Elever skriver på Wikipedia: Om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt

Artikel nummer 6 2016: Elever skriver på Wikipedia: Om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt

Under sex veckor ägnade Gunnel Thydells elever på Nacka gymnasium svensklektionerna åt att producera artiklar för det webbaserade uppslagsverket Wikipedia. Nu har hon skrivit en utvecklingsartikel om projektet, som gav eleverna mersmak.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

– Jag hade fått till ett bra och lärorikt projekt med Wikipedia och tycker att fler lärare ska få möjligheten att jobba med sajten. Jag gillar den här dela-kulturen som folkbildningstanke. Kunskapen når många.

Vad handlar artikeln om?

– Eleverna fick under sex veckor skriva artiklar om något de var intresserade av. Det enda kravet var att det skulle finnas trovärdiga källor. De kunde välja att skriva helt nya artiklar, utöka befintliga eller fortsätta med så kallade stubbartiklar (ännu inte påbörjade artiklar). De flesta började leta bland stubbartiklar.

Projektet genomfördes på svensklektionerna på naturvetenskapliga programmet i årskurs tre. Gunnel Thydell tog hjälp av två skolbibliotekarier, en utbildningsansvarig på Wikimedia, och en yngre elev på skolan som jobbat aktivt med Wikipedia.

– Jag stöttade eleverna i deras processer, särskilt Wikipedias gränssnitt tog en stund att ta sig in i. Inledningsvis läste eleverna utvalda artiklar på Wikipedia, och vi diskuterade kvaliteter. De läste också forskningsartiklar. Eleverna hjälpte verkligen varandra, det blev som ett stort grupparbete. Och de gillade att de fick respons på Wikipedia, att det var på riktigt.

Vilka resultat har du sett?

– De allra flesta gjorde väldigt bra ifrån sig. En del skrev långa artiklar, andra läste desto mer. Det blev åtta nya artiklar och 58 sidor ny text. Eleverna fick verkligen utveckla det vetenskapliga och källkritiska förhållningssätt som man behöver inför högre studier.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Jag har berättat hur jag jobbat. Nu klurar vi på hur vi ska använda Wikipedia när eleverna skriver sina gymnasiearbeten framöver.

Av Hanna Nolin

Gunnel Thydell är gymnasielärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium och arbetar också med skolutveckling i Nacka kommun.

E-post: gunnel.thydell@nacka.se

Sidan publicerades 2016-04-19 07:00 av
Sidan uppdaterades 2018-01-17 16:39 av


Relaterat

Teaching and Learning Podcasting through Blogging

Peter Bergström and Krister Lindwall: "Teaching and Learning Podcasting through Blogging".

Elever saknar verktyg för källkritik

Skolan måste ge eleverna verktyg för att bättre värdera källors trovärdighet, visar en ny utvecklingsartikel. Många elever ansåg exempelvis att kvällstidningar var en betydligt mer tillförlitlig källa än Fass, som nästan ingen hade hört talas om.

Elever skriver på Wikipedia: Om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt

Vad kan elever lära sig genom att skriva och publicera artiklar på Wikipedia? Läraren Gunnel Thydell beskriver i denna utvecklingsartikel hur eleverna ökade sin informationskritiska kompetens genom att söka information, läsa vetenskaplig text samt bearbeta och producera egna texter.

Muntlig kamratbedömning aktiverade eleverna

Mer aktivitet på lektionerna och bättre kunskapsresultat. Att arbeta med muntlig kamratbedömning i engelska bland tre sjuor gav goda resultat. "Arbetssättet tar tid i början, men det är absolut väl investerad tid", säger läraren Karin Isaksson, Ribbaskolan.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Hur kan fritidshemmet motverka utanförskap?

Arbetet med elevernas relationer tas lite för givet, trots att det är inskrivet i fritidshemmets uppdrag. Det menar Lina Lago, forskare vid Linköpings universitet som tillsammans med Helene Elvstrand skrivit den nya boken Sociala relationer i fritidshem.

Spelar det någon roll om vi ses i skolan? Om att ha skolkamrater med invandrarbakgrund

En ny IFAU-rapport tar sin utgångspunkt i kontakthypotesen och finner att de som i början av 1990-talet gått i skolan tillsammans med elever med bakgrund utanför västvärlden oftare bildar familj med personer med invandrarbakgrund. Sambandet gäller för kvinnor.

Student book talks help motivate readers

Two-minute book talks in classrooms can build on the excitement of many students reading the same book and can encourage a love of reading, according to authors Lynne Dorfman and Brenda Krupp.

Psykiska problem som ung risk för utanförskap som vuxen

Tonåringar som upplever psykiska problem i högstadiet har större risk att varken vara i arbete eller utbildning som unga vuxna, jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa.

Making PE more enjoyable for students with physical disabilities

For many of these students, physical education activities can be difficult. Personalized stories that cast them as their favorite hero may motivate them to persevere.