Brobygge mellan universitet och gymnasieskola

Artikel nr 8 2010: Brobygge mellan universitet och gymnasieskola. Om ett samarbets- och nätverksprojekt i ämnet tyska

Syftet med projektet har varit att öka elevantalet på högre språksteg samt att ge ungdomar en inblick i vetenskapligt arbete och tänkande genom att erbjuda dem en möjlighet att resonera

utifrån teoretiska begrepp och känna på den akademiska miljön. Syftet har också varit att inom ramen för samarbetsprojektet mellan gymnasiet och universitetet föra en aktiv dialog mellan lärare på olika stadier och mellan lärare på olika gymnasieskolor om utbildning, förväntningar och krav inför fortsatta studier på akademisk nivå. Det intensifierade samverkansprojektet mellan olika gymnasieskolor och Stockholms universitet har medfört en fördubbling av elevantalet på de högre stegen på Nacka Gymnasium.

Ewa Baedecke Yllner är gymnasielärare i tyska och svenska på Nacka gymnasium och tjänstgör i arbetslaget Utland och Juridik. Hon har bott och arbetat i Tyskland och studerat i Frankrike. På Nacka Gymnasium är hon språkkoordinator, vilket betyder att hon måste vara uppdaterad med den senaste språkforskningen. Arbetet innebär bl. a. att hon anordnar studiedagar för lärare i moderna språk på Nacka Gymnasium och att hon för en aktiv dialog med Stora grundskolans lärare i Nacka kommun.

E-post: ewa-katharina.baedecke@nacka.se

Sidan publicerades 2010-08-15 22:19 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:20 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.