Hoppa till sidinnehåll

Hållbar utveckling i skolans närområde

Publicerad:2009-04-09
Uppdaterad:2012-04-26
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

Artikel 4 2009: Hållbar utveckling i skolans närområde. Problembaserat lärande och redovisningar som redskap i naturvetenskapsundervisningen i skolans närområde

Hagadeklarationen är en överenskommelse mellan länderna i Östersjöregionen om att hållbar utveckling ska genomsyra utbildningssystemet på alla stadier. Mot den bakgrund uppstod idén att skapa ett så kallat biotop-projekt för eleverna åk 7 på Myrsjöskolan i Nacka kommun. Eleverna inventerar och artbestämmer växter och djur i naturområden i skolans närområde och visar sina kunskaper genom kreativa redovisningar. Genom deltagande observation och utifrån elevernas redovisningar drar vi slutsatsen att våra syften uppfylls, och ser möjligheter att utveckla projektets tvärvetenskapliga potential, anknyta till projektet i högre årskurser och anknyta till samhället utanför skolan.

Niklas André är civilingenjör och Ma/NO/Tk-lärare.
E-post: niklas.andre@nacka.se

Niklas Hellgren har en fil.lic inom bioteknologi och är Ma/NO/Tk-lärare.
E-post: niklas.hellgren@nacka.se

Max Ljungberg är Ma/NO/Tk-lärare.
E-post: max.ljungberg@nacka.se

Alla tre är lärare på Myrsjöskolan, åk 7-9, i Nacka kommun. På Myrsjöskolan undervisas elever i klass F-9. Årskurserna 7-9 utgör en egen enhet, varje klass består av 17 elever.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev