Hur tigern fick plats på förskolan

Artikel nr 2 2010: Stora tigrar och små barn eller hur tigern fick plats på förskolan

En viktig uppgift i förskolan är att uppmärksamma barnens intressen för att skapa en lustfylld relation till lärande och att organisera verksamheten så att barnen kan bli kunskapare. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg i en processen, dokumentationen kan samtidigt ge fler perspektiv å lärandet. Estetiska lärprocesser fungerar som ett stöd för annat lärande och kan synliggöra barnens förståelse, skapa insikt på fler sätt och stimulera deras kreativitet. I tigerprojektet har barnen varit kunskapanade genom att ha inflytande över innehåll och metod med hjälp av pedagogisk dokumentation. Vilket har synts både i deras kroppsliga och bildmässiga uttryck, samt i det verbala språket.

Lena Nyman

Järvens förskola i Nacka

e-post: lena.nyman@pysslingen.se

Sidan publicerades 2010-02-28 21:40 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-03-29 14:35 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.