Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Genrebaserad pedagogik höjer elevers resultat

Publicerad:2013-05-02
Uppdaterad:2013-05-07
John Miller
Skribent:John Miller

Artikel nr 3 2013: Genrebaserad undervisning som pedagogiskt utvecklingsarbete

Eija Kuyumcu
Eija Kuyumcu har skrivit om ett genrepedagogiskt arbetssätt på en skola i Stockholm.

Elevernas resultat höjdes med hjälp av genrebaserad pedagogik.
– I stort kan man konstatera att det har skett en positiv utveckling i elevernas lärande, vilket bland annat syns i resultaten i nationella prov i svenska som andraspråk, säger Eija Kuyumcu.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

– Det är viktigt att lyfta fram exempel på en positiv skolutveckling i skolor där elevunderlaget inte haft de bästa förutsättningarna för att uppnå målen enligt läroplanen.

– Implementeringen av det genrepedagogiska arbetssättet ägde rum på Knutbyskolan i Rinkeby i nordvästra Stockholm där många av eleverna är nyanlända. Nästan alla elever på skolan har svenska som andraspråk eller har två förstaspråk. Det betyder att elevernas lärande sker på ett språk som de inte fullt ut behärskar. På många sätt har skolan haft oddsen mot sig, men lärarna har trots allt lyckats med att ge eleverna en god start till en positiv utveckling. Sådana exempel är viktiga att spridas för att ge mod och inspiration till lärare och skolor i en liknande situation.

Vad handlar artikeln om?

– Artikeln handlar om att lärarnas kompetens och undervisningens utformning kan göra en skillnad i elevernas lärande, särskilt när det gäller elever som inte ännu behärskar svenska fullt ut.

Vad har du sett för resultat?

– Redan de elevtexter som jag fick tillgång till under utvärderingen visade positiva resultat när det gäller elevernas skrivförmåga. De flesta eleverna skrev texter som hade en klar och tydlig struktur, en röd tråd så att säga, vilket berodde på att de lärde sig att organisera sina texter i stycken och göra en tydlig styckeindelning.

– Elevernas språkliga resurser ökade från ett vardagligt till ett ämnesrelaterat ordförråd samtidigt som de utvecklade sitt skriftspråkliga uttryckssätt. Deras grammatiska resurser ökade så att de kunde bilda mer komplexa meningar. I stort kan man konstatera att det har skett en positiv utveckling i elevernas lärande, vilket bland annat syns i resultaten i nationella prov i svenska som andraspråk.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

– Vi är ännu mer övertygade om fördelen med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, t.ex. när det gäller genrepedagogik eller andra liknande arbetssätt.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

– Språkforskningsinstitutet vid FoU-enheten, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, ger kompetensutveckling och stöd till lärare och arbetslag i skolor. I denna kompetensutveckling poängterar vi vikten av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och språkets roll i all undervisning.

– Relationen mellan ämneskunskaper och ämnesspråk kan tydliggöras i undervisningen så att eleverna utvecklar sina språkliga resurser hand i hand med ämneskunskaperna. Detta är till stor nytta framför allt till nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk, men även för elever som är infödda talare av svenska.

John Miller

Eija Kuyumcu arbetar vid Språkforskningsinstitutet, FoU-enheten, Personalavdelningen vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Hon är även doktorand vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev