Hoppa till sidinnehåll
Motivation/Grit

Bok för reflektion ökar motivation

Publicerad:2023-11-27
Uppdaterad:18 januari
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander

En reflektionsbok som följer eleverna från årskurs 4 till 6 ökar motivationen. Det ser Helena Häger, lärare på Järla skola i Nacka och som skrivit en artikel om ett systematiserat sätt att få elever att reflektera över sitt lärande.

Helena Häger

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

– Främst för att jag ville utmana mig själv men också för att jag hoppades att skrivandet skulle innebära att mitt arbete utvecklades. Att skriva en artikel innebär ju att få tid att reflektera och på ett djupare plan granska sitt sätt att arbeta.

Vad handlar artikeln om?

Övergripande hur man kan arbeta med reflektion tillsammans med elever. Artikeln beskriver hur jag arbetar med en så kallad reflektionsbok från årskurs 4 till 6. Boken, med hårda pärmar och titeln ”Mitt lärande” följer elever under tre år. Med mer eller mindre jämna mellanrum och utifrån mina instruktioner skriver eleverna själva ned tankar och funderingar om sitt lärande: hur lär du dig, när lär du dig, vad är du nöjd med och vad vill du träna mer på. I årskurs 4 används boken relativt ofta, just för att få in en rutin kring att tänka kring de här frågorna.

– Artikeln bygger på enkäter samt intervjuer med elever i årskurs 6, som alltså har använt reflektionsboken sedan de gick i fyran. Mina frågor har handlat om huruvida de upplever att boken har varit till nytta för deras lärande och i så fall hur.

Vilka resultat har du sett?

– Framför allt ser jag att reflektionsboken har medfört en ökad motivation bland eleverna, inte minst bland killar. Exakt vad som bidrar till det är svårt att svara på, förmodligen spelar flera faktorer in, men mönstret är tydligt. Genom att stanna upp, prata om lärandet och fundera en stund blir det mer konkret för eleverna vad de kanske behöver lägga mer tid på men också vad som fungerar bra och inte minst vad de kan påverka själva. Det i sig skapar motivation.

Genom att prata om lärandet och fundera en stund blir det mer konkret för eleverna vad de kanske behöver lägga mer tid på.

– Det reflektionsboken bidrar till är att skapa systematik och kontinuitet i reflekterandet, det blir gjort! Som lärare vet jag att man gärna säger till sina elever att ”läs igenom en gång till så att du är nöjd”.  Men de uppmaningarna leder sällan någonstans, för det händer inget inom eleven. Reflektionsboken hjälper eleverna att få syn på vad som faktiskt menas med att ”läsa igenom och känna om man är nöjd”. Boken är också ett bra verktyg för mig som lärare eftersom den påminner mig om att avsätta tid till att reflektera.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Jag har arbetat med reflektionsbok i närmare tio år nu, och visst tar det tid, framför allt handlar det om för- och efterarbete. För att eleverna ska få träna på reflektion ger jag dem korta och tydliga frågor samt oftast även ”börjor” på olika svar. Viktigt är också att ge eleverna återkoppling genom att läsa vad de skriver i sina böcker. I klassrummet tar reflektionstiden inte mer än 15-20 minuter och den tiden är väl investerad, tycker jag.

– I arbetet med artikeln fick jag syn på hur jag skulle kunna utveckla arbetet genom att strukturera det ännu mer, särskilt i de senare årskurserna där jag tror att eleverna skulle kunna utmanas lite mer med djupare och kanske lite knepigare frågeställningar. Dessutom märkte jag att jag kunde förtydliga skillnaderna mellan årskurserna. Eleverna skulle också kunna följa upp sina egna reflektioner och så att säga reflektera kring dem igen.

Hur för du ditt arbete vidare på din arbetsplats?

– I mitt arbetslag har vi reflektionsböcker. Jag har också haft workshops här på skolan och vet att några kollegor arbetar på liknande sätt. Men läraryrket är i mångt ett individuellt arbete och det kan vara svårt ibland att sprida nya idéer.

Helena Häger är lärare i svenska/samhällsorienterade ämnen på Järla skola i Nacka

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev