Elevers motivation ökar av verklighetsbaserade uppgifter

Artikel nr 17 2015: Entreprenöriellt lärande med iPad: Vårt företag – ett ämnesövergripande arbetslivsprojekt

LisenPernillastor

Pernilla Selenius och Lisen Bolander har skrivit en utvecklingsartikel om ett projektarbete i åk 7.


Lisen Bolander och Pernilla Selenius har skrivit en artikel om hur de integrerade entreprenörskap i undervisningen i projektet Vårt företag, där elever i årskurs 7 fick prova på hur det är att starta ett eget företag.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Det är ett roligt sätt att dela med sig av det man har gjort till andra. Vi tänker att lärare generellt är lite ovana att dela med sig av sitt arbete – det beror kanske på att man är rädd att bli kritiserad och det är därför man tvekar. Vi tycker det är viktigt att dela med sig eftersom det innebär en möjlighet att utvecklas. Framförallt de som inte vågar prova nya saker kan inspireras av det man har gjort. I artikeln ska man både skriva om negativa och positiva erfarenheter – att få ta del av det är ett bra sätt att lära av varandra.

Vad handlar artikeln om?

– Den handlar om ett arbete som vi startade i en årskurs 7 när vi hade arbetslivsvecka. Vi tyckte det var viktigt att eleverna skulle få erfarenhet av en verklig situation och få arbeta på det sättet som man gör i arbetslivet. I projektet Vårt företag fick eleverna prova på hur det går till att starta ett eget företag. Elevernas uppgift var att formulera en egen affärsidé som gick ut på att skapa en vara eller en tjänst som någon skulle vilja köpa. De fick även ta del av föreläsningar om olika yrken av föräldrar och göra studiebesök på olika företag.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det viktigaste som vi har sett är att eleverna har fått en förståelse för att skola och arbetsliv hänger ihop. Man går i skolan för att sedan komma ut och jobba och man kan lära sig mycket i skolan som man sedan har stor nytta av i arbetslivet.

– Vi kunde se att elevernas motivation ökade eftersom arbetet hade en anknytning till arbetslivet. Eleverna uppskattade att få arbeta färdigt med något. Vanligtvis har man dem i 40 minuter och sedan ska de iväg till ett annat ämne. Då måste de sluta precis när de har kommit igång. Vi körde en hel vecka med Vårt företag och eleverna upplevde att de hann stöta och blöta olika frågor i lugn och ro – precis som man måste göra om man ska starta ett företag.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Det innebär ett stort förändringsarbete att arbeta ämnesövergripande. I vårt arbetslag försöker vi få eleverna att förstå att de olika ämnena i skolan inte är isolerade från varandra, de går in i varandra.

Hur har ni fört ert arbete vidare på arbetsplatsen?

– Vi har dels berättat om arbetet på vår redovisning av projektet, då skolledningen var inbjuden. Vi har även berättat om vårt projekt för hela kollegiet på vår morgonkonferens. Utöver det så har vi generellt en dela-kultur mellan kollegor, där vi delar dokument på Google Drive.

Åsa Lasson

Lisen Bolander är legitimerad lärare i svenska, engelska och franska i åk 4-9 samt förstelärare i digitala verktyg och arbetar på Myrsjöskolan i Nacka kommun.
E-post: lisen.bolander@nacka.se

Pernilla Selenius är legitimerad lärare i slöjd och spanska i åk 1-9 och arbetar på Myrsjöskolan i Nacka kommun.
E-post: pernilla.selenius@nacka.se

Sidan publicerades 2015-09-15 10:45 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2015-09-18 11:10 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Entreprenörskap i skolan gav ny form av lärande

Gudrun Svedberg har studerat hur två olika gymnasieprogram på två olika skolor har valt att arbeta med entreprenörskap. Hennes studie visar att båda skolorna förändrade undervisningen på ett sätt som påverkade elevernas möjlighet till lärande, men det var enbart på en av skolorna som eleverna utvecklade en helt ny arbetsform liknande den hos en lärande organisation.

Ämnesöverskridande projekt om hållbar utveckling

Ett ämnesöverskridande projekt om hållbar utveckling stimulerade både läraren Bodil Merkel och hennes elever. "I projektet fick eleverna en större tilltro till möjligheten att påverka sin framtid, vilket är ett av skolans uppdrag. Vi lärde oss om handledarens och lärarrollens betydelse", säger hon.

Handledaren – lärarens förlängda arm vid fjärrundervisning

God kommunikation och transparens är grundläggande för att handledare ska kunna stötta både elever och lärare vid fjärrundervisning. Det visar Fredrik Freud, lärare vid Värmdö skärgårdsskolor, i sin utvecklingsartikel.

Fler bilder i matematiken ökar elevernas förståelse

När eleverna fick mer visuellt stöd ökade deras förståelse för algebra. Det visar Tavga Abdulla, matematiklärare på introduktionsprogrammet vid gymnasieskolan YBC i Nacka.

Nytt schema skapar tid för friluftsliv

Idrottslärarna Ove Axelsson och Johan Söderström på Järla skola i Nacka har skrivit en artikel om en rockad i schemaläggningen som skapar utrymme för regelbunden undervisning i friluftsliv.

Stödstrukturer omarbetas av elever på distansgymnasium

Lärarnas lektionsplanering utnyttjas väl av distansgymnasiets elever. Men de dekonstruerar dem och anpassar stödet efter sin egen livssituation, visar Tommy Palmèr i sin utvecklingsartikel.

Promenader krokar upp kunskaper

En interaktiv fysisk promenad gjorde det enklare för eleverna att ta in faktatung kunskap. Det visar Malin Hökby och Martin Flodkvist på Myrsjöskolan i Nacka har skrivit en artikel om minnespromenader i ämnet svenska.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Time-tested activities to build community in elementary school

Strengthening community bonds in elementary school can start with simple ideas like celebrating personal and academic milestones.

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.