Elever skriver på Wikipedia: Om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt

Artikel nummer 6 2016: Elever skriver på Wikipedia: Om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt

Under sex veckor ägnade Gunnel Thydells elever på Nacka gymnasium svensklektionerna åt att producera artiklar för det webbaserade uppslagsverket Wikipedia. Nu har hon skrivit en utvecklingsartikel om projektet, som gav eleverna mersmak.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

– Jag hade fått till ett bra och lärorikt projekt med Wikipedia och tycker att fler lärare ska få möjligheten att jobba med sajten. Jag gillar den här dela-kulturen som folkbildningstanke. Kunskapen når många.

Vad handlar artikeln om?

– Eleverna fick under sex veckor skriva artiklar om något de var intresserade av. Det enda kravet var att det skulle finnas trovärdiga källor. De kunde välja att skriva helt nya artiklar, utöka befintliga eller fortsätta med så kallade stubbartiklar (ännu inte påbörjade artiklar). De flesta började leta bland stubbartiklar.

Projektet genomfördes på svensklektionerna på naturvetenskapliga programmet i årskurs tre. Gunnel Thydell tog hjälp av två skolbibliotekarier, en utbildningsansvarig på Wikimedia, och en yngre elev på skolan som jobbat aktivt med Wikipedia.

– Jag stöttade eleverna i deras processer, särskilt Wikipedias gränssnitt tog en stund att ta sig in i. Inledningsvis läste eleverna utvalda artiklar på Wikipedia, och vi diskuterade kvaliteter. De läste också forskningsartiklar. Eleverna hjälpte verkligen varandra, det blev som ett stort grupparbete. Och de gillade att de fick respons på Wikipedia, att det var på riktigt.

Vilka resultat har du sett?

– De allra flesta gjorde väldigt bra ifrån sig. En del skrev långa artiklar, andra läste desto mer. Det blev åtta nya artiklar och 58 sidor ny text. Eleverna fick verkligen utveckla det vetenskapliga och källkritiska förhållningssätt som man behöver inför högre studier.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Jag har berättat hur jag jobbat. Nu klurar vi på hur vi ska använda Wikipedia när eleverna skriver sina gymnasiearbeten framöver.

Av Hanna Nolin

Gunnel Thydell är gymnasielärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium och arbetar också med skolutveckling i Nacka kommun.

E-post: gunnel.thydell@nacka.se

Sidan publicerades 2016-04-19 07:00 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2016-05-16 15:34 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Teaching and Learning Podcasting through Blogging

Peter Bergström and Krister Lindwall: "Teaching and Learning Podcasting through Blogging".

Elever saknar verktyg för källkritik

Skolan måste ge eleverna verktyg för att bättre värdera källors trovärdighet, visar en ny utvecklingsartikel. Många elever ansåg exempelvis att kvällstidningar var en betydligt mer tillförlitlig källa än Fass, som nästan ingen hade hört talas om.

Elever skriver på Wikipedia: Om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt

Vad kan elever lära sig genom att skriva och publicera artiklar på Wikipedia? Läraren Gunnel Thydell beskriver i denna utvecklingsartikel hur eleverna ökade sin informationskritiska kompetens genom att söka information, läsa vetenskaplig text samt bearbeta och producera egna texter.

Forskningscirkeln blev ett nytt verktyg för skolutveckling

En forskningscirkel gav tre lärare möjlighet att studera vad som hände i skolans korridor i anslutning till lektionsstart. Det blev ett kraftfullt verktyg för att beforska den egna verksamheten, men också för upptäcka områden som behövde utvecklas och stärkas, berättar lärarna Åsa Bellskog, Liselotte Malmberg och Lena Källman.

Muntlig kamratbedömning aktiverade eleverna

Mer aktivitet på lektionerna och bättre kunskapsresultat. Att arbeta med muntlig kamratbedömning i engelska bland tre sjuor gav goda resultat. "Arbetssättet tar tid i början, men det är absolut väl investerad tid", säger läraren Karin Isaksson, Ribbaskolan.

Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Magasin Skolporten
Likvärdig skola

Likvärdig skola

Senaste numret av Skolportens forskningsmagasin har tema likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Läs mer och bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Falun följer den skotska vägen

En modell från Skottland hjälper Falun till ett strukturerat samarbete kring barn i behov av stöd.

Rektors pedagogiska ledarskap – En studie om förutsättningar, realisering och förmåga

Syftet med licentiatuppsatsen är att försöka besvara frågan om vad rektors pedagogiska ledarskap innebär för rektor och hur detta kommer till uttryck i ”reflektioner, uppfattningar och föreställningar” om uppdraget samt i deras föreställningar om betingelser för ledarskapet. (pdf)

Ny forskning kan göra skillnad för förskolebarn som har svenska som andraspråk

På förskolan Stallet i Trollhättan har i stort sett alla barn svenska som andraspråk. Hur väl de lyckas lära sig det svenska språket får stor betydelse för deras framtida studier och integrering i samhället. Tillsammans med forskare från Högskolan Väst har ny kunskap utvecklats.

Skolforskningsinstitutet: Smala digitala resurser gör nytta i matte

Digitala lärresurser med tydligt fokus kan höja kunskaperna i matematik, visar en stor utvärdering. Men när det gäller stora kurspaket ses ingen skillnad mot annan undervisning.

Ny forskning visar att appar, modern pedagogik och teknologi gynnar barn med läs- och skrivsvårigheter

I sin avhandling har Emma Lindeblad undersökt kopplingen mellan så kallad assisterande teknik (applikationer i surfplattor) och självbild samt psykisk hälsa hos elever med läs- och skrivsvårigheter.