Hoppa till sidinnehåll

Förutsättningar för lärande organisationer. Ur en socialkonstruktivistisk teoribildning

Publicerad:2014-02-19
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

Bidrag nr 1 2014: Förutsättningar för lärande organisationer. Ur en socialkonstruktivistisk teoribildning

Sharon Emanuel
Sharon Emanuel har skrivit en artikel om lärande organisationer.

Begrepp som lärande organisationer och organisatoriskt lärande används flitigt när det strävas efter förändring, anpassning och utveckling i organisationer.

En survey i existerande forskning på fältet pekar emellertid på att organisationer inte i utpräglad grad verkar sysselsätta sig med kunskapsutveckling och lärande, i bemärkelsen hur människor egentligen tillägnar sig kunskap och utvecklas.

Artikeln vilar på ett antagande om att det finns stor anledning att uppmärksamma och intressera sig för vilka faktorer som skapar fruktbara förutsättningar för lärande och utveckling i dagens komplexa organisationer.

Artikeln syftar till att lyfta fram ett antal konstruktivistiska och socialkonstruktivistiska förklaringsmodeller ifråga om hur människor lär för att därefter föra ett resonemang om de aspekter som mot dessa föreställningar, borde beaktas i strävan efter att uppnå dynamisk utveckling och förändring i organisationer.

De teorier artikeln refererar till delar ett antal antaganden; nämligen att lärandets grundpremiss är ett eget konstruerande – en ständigt pågående dynamisk process som förutsätter aktivitet och reflektion samt att lärande kan beskrivas som en förändring hos människor. Utifrån denna övergripande teoribildning kan organisationer beskrivas som socialt konstruerade meningssystem, där organisationens sociala konstruktioner ständigt produceras och reproduceras av de människor som befolkar organisationen.

Att tänka lärande i den kontexten är därför ett komplext åtagande – ett synnerligen sammansatt fenomen av processer äger rum när ny kunskap ska utvecklas i skuggan av arbetsuppgifter och organisationsförändringar samtidigt som olika individuella tankenätverk ska matchas ihop för att ge kollektiva synergieffekter.

Således är det närliggande att dra slutsatsen att om organisationer vill bli lärande är en medvetenhet om hur människor lär och utvecklas ett ofrånkomligt krav för att kunna skapa förutsättningar för organisatoriska lärprocesser.

Om människor ska kunna utvecklas och ingå i meningsfulla organisatoriska sammanhang, där de lär med och av varandra, måste organisationer uppmärksamma och intressera sig för pedagogiska aspekter genom att närma sig lärandet som ett komplext sammansatt fenomen som kan ges mer eller mindre fruktbara förutsättningar. Utifrån den teoretiska bildningen ger artikeln förslag på hur man kan tillrättalägga omständigheterna från ett ledarskapsperspektiv, på hur ett lärande system och förutsättningar för utvecklingsinriktade lärprocesser skapas och på hur man hittar balans mellan stabilitet och förändring.

Läs hela artikeln här: Förutsättningar för lärande organisationer. Ur en socialkonstruktivistisk teoribildning (pdf)

Av Sharon Emanuel, grundskollärare med en magisterexamen i ledarskap vid Mälardalens högskola

Foto Peter Bovet

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev