Hållbar utveckling i skolans närområde

Artikel 4 2009: Hållbar utveckling i skolans närområde. Problembaserat lärande och redovisningar som redskap i naturvetenskapsundervisningen i skolans närområde

Hagadeklarationen är en överenskommelse mellan länderna i Östersjöregionen om att hållbar utveckling ska genomsyra utbildningssystemet på alla stadier. Mot den bakgrund uppstod idén att skapa ett så kallat biotop-projekt för eleverna åk 7 på Myrsjöskolan i Nacka kommun. Eleverna inventerar och artbestämmer växter och djur i naturområden i skolans närområde och visar sina kunskaper genom kreativa redovisningar. Genom deltagande observation och utifrån elevernas redovisningar drar vi slutsatsen att våra syften uppfylls, och ser möjligheter att utveckla projektets tvärvetenskapliga potential, anknyta till projektet i högre årskurser och anknyta till samhället utanför skolan.

Niklas André är civilingenjör och Ma/NO/Tk-lärare.
E-post: niklas.andre@nacka.se

Niklas Hellgren har en fil.lic inom bioteknologi och är Ma/NO/Tk-lärare.
E-post: niklas.hellgren@nacka.se

Max Ljungberg är Ma/NO/Tk-lärare.
E-post: max.ljungberg@nacka.se

Alla tre är lärare på Myrsjöskolan, åk 7-9, i Nacka kommun. På Myrsjöskolan undervisas elever i klass F-9. Årskurserna 7-9 utgör en egen enhet, varje klass består av 17 elever.

Sidan publicerades 2009-04-09 13:29 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:26 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Skolornas intagning segregerar eleverna

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!