Hoppa till sidinnehåll
Specialpedagogik

Grupparbeten stärker förmåga till gestaltning hos elever med NPF

Publicerad:17 januari
Uppdaterad:18 januari
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Teresia Lenander Midow och Stina Ekmark.

Tydlig metod och noga övervägda gruppindelningar stärker språk och gestaltning hos elever med NPF. Det visar Kristina Ekmark och Teresia Lenander Midowsom skrivit en utvecklingsartikel om ett ämnesövergripande undervisningsprojekt.

Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– En av oss, Kristina, har tidigare skrivit flera utvecklingsartiklar och insåg då vilket genomslag det har. Artiklarna läses, folk hör av sig och att skriva är verkligen ett bra sätt att sprida goda exempel. Dessutom är det professionsutvecklande eftersom det innebär att man granskar sitt arbete utifrån kraven om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skrivprocessen i sig är också ett sätt att reflektera kring vad vi faktiskt gör.

Vad handlar artikeln om?

– Övergripande om ämnesövergripande projekt i ämnena historia, svenska och engelska med syfte att stärka elevers förmåga till gestaltning, att i en text skapa en bild så att läsaren känner och upplever innehållet. Fokus är elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men i projektet deltog samtliga elever i en klass i årskurs 8. Artikeln beskriver ett temaarbete om industriella revolutionen där eleverna delats in i noga övervägda sammansatta grupper. Utifrån en faktatext om ämnet har eleverna sammanfattat och bearbetat texten samt skrivit bokmanus på engelska tänkt för elever i årskurs 3. Projektet pågick i fyra veckor.

Vi märkte hur eleverna stärkte sin förmåga att sätta ord på saker, använda bilder och färger för att nyansera.

Vilka resultat har ni sett?

– Att elever som vi tidigare sett kämpat med just gestaltning utvecklade sin förmåga till det. Vi märkte hur de enklare kunde sätta ord på saker, använda bilder och färger för att nyansera. Vi genomförde en läsförståelsetest på alla elever både före och efter projektet och resultaten visar en klar förbättring, vilket är ett slags kvitto på att det här ett framgångsrikt sätt att arbeta på. Självklart är det svårt att mäta exakta resultat men vi såg tydligt hur alla elever utvecklades av det här arbetet och särskilt de med NPF. 

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– En förändring är att vi inte längre värjer oss för grupparbeten som annars kan innebära att vissa elever tar över medan andra inte gör något alls. Vårt projekt visar att grupparbeten tvärtom kan vara stärkande för alla elever men det kräver tydliga strukturer och metoder och framför allt välplanerade elevgrupper. Metoden, att koka ned faktatexter som sedan bearbetas om till engelska och mer skönlitterär text, visade sig också vara något som eleverna tyckte var roligt, inte minst eftersom de hade en tänkt publik i åtanke, elever i årskurs 3. Att arbeta ämnesövergripande var också väldigt lustfyllt, både för oss och eleverna.

Hur för ni ert arbete vidare på er arbetsplats?

– Vi har berättat om projektet i våra respektive ämnesgrupper men även inför hela kollegiet samt våra skolledare. Teresia som nu bytt skola sprider sina erfarenheter där. Något vi belyser särskilt är möjligheten att arbeta med faktatexter och skönlitterära texter samtidigt.

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev