Hållbar utveckling i skolans närområde

Artikel 4 2009: Hållbar utveckling i skolans närområde. Problembaserat lärande och redovisningar som redskap i naturvetenskapsundervisningen i skolans närområde

Hagadeklarationen är en överenskommelse mellan länderna i Östersjöregionen om att hållbar utveckling ska genomsyra utbildningssystemet på alla stadier. Mot den bakgrund uppstod idén att skapa ett så kallat biotop-projekt för eleverna åk 7 på Myrsjöskolan i Nacka kommun. Eleverna inventerar och artbestämmer växter och djur i naturområden i skolans närområde och visar sina kunskaper genom kreativa redovisningar. Genom deltagande observation och utifrån elevernas redovisningar drar vi slutsatsen att våra syften uppfylls, och ser möjligheter att utveckla projektets tvärvetenskapliga potential, anknyta till projektet i högre årskurser och anknyta till samhället utanför skolan.

Niklas André är civilingenjör och Ma/NO/Tk-lärare.
E-post: niklas.andre@nacka.se

Niklas Hellgren har en fil.lic inom bioteknologi och är Ma/NO/Tk-lärare.
E-post: niklas.hellgren@nacka.se

Max Ljungberg är Ma/NO/Tk-lärare.
E-post: max.ljungberg@nacka.se

Alla tre är lärare på Myrsjöskolan, åk 7-9, i Nacka kommun. På Myrsjöskolan undervisas elever i klass F-9. Årskurserna 7-9 utgör en egen enhet, varje klass består av 17 elever.

Sidan publicerades 2009-04-09 13:29 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 20:26 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Time-tested activities to build community in elementary school

Strengthening community bonds in elementary school can start with simple ideas like celebrating personal and academic milestones.

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.