Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Delaktighet skapar engagemang kring hållbarhet i förskolan

Publicerad:30 april
Uppdaterad:2 maj
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Sofie Spångberg och Susanna Fors.

Grundbulten för undervisning kring hållbarhet i förskolan stavas delaktighet och inflytande både för barn och medarbetare, konstaterar förskollärarna Sofie Spångberg och Susanna Fors i sin utvecklingsartikel. Artikeln har skrivits inom ramen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Hållbar förskola.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– För att vi vill dela med oss av våra erfarenheter och resultat. Att skriva var också ett sätt att dels fördjupa och förankra vårt arbete kring undervisning i förskolan, dels utmana oss själva i vår profession.

Vad handlar artikeln om?

– Den bygger på ett treårigt aktionsforskningsprojekt om förskolans pedagogiska undervisning kring hållbar utveckling. Artikeln beskriver hur vi utifrån både barnens och arbetslagets inflytande och delaktighet utvecklat arbetssätt som möjliggör för barnen att få gå till handling och undersöka sina frågor. I det här projektet handlade det om att hitta vägar för att rädda fåglar från att äta skräp och dö. I artikeln gör vi nedslag i projektarbetet och beskriver processen samtidigt som vi diskuterar vad undervisning i förskolan är. Vad blir meningsfullt för barnen, vilka didaktiska verktyg och undervisningsstrategier stödjer det arbetet?

Det var väldigt tydligt att barnen hela tiden försökte se till fåglarnas bästa. Barnen vände och vred, diskuterade och tänkte om i sitt arbete med att rädda fåglar.

Vilka resultat har ni sett?

– Den viktigaste aspekten för få till undervisning om hållbarhetsfrågor i förskolan är att barnens infallsvinklar tas tillvara. Inte minst för att de då har lättare att se saker utifrån olika perspektiv. Det var väldigt tydligt att barnen hela tiden försökte se till fåglarnas bästa. Barnen vände och vred, diskuterade och tänkte om i sitt arbete med att rädda fåglar.

– Men för att lyckas fullt ut måste alla i arbetslaget vara delaktiga. Det i sin tur kräver att det redan från start finns en gemensam riktning och målsättning inom arbetslaget. I vårt fall hade vi redan tidigare arbetat mycket med reflektion och att bli just ”ett arbetslag” i samband med att två förskoleavdelningar slogs samman.

– Utöver både barnens och medarbetarnas delaktighet och inflytande såg vi hur den pedagogiska miljön stärker och stöttar processen. Det gjorde vi genom att sätta upp bilder på fåglar som inspiration men arbetade också mycket med teckningar, konstruktioner och modeller som barnens själva tillverkade. Kort sagt, ladda miljön med olika uttryckssätt som stärker temat.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi har arbetat på det här sättet i flera år och genom artikeln har vi förankrat det än djupare både i oss själva och verksamheten som helhet. Något som blivit ännu tydligare är vikten av delaktighet och nödvändigheten att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor.

Hur för ni ert arbete vidare på er arbetsplats?

– Vi har berättat om vårt arbete internt inom vår enhet men också blivit inbjudna och föreläst på Reggio Emilia institutets dialogdagar, Nynäshamns kommun samt OMEP, Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, som är en politiskt- och ekonomiskt obunden organisation med syfte att sammanföra olika yrkesgrupper som arbetar för de yngre barnens bästa. 

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev