Hoppa till sidinnehåll
Grundskola 7-9

Individuellt val av bok stimulerar läsundervisningen

Publicerad:2023-01-10
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander

När eleverna själva får välja bok ökar såväl läslusten som förståelsen av innehållet. Det konstaterar lärarna Sonja Schmitz Gustafsson och Emma Söderholm som skrivit en utvecklingsartikel om sin läsundervisning.

Utveckla skolan nummer 9/2022: Individanpassning som leder till lustfylld läsning

Sonja Schmitz Gustafsson och Emma Söderholm.

Varför ville ni skriva en artikel?

– För att vi vill sprida det här sättet att jobba på, för att fler elever ska få känna att läsning är något de tycker om. Vi tänker att det är viktigt att skolan är en motvikt till samhället i stort, där ungdomar läser i mindre utsträckning. Vi vet att läsning gynnar elevernas inlärning i längden. Vanligtvis läser alla elever i en klass samma boktitel, för att kunna samtala och jobba med boken tillsammans. Vi menar att detta inte gynnar alla elever eftersom lärare ibland måste ”nivågruppera” läsningen för att alla elevers läsning ska tillgodoses. Vi vill också förmedla att det går att läsa fler titlar på samma gång i en klass och att det ändå går att arbeta med läsfrågor och diskussioner kring det eleverna läst. Vi tycker att det är viktigt att lärare sprider goda idéer till varandra, för att på sätt vara resurser för varandra. Att skriva en artikel är även ett bra sätt att grundligt utvärdera ett projekt samt koppla det vi gör i skolan till aktuell forskning. 

Vad handlar artikeln om?

– Om ett projekt där vi arbetat med läsning av olika titlar i samma klass. Artikeln beskriver hur vi jobbade med fyra klasser och hur vi lät eleverna välja boktitel efter tycke och smak samt svårighetsgrad. Vi berättar också om hur vi arbetade med bokdiskussioner och en avslutande bokpodd, som till viss mån påminner om upplägget för det nationella provet.

Vilka resultat har ni sett?

– Vi har sett att fler elever tycker att det är roligt att läsa och att fler elever tar sig igenom boken med bättre förståelse för innehållet och då även bättre resultat med uppgifterna kring läsningen av boken.

”Vi har sett att fler elever tycker att det är roligt att läsa och att fler elever tar sig igenom boken med bättre förståelse för innehållet.”

Hur har ert arbete förändrats av projektet?

– Vi har lagt upp läsundervisningen på det här sättet under flera flera år, så vi kanske inte tycker att projektet har förändrat vårt sätt att arbeta. Men det har förstärkt vår känsla av att vi jobbar på rätt sätt. Med vi gör inte alltid så här när vi läser en bok, ibland läser vi samma titel i hela klassen.

Hur för ni ert arbete vidare på er arbetsplats?

– Vi har berättat om vårt projekt för alla svensklärare på skolan på en av våra svenskkonferenser. Eftersom Myrsjöskolan satsar på att vara en ”läsande skola” har detta projekt blivit väl emottaget.

Sonja Schmitz Gustafsson är förstelärare, lärare i svenska och engelska i årskurs 7–9på Myrsjöskolan i Nacka kommun.

Emma Söderholm är förstelärare, lärare i svenska och engelska i årskurs 7–9på Myrsjöskolan i Nacka kommun.

Utveckla skolan nr 9/2022

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev