Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

IKT i svenskundervisning ökade elevers motivation

Publicerad:2013-12-17
Uppdaterad:2014-01-27
John Miller
Skribent:John Miller

Artikel nr 7 2013: Att göra film av roman – ett IKT-projekt

Med hjälp av sitt IKT-projekt ökade gymnasieläraren Cecilia Landgren elevernas motivation i svenskundervisningen.
– Resultatet hänger tydligt ihop med forskningsunderlag kring 1-1-pedagogiken som jag hittat.

Cecilia Landgren
Cecilia Landgren är lärare i svenska på en gymnasieskola i Lunds kommun.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

Jag ville skriva artikeln samtidigt som jag gjorde ett arbete för att göra mitt IKT-projekt bättre och mer genomarbetat än tidigare. Syftet var att utveckla det jag höll på med och ha ett parallellt spår med artikelskrivandet så att det blev så hög kvalitet som möjligt på projektet med eleverna. Syftet var också att utveckla och ge inspiration till vidare diskussion och tankar om 1-1-datorerna i undervisningen i svenska.

Vad handlar artikeln om?

Utvecklingsartikeln handlar om ett IKT-projekt som jag har gjort tillsammans med en naturvetarklass med musikinriktning på gymnasieskolan Spyken i Lund under fem veckor 2012. Syften med mitt projekt var att öka elevernas kunskapsinhämtning, men också att öva självständigt arbete och den egna kreativiteten.

Jag har låtit eleverna läsa romaner och sedan har de fått spela in en kortfilm baserad på böckernas handlingar i grupp. Filmernas stil skulle motsvara romanernas, när det gäller berättarteknik och stilistik. Musikdelen har också varit viktig då den stilistiska delen av romanen kommer fram även i musikvalet.

Vilka resultat har du sett?

Resultaten hänger tydligt ihop med svenskt och internationellt forskningsunderlag kring 1-1-pedagogiken som jag hittat, nämligen att eleverna får ökad motivation för arbetet i skolan och skolarbetet hemma samt en ökad teknisk kunskap.

Huruvida eleverna får en ökad kunskapsinhämtning går inte att säga. Det hänger också ihop med resultaten i de forskningsrapporter som jag har läst i samband med projektet och skrivandet av utvecklingsartikeln.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

Egentligen har det här varit en del av en under flera år successiv förändring av mitt pedagogiska arbete. Jag jobbar mer och mer med 1-1-pedagogiken i min undervisning.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

Jag har haft genomgångar för mina kollegor och presenterat projektet, utvecklingsartikeln och resultaten. Jag har också skickat artikeln till skolledningen och diskuterat projektet med andra kollegor som inte tillhör svensklärarkollegiet.

John Miller

Cecilia Landgren är utbildad gymnasielärare i svenska och musik och är anställd på gymnasieskolan Spyken i Lund. Hon har även en magisterexamen i Utbildningsvetenskap, inriktning skolutveckling, profession och ledarskap. Cecilia Landgren är för tillfället tjänstledig och arbetar som kyrkomusiker.


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev