Coachande och hälsofrämjande arbetssätt

Artikel 7 2009: Coachande och hälsofrämjande arbetssätt. Ett pedagogiskt verktyg för att nå maximal utveckling och ett stimulerat lärande

Syftet med artikeln är att beskriva hur vi på KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningscenter i Nacka, arbetar coachande och hälsofrämjande med våra vuxenstuderande. Artikeln belyser hur studier inom vuxenutbildning kan individanpassas, genom att utgå från de studerandes tidigare erfarenheter och nuvarande förutsättningar. Vi har granskat skolans styrdokument och litteratur om lärande, hälsa och coachning och utifrån teorier om detta praktiserat, utvärderat och processat fram ett coachande och hälsofrämjande arbetssätt. Arbetssättet har resulterat i att de studerande enligt skolans utvärderingar, upplever ett stimulerande och lustfyllt lärande. De upplever att de har möjligheten att påverka vad som händer under utbildningen och att utbildningen är meningsfull.

Maria Ståhl är idrottslärare och arbetar som lärare och coach på Barn- och fritidsprogrammet på KompetensUtvecklingsinstitutet i Nacka. Hon arbetar även med att utbilda lärare i Idrott och Hälsa vid Lärarhögskolan i Stockholm.

E-post: maria.stahl@kui.se

Anne Koponen arbetar som lärare och coach på Hälsa och friskvårdslinjen på KompetensUtvecklingsinstitutet i Nacka.

Hon arbetar även som coach för arbetssökande. E-post: anne.koponen@kui.se

Sidan publicerades 2009-07-09 13:15 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:25 av


Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
When ‘Careless Mistakes’ Aren’t: Dyscalculia, Math Anxiety, and Learning Strategies That Help

Math is hard. Dyscalculia, a math learning disability, can make learning and calculating numbers downright painful. Persistent difficulties with math can also lead to intense overwhelm and feelings of academic dread, also known as math anxiety.

Irena Makower: ”De med perfektionistiska personlighetsdrag blir väldigt utsatta”

När idealet är att vara perfekt kan stress, ångest och psykisk ohälsa bli följden. Prestationen blir som en beroendeframkallande drog. Forskning, som den psykologen Irena Makower arbetar med, visar att det bästa sättet att möta detta är att samtala i klassrummet om bland annat drivkrafter.

Ny kunskapssammanställning om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

Nu finns en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning. Den visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer olovlig frånvaro än elever utan funktionsnedsättning.

Alla ska förstå utmaningen

Spännande forskningsintroduktion­ om vikten av specialpedagogisk ­flerstämmighet i förskolan, skriver Veronica Ferm i en bokrecension.

Forskningsutblick: Upplevd stress hos barn och unga med adhd

Att vuxna med adhd ofta upplever höga stressnivåer har tidigare påvisats i forskning. Men hur upplever barn och ungdomar med adhd stress? I ett antal artiklar skrivna av forskare från Uppsala universitet har barnens perspektiv lyfts, och det framkommer att barn och ungdomar med adhd upplever stress i högre grad än jämnåriga barn utan adhd.