Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Fler betyg på kortare tid med språkfokus och samarbete över ämnen

Publicerad:2023-03-20
Uppdaterad:2023-08-30
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander

Utveckla skolan nummer 2/2023: Bättre betyg i fler ämnen på kortare tid. Ett utvecklingsarbete inom språkintroduktionsprogrammet vid Nacka gymnasium

Sofia Eriksson, Åsa Vestlund, Louise Silverberg, Mirjam Vallin och Ingrid Bröijersen.

Med ett tydligt språkfokus och samarbete över ämnesgränserna lyckades fler elever på Nacka gymnasiums språkintroduktionsprogram nå gymnasiebehörighet. Det visar lärarna Louise Silfverberg, Ingrid Bröijersén, Sofia Eriksson, Mirjam Vallin och Åsa Vestlund i sin utvecklingsartikel.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Vi har under två år deltagit i utvecklingsprojektet ”Intensivsvenska”, som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Svenska Akademien och som syftar till att stärka både likvärdighet och kvalitet på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Det här har ändrat våra arbetssätt i grunden på ett positivt sätt och vi vill med artikeln sprida våra resultat och inspirera andra skolor.

Vad handlar artikeln om?

– Den beskriver ett utvecklingsarbete där vi undersöker om en systematiserad och målinriktad språkundervisning kan få fler elever på introduktionsprogrammet att ta fler betyg på kortare tid. Konkret handlar det om hur vi mellan ämnena, svenska som andraspråk, SO och NO utifrån en gemensam struktur samarbetat kring ordinlärning och språkutveckling. Projektet pågick i två år i våra språkintroduktionsklasser.

”En framgångsfaktor är också vårt nära samarbete mellan ämnena. Det innebär att eleverna ser en röd tråd i undervisningen, där ord och begrepp upprepas och återkommer i varje ämne.”

Vilka resultat har ni sett?

– Främst att många av våra elever lyckades få betyg i tolv ämnen under de två åren och därmed blev behöriga till att söka gymnasiet. Dessutom ökade skolnärvaron. Vår tolkning är att det här arbetssättet med veckovisa avstämningar och korta delmål ökar motivationen just för att målen blir tydligare för eleven. En framgångsfaktor är också vårt nära samarbete mellan ämnena. Det innebär att eleverna ser en röd tråd i undervisningen, där ord och begrepp upprepas och återkommer i varje ämne.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi har fortsatt att arbeta på de här sättet. Att ha gemensamma mål underlättar inte bara planeringen, det har också bidragit till att vi utvecklat vårt yrkesspråk, något som också eleverna drar fördel av – de känner igen sig oavsett ämne. Ett stort plus är också att jobbet som lärare har blivit otroligt mycket roligare genom vårt samarbete.

Hur för ni ert arbete vidare på er arbetsplats?

– Det här arbetssättet är numer väl förankrat och säkerställt i skolans organisation, det är vardag nu och det känns väldigt bra. Projektet lever också vidare genom att vi har fortsatt kontakt med skolor runt om i landet som deltog i samma utvecklingsprojekt.

Ingrid Bröijersén är lärare i svenska som andraspråk på Nacka gymnasium
Sofia Eriksson är lärare i svenska som andraspråk och SO-ämnen på Nacka gymnasium
Louise Silfverberg är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska på Nacka gymnasium
Mirjam Vallin är gymnasielärare i svenska, religionskunskap och historia på Nacka gymnasium
Åsa Vestlund är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska på Nacka gymnasium

Utveckla skolan nr 2/2023

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev