutsättningar.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Att som erfarna lärare systematiskt få arbeta med utveckling och reflektera tillsammans med kollegor har varit oerhört lärorikt och vi har båda insett att vi fortfarande har hur mycket som helst att lära. Genom att skriva artikeln har vi fördjupat våra kunskaper. Samtidigt konstaterar vi att det viktigaste för att få en varaktig utveckling är ett gott kollegialt samarbete, med utrymme för reflektion och lärande.

Hur för ni ert arbete vidare på er arbetsplats?

– Vi sprider det så fort vi får tillfälle, vid kollegiala sammankomster på olika nivåer. Alla sex lärarna som deltog i projektet arbetar ju här på samma skola, vilket i sig innebär en spridning av kunskaperna. Vuxpedagog Stockholm och ett nystartat forskningsnätverk inom Stockholms stads vuxenutbildning är andra forum som vi för vårt arbete vidare i.

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev