2010-11-26 22:57  1412 Dela:

Eget utforskande påverkar lärandet

Artikel nr 11 2010: Arbetsböcker i förskolan. Projekt ”Racerbilar” för barn 2-4 år.

Vårt syfte med projektet Racerbilar var att utgå från barnens intressen, att få göra en arbetsbok som skulle lyfta fram deras tankar, idéer, reflektioner, deras matematiska tänkande och utveckla deras förmåga att göra egna dokumentationer. Vi ville att barnen skulle kunna påverka sitt lärande genom sitt eget utforskande. Genom att barnen använde sig av sin egen dokumentation kunde de komma till olika problemlösningar. Resultatet blev en arbetsbok där ritningar, barnens tankar, arbetsbeskrivningen och foton av det löpande arbetet samlades. Barnen skulle på ett konkret sätt kunna följa sin process från början till slut.

Författare: Annika Johansson och Helena Duncan, förskollärare på Bågens förskola, Saltsjö -Boo.

Sidan publicerades 2010-11-26 22:57 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:18 av


Relaterat

Tingen bestämmer vardagen

I ”Barn, linjaler och andra aktörer: Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och materialitet i förskola/skola” visar Karin Hultman hur möbler, arbetsmaterial och leksaker i pedagogiska praktiker kan förstås som aktiva aktörer och medproducenter i barns vardag.

Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Vilken skola vill vi ha?

I Sverige har vi backat från inkludering som politiskt mål, medan andra länder ser inkludering som ett sätt att motverka extremism och polarisering i samhället. Det menar Gunnlaugur Magnússon, docent och utbildningsforskare vid Uppsala universitet, som intervjuas i Skolportens magasin.

Konkret digitalisering

Skapandet av en tillgänglig lärmiljö är det viktigaste syftet med digitaliseringen, enligt författarna av boken Digitala möjligheter – i en lärmiljö för alla. 

”Både katederundervisning och elevcentrering fungerar”

Katederundervisning och elevcentrerad undervisning ställs ofta mot varandra. I en ny forskningssammanställning visar Skolforskningsinstitutet att dessa perspektiv kan vara mer eller mindre lämpliga i olika undervisningssituationer och för olika elever i en och samma klass.

Stresstudie på skolbarn: alla skulle må bra av att varva ner

Stressen dyker upp lite varstans. Över att inte hinna i tid, inte prestera tillräckligt bra, inte kunna hantera kompisrelationerna. Distriktssköterskestudenterna Alexandra Warghoff och Sara Persson lät skolbarnen själva beskriva stressen, och nu är orden och tankarna publicerade i en internationell tidskrift.

Är du lönsam, lille vän?

Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.