Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Bättre utveckling med gemensamma lärvägar för grundsärskoleelever

Publicerad:2015-05-07
John Miller
Skribent:John Miller

Artikel nr 17 2014: Gemensamma lärvägar för elever i grundsärskolan

Asa_tv_Therese_th
Åsa Ekstam och Therese Lindahl arbetar som lärare i grundsärskolan på Eklidens skola i Nacka kommun.

Lärarna Therese Lindahl och Åsa Ekstam förbättrade utvecklingen i klassen genom att använda sig av gemensamma lärvägar för sina grundsärskoleelever som läser efter två olika kursplaner. I en utvecklingsartikel berättar de om sitt arbetssätt.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Vi blev uppmanade av vår rektor på skolan att skriva utvecklingsartikeln. Vi har jobbat på det här sättet tillsammans under många år och vi vill sätta vårt arbete på pränt.

Vad handlar artikeln om?

– Vår artikel handlar om hur vi har hittat en gemensam lärväg för våra grundsärskoleelever som läser efter två olika kursplaner och hur vi sammanför undervisningen till alla elever. I själva artikeln beskriver vi hur vi knyter an arbetssättet i klassrummet med relevant forskning av bland annat Christian Lundahl, Dylan Wiliam och Helen Timperley.

Vilka resultat har ni sett?

– Vi har fått en mycket bättre utveckling i klassen kring de lärandemål som vi jobbar efter.

– De elever som läser efter grundsärskolans ämnen höjer sig genom att de hela tiden förklarar för eleverna som läser efter ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Och eleverna som läser efter ämnesområden höjer sig automatiskt när de får en undervisning på en nivå högre än vad de själva är på. Vi ser det som en form av kollaborativt lärande, det vill säga elever lär av varandra.

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi har nu mer undervisning med alla elever tillsammans. Arbetet har blivit mer strukturerat i och med de pedagogiska planeringarna som tydligt visar både syfte, förmåga och vilka kunskapsmål vi jobbar efter för alla elever.

– Eleverna är idag i högre grad medvetna om vilka ord som används i kursplanerna och kunskapsmålen. De använder själva orden vilket gör att de äger sitt eget lärande på ett mer konkret sätt än tidigare.

– En annan skillnad är att vi lärare tar ett steg tillbaka så att våra elever får lära sig mer tillsammans i gruppen.

Hur för ni arbetet vidare på arbetsplatsen?

– Vi kommer att presentera vårt sätt att arbeta för vår skola, men också för de andra särskolorna i Nackas kommunala grundsärskolor. Vi kommer även att föreläsa på Lärarfortbildnings konferens Lärande i grund- och gymnasiesärskolan under våren.

John Miller

Åsa Ekstam är legitimerad lärare i grundskolans år 1-7 ma/no/sv och arbetar som lärare i grundsärskolan på Eklidens skola i Nackas kommunala skolor.
E-post: asa.ekstam@nacka.se

Therese Lindahl är legitimerad lärare i grundskolans år F-9 ma/sv och arbetar som lärare i grundsärskolan på Eklidens skola i Nackas kommunala skolor.
E-post: therese.lindahl@nacka.se

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev