Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Filmning och sambedömning synliggör förmågor

Publicerad:2014-06-11
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Artikel nr 12 2014: På spaning efter elevers förmågor

kaindl_simonsson
Therese Kaindl och Helena Simonsson arbetar på Ribbaskolan i Jönköpings kommun.

Elevers förmågor blir synligare genom videofilmning och sambedömning över ämnesgränser.
– Vi upptäckte förmågor hos elever som vi kanske inte hade förväntat oss, säger Helena Simonsson på Ribbaskolan i Gränna.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Vi har båda ett stort intresse av sambedömning och samverkan mellan ämnesgränser, något också krävs av Lgr 11. En föreläsning av Göran Svanelid kring begreppen ”The big five” väckte ett intresse att utgå från dessa förmågor vid bedömningar.

Vad handlar artikeln om?

– Om vilka förmågor som pedagogen kan få syn på hos elever genom videofilmning. Vi har filmat tre klasser i årskurs 7 under en muntlig debatt kring bilens framtid. Debatten omfattade ämnena svenska och teknik. Vi har därefter analyserat materialet utifrån ”The big five”, det vill säga kommunikations- begrepps-, procedur-, analys- samt metakognitiv förmåga. Eleverna tittade också på filmen och fick sedan göra en själv- och kamratbedömning av sina insatser.

Vilka resultat har ni sett?

– Att videofilmning är ett ovärderligt verktyg eftersom det synliggör förmågor hos eleverna som man som pedagog inte hinner se under en vanlig lektion. Filmning ger möjlighet att gå tillbaka och analysera elevernas insatser flera gånger. Vi upptäckte förmågor hos elever som vi kanske inte hade förväntat oss. Det var smärtsamt men nyttigt att inse hur mycket man styrs av sina förväntningar.

– Ett tydligt resultat är också att svaghet respektive styrka i en viss förmåga ofta visar sig över ämnesgränser. Därför är sambedömning ett bra redskap.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi samarbetar mer med videobedömning över ämnesgränser. Våra erfarenheter har gjort oss mer ödmjuka i våra bedömningar. Videofilmningarna har också medfört ett tydligare engagemang hos eleverna.

Hur för ni arbetet vidare på arbetsplatsen?

– Här på skolan arbetar vi mer kring att stärka elevers förmågor snarare än att peka på specifika ämnesmål. Therese Kaindl har föreläst för besökare från flera olika kommuner om elevers delaktighet i undervisningen.

Susanne Sawander

Therese Kaindl är utbildad ämneslärare och arbetar idag som lärare i svenska, engelska och tyska på Ribbaskolan i Gränna, Jönköpings kommun.
E-post: therese.kaindl@jonkoping.se

Helena Simonsson är utbildad4-9-lärare och arbetar idag som lärare i matematik och teknik på Ribbaskolan i Gränna, Jönköpings kommun.
E-post: helena.simonsson@jonkoping.se

BedömningDidaktikGrundskola 7-9Kognition/MinneSamhällskunskapSvenskaTeknikUtvecklingsartikel
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev