IKT i svenskundervisning ökade elevers motivation

Artikel nr 7 2013: Att göra film av roman – ett IKT-projekt

Med hjälp av sitt IKT-projekt ökade gymnasieläraren Cecilia Landgren elevernas motivation i svenskundervisningen.
– Resultatet hänger tydligt ihop med forskningsunderlag kring 1-1-pedagogiken som jag hittat.

Cecilia Landgren

Cecilia Landgren är lärare i svenska på en gymnasieskola i Lunds kommun.

Varför ville du skriva en utvecklingsartikel?

Jag ville skriva artikeln samtidigt som jag gjorde ett arbete för att göra mitt IKT-projekt bättre och mer genomarbetat än tidigare. Syftet var att utveckla det jag höll på med och ha ett parallellt spår med artikelskrivandet så att det blev så hög kvalitet som möjligt på projektet med eleverna. Syftet var också att utveckla och ge inspiration till vidare diskussion och tankar om 1-1-datorerna i undervisningen i svenska.

Vad handlar artikeln om?

Utvecklingsartikeln handlar om ett IKT-projekt som jag har gjort tillsammans med en naturvetarklass med musikinriktning på gymnasieskolan Spyken i Lund under fem veckor 2012. Syften med mitt projekt var att öka elevernas kunskapsinhämtning, men också att öva självständigt arbete och den egna kreativiteten.

Jag har låtit eleverna läsa romaner och sedan har de fått spela in en kortfilm baserad på böckernas handlingar i grupp. Filmernas stil skulle motsvara romanernas, när det gäller berättarteknik och stilistik. Musikdelen har också varit viktig då den stilistiska delen av romanen kommer fram även i musikvalet.

Vilka resultat har du sett?

Resultaten hänger tydligt ihop med svenskt och internationellt forskningsunderlag kring 1-1-pedagogiken som jag hittat, nämligen att eleverna får ökad motivation för arbetet i skolan och skolarbetet hemma samt en ökad teknisk kunskap.

Huruvida eleverna får en ökad kunskapsinhämtning går inte att säga. Det hänger också ihop med resultaten i de forskningsrapporter som jag har läst i samband med projektet och skrivandet av utvecklingsartikeln.

Hur har ditt arbete förändrats av projektet?

Egentligen har det här varit en del av en under flera år successiv förändring av mitt pedagogiska arbete. Jag jobbar mer och mer med 1-1-pedagogiken i min undervisning.

Hur för du arbetet vidare på din arbetsplats?

Jag har haft genomgångar för mina kollegor och presenterat projektet, utvecklingsartikeln och resultaten. Jag har också skickat artikeln till skolledningen och diskuterat projektet med andra kollegor som inte tillhör svensklärarkollegiet.

John Miller

Cecilia Landgren är utbildad gymnasielärare i svenska och musik och är anställd på gymnasieskolan Spyken i Lund. Hon har även en magisterexamen i Utbildningsvetenskap, inriktning skolutveckling, profession och ledarskap. Cecilia Landgren är för tillfället tjänstledig och arbetar som kyrkomusiker.


Sidan publicerades 2013-12-17 14:16 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2014-01-27 11:41 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Samarbete med företag väckte elevernas intresse för ingenjörsyrket

Experiment med tryckluft och besök i en gruva. Projektet med att ta fram en mejselhammare i samarbete med ett industriföretag ökade elevernas intresse för naturvetenskapliga och tekniska yrken.

Att arbeta med argumenterande text

Tack vare ett forskningsnätverk kunde fem lärare tillsammans utveckla sina elevers skrivande. I en utvecklingsartikel berättar lärarna om sitt arbete med argumenterande text.

Programmering i idrott och hälsa gav oväntade resultat

Genom att skapa en stegräknare blev undervisningen både konkret och praktisk. Lärarna Christer Sjöberg och Dylan Roberts på Sigfridsborgsskolan i Nacka har skrivit en utvecklingsartikel om ett ämnesövergripande projekt inom programmering.

Handledaren – lärarens förlängda arm vid fjärrundervisning

God kommunikation och transparens är grundläggande för att handledare ska kunna stötta både elever och lärare vid fjärrundervisning. Det visar Fredrik Freud, lärare vid Värmdö skärgårdsskolor, i sin utvecklingsartikel.

Fler bilder i matematiken ökar elevernas förståelse

När eleverna fick mer visuellt stöd ökade deras förståelse för algebra. Det visar Tavga Abdulla, matematiklärare på introduktionsprogrammet vid gymnasieskolan YBC i Nacka.

Nytt schema skapar tid för friluftsliv

Idrottslärarna Ove Axelsson och Johan Söderström på Järla skola i Nacka har skrivit en artikel om en rockad i schemaläggningen som skapar utrymme för regelbunden undervisning i friluftsliv.

Stödstrukturer omarbetas av elever på distansgymnasium

Lärarnas lektionsplanering utnyttjas väl av distansgymnasiets elever. Men de dekonstruerar dem och anpassar stödet efter sin egen livssituation, visar Tommy Palmèr i sin utvecklingsartikel.

Promenader krokar upp kunskaper

En interaktiv fysisk promenad gjorde det enklare för eleverna att ta in faktatung kunskap. Det visar Malin Hökby och Martin Flodkvist på Myrsjöskolan i Nacka har skrivit en artikel om minnespromenader i ämnet svenska.

Tydlig undervisning med modellering

Engelskläraren Frida Ejervall var tveksam till effekten av att genom modellering undervisa om skrivprocesser. Men eleverna var positiva och deras skrivande utvecklades, visar hon i sin utvecklingsartikel.

Poesi väcker skrivlust hos gymnasieelever

En årlig poesifestival ökar intresset för kreativt skrivandet hos elever på det Naturvetenskapliga programmet. Det visar lärarna Magdalena Gyllenlood, Pernilla Lämber och Veronica Wirström på Nacka gymnasium.

Gestaltning av historien ger kunskaper på djupet

Att låta eleverna göra film om personer från en annan tidsera skapar djupare förståelse för historieämnet. Lärarna Kristina Ekmark och Anna Fredmark på Myrsjskolan i Nacka har skrivit en artikel om ett filmprojekt i ämnet historia.  

Enkel insats lindrar talängslan hos elever

En workshop kan hjälpa talängsliga elever att klara kunskapsmålen. Det visar Simon Eksmo, lärare på Kunskapsgymnasiet i Norrköping, som skrivit en utvecklingsartikel om en enkel insats med positiva resultat.

Relationer särskilt viktigt i distansundervisning

Känslan av avstånd i distansundervisning minskar när läraren använder ett mer informellt språk, ofta syns i bild och bjuder in till samtal om annat än studierna. Det visar Sara Thorslund och Elin Bååth i sin utvecklingartikel.

Skolutveckling med resultat bygger på egen process

Framgångsrik skolutveckling bygger tid, struktur och organisation. Martina Bäckström har skrivit en utvecklingsartikel om skillnaden mellan kortsiktiga utvecklingsprogram och Ifousprogrammet Lärares profession och utveckling.

Utforskande undervisning i programmering

Genom att utforska och experimentera tillsammans utvecklar elever i förskoleklass kunskaper i programmering. Läraren Åsa Chibas har tillsammans med forskarna Jalal Nouri, Eva Norén och Lechen Zhang skrivit en utvecklingsartikel om programmering i förskoleklass.

Handledningen gav tydligare röd tråd i förskolans dokumentation

En stödmall, digital feedback och gemensamma träffar utvecklade arbetslagens analytiska förmåga och dokumentation i förskolan. Sanna Wisäter har skrivit en utvecklingsartikel om handledning i förskolans dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny metod utvecklar förståelse i matematik

Barn som redan i förskoleåldern utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som också prövat ut olika metoder för undervisning i matematik.

Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

What role does social media use play in the youth mental health crisis? Researchers are trying to find out

Content, context and individual factors contribute to the effects of social media use, says research scientist David Bickham. While data shows potential harm from social media use, emerging research shows potential positive effects, and Bickham points out that there is a difference between the effects of watching TikTok videos and sending a direct message to a friend.

Psychological theory may help boost student engagement

A psychological theory developed in the 1970s and 1980s may hold the answer to engaging students in classroom lessons. Erika Patall, associate professor of education and psychology, says research supports the theory as a teaching strategy focused on autonomy, competence and relatedness.