Coachande och hälsofrämjande arbetssätt

Artikel 7 2009: Coachande och hälsofrämjande arbetssätt. Ett pedagogiskt verktyg för att nå maximal utveckling och ett stimulerat lärande

Syftet med artikeln är att beskriva hur vi på KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningscenter i Nacka, arbetar coachande och hälsofrämjande med våra vuxenstuderande. Artikeln belyser hur studier inom vuxenutbildning kan individanpassas, genom att utgå från de studerandes tidigare erfarenheter och nuvarande förutsättningar. Vi har granskat skolans styrdokument och litteratur om lärande, hälsa och coachning och utifrån teorier om detta praktiserat, utvärderat och processat fram ett coachande och hälsofrämjande arbetssätt. Arbetssättet har resulterat i att de studerande enligt skolans utvärderingar, upplever ett stimulerande och lustfyllt lärande. De upplever att de har möjligheten att påverka vad som händer under utbildningen och att utbildningen är meningsfull.

Maria Ståhl är idrottslärare och arbetar som lärare och coach på Barn- och fritidsprogrammet på KompetensUtvecklingsinstitutet i Nacka. Hon arbetar även med att utbilda lärare i Idrott och Hälsa vid Lärarhögskolan i Stockholm.

E-post: maria.stahl@kui.se

Anne Koponen arbetar som lärare och coach på Hälsa och friskvårdslinjen på KompetensUtvecklingsinstitutet i Nacka.

Hon arbetar även som coach för arbetssökande. E-post: anne.koponen@kui.se

Sidan publicerades 2009-07-09 13:15 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:25 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 14 december!

Nytt nr ute 14 december!

TEMA: Utveckla undervisningen! Så lär sig eleverna bäst, enligt forskningen. INTERVJU: Ebba Hildén vill lyfta förskollärares ledarskap.

Prova på-pris! 2 nr/99 kr!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Bra förskola avgörande för välfärdssamhället

Förskolan klarar inte att leva upp till skollagens krav på likvärdighet, larmar Sven Persson, seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet.

Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful

Lockdown has shown how complementary digital learning can be to in-person schooling.

På väg mot en innovationsstrategi som möter verklighetens krav

Det övergripande målet i Academedias strategiska ramverk, Färdplan 2023, är att vara ett utbildningsföretag som är marknadsledande inom områdena lärande, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Huvudvärk och nedstämdhet – stress i skolan ökar psykisk ohälsa hos unga

Sociala påfrestningar i skolan och hemma kan påverka den psykiska ohälsan hos unga, visar en ny avhandling av Victoria Lönnfjord, doktor i socialt arbete vid Karlstads universitet. ”Det gäller ju sociala påfrestningar i skolan, men också relaterat till familjen och individen själv och hur det här associeras till psykosomatiska besvär”, säger hon.

Global emergency remote education in secondary schools during the COVID-19 pandemic

This work has given us the opportunity to review an area of evidence in depth and explore an issue fully from a number of angles. Our intention is that the review is a resource for those with interest and need in learning more about how online and distance learning occurred during the COVID-19 pandemic, providing insight and guidance for future periods when teaching and learning have to take place online. (pdf)