Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Dokument för lektionsplanering underlättar elevers studier

Publicerad:2022-12-02
Uppdaterad:2023-01-10
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander

Utveckla skolan nummer 7/2022: Planera tillsammans En studie om betydelsen av lärares samverkan i planeringen av utbildning.

Ylva Broman.

Ett gemensamt planeringsdokument för alla lärare ger eleverna en bättre översikt och minskar skolstressen. Det visar Ylva Broman som skrivit en artikel inom serien ”Utveckla skolan” om ett förändringsarbete kring lektionsplanering vid YBC gymnasieskola i Nacka.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

– Främst för att jag vill sprida det här sättet att arbeta på eftersom vi sett så goda resultat. Det innebär just inget merarbete och är enkelt att implementera. Min förhoppning är inspirera fler skolor att arbeta på liknande sätt.

Vad handlar artikeln om?

– Den beskriver ett förändringsarbete kring lektionsplanering vid YBC gymnasieskola i Nacka. Konkret handlar det om att alla lärare använder ett gemensamt digitalt planeringsdokument i syfte att skapa en översikt över undervisningsinnehåll och examinationer i alla ämnen. Upprinnelsen till det hela var att jag såg att många elever hade svårt att planera sina studier då de tyckte det var svårt att få överblick över sina kurser och examinationer. Alla lärare gjorde på lite olika sätt och la sin planering på olika ställen. Det här skapade en hel del problem inte minst för eleverna, då många hade svårt att hitta och hålla ordning på de olika planeringarna och ibland krockade prov i olika ämnen med varandra, vilket krånglade till det för oss lärare. Med ett gemensamt planeringsdokument kunde sådana problem enkelt undvikas. Men min tanke var också att inspirera till mer samarbete och ämnesövergripande undervisning genom att vi lärare fick inblick i varandras undervisning.

– Under läsåret 2020/2021 införde jag ett planeringsdokument i min egen mentorsklass. Det innebar att alla lärare som undervisade klassen planerade tillsammans i ett gemensamt dokument, och vi såg omedelbart goda resultat. Inför läsåret 2021/2022 beslutade rektorerna att gemensam planering skulle införas på hela skolan.

Vilka resultat har du sett?

– Efter den första terminen med det gemensamma planeringsdokumentet gjorde vi en enkät med både lärare och elever på skolan och resultaten var mycket positiva. Eleverna pekade framför allt på var att deras hemarbete blivit betydligt enklare att planera, de fick helt enkelt mycket bättre koll på sina olika kurser. En stor andel av eleverna kände sig också mindre stressade. Vissa lärare har tyvärr inte prioriterat eller velat arbeta enligt de här nya rutinerna. Tydligt är att eleverna är mer positiva i de klasser där alla lärare använder sig av dokumentet.  

– Oerhört positiva är också elevhälsan. Genom att tydligt kunna se vad varje enskild elev har på sin agenda kan elevhälsan enklare se vilka de eventuella problemen är och stötta eleverna där de bäst behöver det. Ytterligare en poäng med det gemensamma planeringsdokumentet är att det är öppet och tillgängligt för alla, såväl skolpersonal som elever, vårdnadshavare, läxhjälpare och andra som behöver ta del av elevens skolarbete.

Bland oss lärare upplever jag en större sammanhållning kring klasserna, vi kommunicerar mer om undervisningsinnehåll och hur vi kan skapa bättre struktur kring examinationer.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Det är mycket enklare att stötta eleverna idag, jag märker också att färre elever behöver hjälp med att strukturera sina studier. Bland oss lärare upplever jag en större sammanhållning kring klasserna, vi kommunicerar mer om undervisningsinnehåll men också om hur vi kan skapa bättre struktur kring examinationer.

Hur för du ditt arbete vidare på din arbetsplats?

– De flesta lärare på skolan använder sig av planeringsdokumentet och vi märker att det fungerar bättre och bättre. För att det ska fungera optimalt bör förstås alla lärare använda sig av dokumentet, det finns fortfarande några som inte gör det. Det är alltid svårt att implementera nya rutiner och jag kan förstå att många upplever det som ytterligare en börda på en redan pressad arbetssituation. Min förhoppning är att vi med tiden får med oss alla lärare eftersom det skulle gynna eleverna.

Ylva Broman är gymnasielärare i svenska och historia på YBC Nacka.

Utveckla skolan nr 7/2022

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev