Hoppa till sidinnehåll

Utvecklingsartiklar inom kategori "Läsning"

Forskning och utveckling kategorier
FoU utvecklingskällor

Sokratiska boksamtal i förskolan kräver övning

2019-03-26
Det krävs övning för att leda ett sokratiskt boksamtal med barn i förskolan. Utmaningen ligger i att inte styra barnen i en viss riktning utan att i stället vara öppen för deras olika tolkningar. Det konstaterar Anna Eklund, Åsa Ahlqvist Johansson och Anette Ranbäck på Marielunds förskola i Strängnäs.
Forskning och utveckling kategorier
FoU utvecklingskällor

Elever från hög- och lågstadiet möts i lyckat sagoskrivande

2019-01-14
Tydligt syfte och noggrann tidsplanering ligger bakom ett lyckat samarbetsprojekt där låg- och högstadieelever skrivit och illustrerat sagor tillsammans. En av framgångsfaktorerna är när eleverna får bli läranderesurs för varandra menar ansvariga lärare Marina Backe, Elisabeth Henrysson, Sonja Schmitz Gustafsson och Emma Söderholm på Myrsjöskolan i Nacka kommun.
Forskning och utveckling kategorier
FoU utvecklingskällor

Böcker viktigt även för de allra yngsta

2017-02-21
Hur kan man arbeta med läs- och skriftspråksutveckling för de yngsta barnen i förskolan? Förskollärarna Åse Olin Henrysson och Zoi Kiriaki Nilsson visar i sitt projekt hur viktigt det är att skapa en tillåtande miljö där även de allra yngsta barnen kan få utforska böcker på sitt sätt, när och hur de vill.